Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ hai, 05/06/2023 02:37 GMT+7

Báo Biên phòng là kênh tuyên truyền quan trọng về thực hiện chính sách dân tộc

Biên phòng - Trong những năm qua, Chính phủ đã ban hành các quyết định cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN), trong đó có ấn phẩm của Báo Biên phòng. Cùng với các báo, tạp chí thực hiện các quyết định cấp báo miễn phí cho đồng bào DTTS, Báo Biên phòng đã góp phần tuyên truyền, phổ biến có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tăng cường thông tin phục vụ phát triển chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội vùng DTTS&MN, vùng đặc biệt khó khăn (ĐBKK), nâng cao nhận thức cho đồng bào, tạo sự đồng thuận, tin tưởng vào Đảng và Nhà nước.

a1w2_5
Phụ trương An ninh biên giới của Báo Biên phòng là “món ăn” tinh thần quen thuộc của đồng bào DTTS. Ảnh: Bích Nguyên

Ngày 31-12-2001, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1637/QĐ-TTg về việc cấp một số loại báo, tạp chí cho vùng DTTS&MN. Sau đó, Chính phủ ban hành Quyết định số 975/QĐ-TTg, ngày 20-7-2006; Quyết định số 2472/QĐ-TTg, ngày 28-12-2011; Quyết định 1977/QĐ-TTg ngày 30-10-2013; Quyết định 59/QĐ-TTg, ngày 16-1-2017 và QĐ số 45/QĐ-TTg, ngày 9-1-2019 về việc cấp báo, tạp chí cho vùng DTTS&MN, vùng ĐBKK. Các quyết định trên thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước ưu tiên đầu tư, hỗ trợ phát triển toàn diện và bền vững cho vùng DTTS&MN, vùng ĐBKK, đặc biệt là công tác tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị về công tác dân tộc. 

Với vai trò là cơ quan thường trực thực hiện chính sách, Ủy ban Dân tộc đã phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành và các địa phương khẩn trương chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các quyết định cấp báo, tạp chí cho vùng DTTS&MN, vùng ĐBKK. Các báo, tạp chí đã thực hiện đúng tôn chỉ mục đích, tích cực cải tiến, nâng cao chất lượng nội dung, hình thức xuất bản phẩm để phục vụ đồng bào vùng DTTS&MN theo đúng địa chỉ, đúng đối tượng thụ hưởng.

Chỉ tính riêng giai đoạn 2017 - 2018, thực hiện Quyết định số 59/QĐ-TTg, 18 cơ quan báo, tạp chí đã xuất bản hơn 39 triệu bản ấn phẩm tới tay người dân được thụ hưởng với nội dung rất phong phú, đa dạng, đáp ứng được thị hiếu của các đối tượng.

Cho đến nay, có thể khẳng định, chính sách cấp báo, tạp chí cho vùng DTTS&MN của Thủ tướng Chính phủ là đúng đắn, hợp lòng dân, thiết thực, hiệu quả và phát huy tác dụng tốt. Việc thực hiện chính sách mang lại hiệu quả bao trùm trên các lĩnh vực. Các ấn phẩm báo chí đã làm tròn vai trò là phương tiện tuyên truyền của Đảng, Nhà nước, nâng cao chất lượng hệ thống chính trị cơ sở, thúc đẩy phát triển sản xuất, xây dựng nông thôn mới, thắt chặt hơn tình đoàn kết trong cộng đồng, góp phần giữ gìn an ninh trật tự ở thôn bản.

Thông tin trên báo chí cũng góp phần nâng cao ý thức cảnh giác của đồng bào trước những âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; tuyên truyền cho bà con hiểu được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước trong phát triển kinh tế, xã hội, xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. 

Trong số các báo, tạp chí cấp cho vùng DTTS, vùng ĐBKK, Báo Biên phòng đã khẳng định được tính hiệu quả, thiết thực trong việc đưa thông tin đến với đồng bào DTTS. Báo Biên phòng đã trở thành kênh thông tin chính thống về sự nghiệp quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, là người bạn đồng hành cùng cán bộ, chiến sĩ BĐBP và đồng bào các dân tộc trên mọi miền biên cương Tổ quốc.

Các tác phẩm báo chí tuyên truyền trên Phụ trương An ninh Biên giới của Báo Biên phòng không chỉ phản ánh cuộc sống, công tác của cán bộ, chiến sĩ BĐBP, mà còn phản ánh một cách chân thực, sinh động đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào DTTS trên khắp mọi miền đất nước. 

Thực tế, nhiều năm qua, Báo Biên phòng đã đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, chính sách, đặc biệt là chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước về phát triển vùng DTTS&MN, vùng ĐBKK. Phụ trương An ninh Biên giới của Báo Biên phòng cũng tập trung tuyên truyền các chương trình, dự án xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội; giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức và ý thức cảnh giác của cán bộ, chiến sĩ và đồng bào DTTS trước âm mưu của các thế lực thù địch.

Cùng với đó, các tác phẩm trên Báo Biên phòng, Phụ trương An ninh Biên giới đã phê phán, đẩy lùi các tệ nạn mê tín dị đoan, nghiện hút; tăng cường thông tin đấu tranh, vạch trần âm mưu của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo kích động, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc ở một số vùng trọng điểm.

Đồng thời với việc đấu tranh, phê phán những biểu hiện tiêu cực, Phụ trương An ninh Biên giới của Báo Biên phòng đã dành phần lớn nội dung tuyên truyền kết quả xây dựng đời sống văn hóa, cổ vũ, hướng dẫn đồng bào DTTS giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp, bảo tồn di tích lịch sử, văn hóa, đoàn kết giúp nhau xây dựng đời sống văn hóa mới...

Một điểm nhấn nữa là Báo Biên phòng, Phụ trương An ninh Biên giới đã làm rất tốt vai trò cổ vũ, động viên đông đảo cán bộ, chiến sĩ BĐBP và đồng bào các dân tộc tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia và toàn xã hội, tham gia xây dựng khu vực biên giới vững mạnh.

Các tác phẩm đăng trên ấn phẩm Phụ trương An ninh Biên giới của Báo Biên phòng còn tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc tăng cường công tác ngoại giao nhân dân, triển khai kết nghĩa bản - bản, xây dựng tình đoàn kết, hữu nghị với nhân dân giáp biên các nước bạn. Thông qua đó, góp phần giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Mặc dù đã đạt được nhiều bước tiến quan trọng nhờ sự quan tâm đầu tư của Đảng và Nhà nước, nhưng hiện nay, vùng DTTS&MN, vùng ĐBKK vẫn là khu vực còn hạn chế về nhiều mặt, trong đó có việc tiếp cận thông tin. Trong bối cảnh đó, để làm tốt công tác thông tin phục vụ phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, quân sự, quốc phòng vùng DTTS, hệ thống báo chí nói chung và Phụ trương An ninh Biên giới của báo Biên phòng nói riêng cần bám sát các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước về công tác dân tộc, chính sách dân tộc để tuyên truyền cho bà con hiểu, đồng thời, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của bà con các dân tộc với Đảng và Nhà nước.

Bên cạnh đó, cần tiếp tục tuyên truyền về công tác phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói giảm nghèo, giữ gìn bản sắc dân tộc; các gương tập thể, cá nhân, người có uy tín, nhân sĩ, trí thức điển hình tiên tiến; tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng; phê phán đẩy lùi các tệ nạn xã hội, đấu tranh chống những hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước, kích động gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày Báo Biên phòng ra số báo đầu tiên, thay mặt lãnh đạo Ủy ban Dân tộc, tôi xin gửi lời chúc mừng tới cán bộ, chiến sĩ, nhân viên Báo Biên phòng. Tôi tin tưởng rằng, với bề dày truyền thống và thành tích, Báo Biên phòng tiếp tục giữ vai trò quan trọng trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, thông tin nơi phiên giậu thiêng liêng của Tổ quốc. 

Hoàng Thị Hạnh, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc

Bình luận

ZALO