Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ bảy, 20/07/2024 11:02 GMT+7

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa:

Báo chí Quân đội cần phát huy tính nhạy bén, sáng tạo, chuyên nghiệp và hiện đại

Biên phòng - Chiều 9-1, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tổng kết Đề án “Hiện đại hóa các cơ quan báo chí Quân đội, giai đoạn 2014-2018” và giao ban báo chí cuối năm. Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, chủ trì hội nghị.

jpzc_anh-1
Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Lê Hữu Tình

Theo báo cáo tại hội nghị, thực hiện Quyết định số 2795/QĐ-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về phê duyệt Đề án “Hiện đại hóa các cơ quan báo chí Quân đội, giai đoạn 2014-2018”, đến nay, các cơ quan báo chí Quân đội đã hoàn thành việc xây dựng cơ sở hạ tầng, đầu tư mua sắm trang thiết bị, phương tiện theo Đề án được phê duyệt với tổng kinh phí đầu tư trang thiết bị, phương tiện là 121,492 tỷ đồng.

Quá trình thực hiện các dự án đều tuân thủ đúng quy trình, quy định của Nhà nước, Bộ Quốc phòng về quản lý đầu tư và xây dựng. Các trang thiết bị sau khi hoàn thành việc lắp đặt đã tổ chức nghiệm thu, đánh giá chất lượng, kiểm tra an ninh, an toàn thông tin và đều bảo đảm các yêu cầu về chất lượng. Qua đó, tạo điều kiện để các cơ quan báo chí hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Tính đến cuối năm 2017, các cơ quan báo chí Quân đội có 1.060 cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên; tỷ lệ tốt nghiệp đại học và trên đại học chiếm 91,6%. Đến nay, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam đã đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông, Ban Tuyên giáo Trung ương đề bạt, bổ nhiệm gần 100 lượt cán bộ lãnh đạo các cơ quan báo chí; phối hợp với Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam, Học viện Báo chí và Tuyên truyền mở 1 lớp đại học chính quy văn bằng 2 báo chí; giai đoạn 2015-2017, tổ chức 3 lớp tập huấn về công tác quản lý báo chí, bồi dưỡng kiến thức quân sự, quốc phòng, đối ngoại quốc phòng cho cơ quan chủ quản, cơ quan quản lý, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí Quân đội; tập huấn cho 80 cán bộ, phóng viên các cơ quan báo chí ngoài Quân đội về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng…

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các cơ quan báo chí Quân đội đã phát biểu tham luận, đánh giá những kết quả đạt được và một số hạn chế, tồn tại trong quá trình thực hiện Đề án. Đồng thời, kiến nghị, đề xuất một số nội dung về kiện toàn biên chế tổ chức, phát triển nguồn nhân lực, quan tâm đầu tư cơ sở vật chất hạ tầng, mua sắm các trang thiết bị phục vụ công tác báo chí trong Quân đội…

n8pd_anh-2
Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Lê Hữu Tình

Kết luận hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn quân luôn đặc biệt quan tâm đến công tác tuyên truyền nói chung và hoạt động báo chí nói riêng. Đặc biệt, từ khi thực hiện Đề án “Hiện đại hóa các cơ quan báo chí Quân đội, giai đoạn 2014-2018” đã tạo sự chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, kịp thời cung cấp thông tin, định hướng dư luận và đấu tranh có hiệu quả với các quan điểm sai trái và âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, phản động trên lĩnh vực văn hóa - tư tưởng.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu các cơ quan báo chí Quân đội tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được và hoàn thiện các nội dung còn lại của Đề án để góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Đồng chí Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị cho rằng, trước tác động của tình hình thế giới và khu vực cũng như sự phát triển ngày càng mạnh mẽ của công nghệ thông tin, đòi hỏi các cơ quan báo chí Quân đội cần phát huy tính nhạy bén, sáng tạo, nâng cao tính chuyên nghiệp, hiện đại; tiếp tục quán triệt sâu sắc sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động báo chí để không ngừng nâng cao chất lượng thông tin, tuyên truyền, trở thành công cụ đắc lực trên mặt trận văn hóa - tư tưởng…

Về một số kiến nghị, đề xuất của lãnh đạo các cơ quan báo chí Quân đội tại hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa chỉ đạo các cơ quan chức năng của Tổng cục Chính trị tổng hợp để tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xem xét giải quyết trong thời gian tới.

Lê Hữu Tình

Bình luận

ZALO