Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Chủ nhật, 17/10/2021 09:52 GMT+7

Bản lĩnh, ý chí của lực lượng Anh hùng

Biên phòng - Trong Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ BĐBP nhiệm kỳ 2015-2020 tại Đại hội đại biểu Đảng bộ BĐBP lần thứ XV đã khẳng định: “Đây là dấu mốc quan trọng, tiếp tục khẳng định sự đoàn kết, thống nhất, bản lĩnh chính trị, truyền thống anh hùng của BĐBP qua hơn 61 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành; thể hiện quyết tâm xây dựng BĐBP cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số thành phần tiến thẳng lên hiện đại, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia”.

Để có được sự khẳng định ấy là cả một quá trình bền bỉ, phấn đấu không ngừng nghỉ của người lính Biên phòng. Là sự tiếp tục những tháng năm của bao thế hệ đã, đang và sẽ tiếp bước trong sự nghiệp “nòng cốt, chuyên trách” thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới Tổ quốc. Nhìn lại chặng đường nhiệm kỳ 2015-2020 đã qua, đó là cả một sự cố gắng liên tục có sự thống nhất từ lãnh đạo đến chỉ huy, từ cán bộ đến chiến sĩ. Đó chính là trách nhiệm của người lính Biên phòng trước Đảng và nhân dân.

Xác định rõ trách nhiệm của người lính Biên phòng, công tác lãnh đạo đã tập trung trí tuệ, nguồn lực và sức mạnh vào mục tiêu thực hiện nhiệm vụ “nòng cốt”, “chuyên trách”, xây dựng BĐBP vững mạnh toàn diện. Đó là, quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng, thực hiện tốt chức năng tham mưu về nhiệm vụ xây dựng và quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP đã chủ trì xây dựng Luật Biên phòng Việt Nam, 3 Nghị định của Chính phủ, 2 Nghị quyết của Thủ tưởng Chính phủ, 8 Thông tư của Bộ Quốc phòng.

Ngoài ra, phối hợp với các bộ, ban, ngành, xây dựng 18 luật, nghị quyết của Quốc hội, 52 Nghị định của Chính phủ, 11 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, 224 Thông tư của Bộ Quốc phòng, Ban Bí thư ban hành Kết luận số 68 về cán bộ đồn Biên phòng tham gia cấp ủy cấp huyện, cấp xã trên địa bàn biên giới, biển đảo cả nước. Đây chính là cơ sở cho công tác thực hiện quản lý, bảo vệ biên giới bằng các chế tài, khung pháp lý, là nền móng xây dựng lực lượng BĐBP cách mạng, từng bước tiến lên chính quy và hiện đại.

Là sự gắn kết chặt chẽ giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, là “thanh bảo kiếm” bảo vệ chế độ, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ. Là sức mạnh tổng hợp để tạo nên nền Biên phòng toàn dân trong thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân. Là sự vận dụng sáng tạo học thuyết chủ nghĩa Mác- Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng một nhà nước độc lập, tự do và hạnh phúc.

Chủ quyền quốc gia là thiêng liêng, bất khả xâm phạm. Biên giới lãnh thổ là cương vực, điểm giao nối, thể hiện ý chí, quan điểm của dân tộc. Sự giữ gìn cương vực lãnh thổ không chỉ bằng sức mạnh quân sự, bằng ý chí độc lập, tự chủ mà bằng cả sự khôn khéo, hữu thuận, hòa bình, hữu nghị, cùng hợp tác và phát triển. Biên cương ổn định, vững chắc, tạo điều kiện cho kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển và ổn định, giao thương thuận lợi, chất lượng đời sống không ngừng được nâng cao.

Đó cũng chính là kế sâu gốc bền rễ, con đường hiếu nghĩa, hiếu sinh của truyền thống cha ông để lại. Một dân tộc luôn mong muốn hòa bình, hòa hợp mà không hòa tan, bản sắc giữ vững mà vẫn hòa nhập trong dòng chảy nhân loại. Để có được như thế, đó cũng là cả một sự phấn đấu bền bỉ có được từ bản lĩnh, ý chí “giữ gìn Tổ quốc không ngại ngùng gian lao” theo lời dạy Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với BĐBP. Đó chính là kết quả của lãnh đạo, chỉ đạo trong thực hiện nghiêm nhiệm vụ, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu, xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Đó là thực hiện có hiệu quả công tác trinh sát, đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên các khu vực biên giới, vùng biển. Là tổ chức tốt công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát xuất nhập cảnh tại các cửa khẩu biên giới, cửa khẩu cảng. Là chủ động sáng tạo, hiệu quả, trong lãnh đạo công tác đối ngoại Biên phòng, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Là chủ động, tích cực tham gia xây dựng khu vực biên giới, xây dựng nền biên phòng toàn dân thực sự của dân, vì dân và do dân. Là phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia vào xây dựng, quản lý và bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới.

Ngay từ ngày thành lập, BĐBP đã hoạt động với khẩu hiệu hành động “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”. Muốn được thế, người lính Biên phòng đã biết làm cùng dân, biết nghĩ cùng dân và biết lo cho dân, nghe dân nói, nói cho dân hiểu, đồng cam cộng khổ cùng đồng bào miền biên viễn, hải đảo.

Với 332 cán bộ được tăng cường, 2.096 đảng viên các đồn Biên phòng về sinh hoạt tạm thời tại các chi bộ thôn, bản biên giới; 9.661 cán bộ đảng viên đồn Biên phòng phụ trách 42.247 hộ gia đình ở khu vực biên giới; nhận đỡ đầu gần 3.000 cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn, trong đó có gần 200 cháu nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào và Cộng hòa nhân dân Campuchia, nhận nuôi 355 cháu có hoàn cảnh khó khăn đã đủ nói lên tình người lính Biên phòng miền biên ải với dân và niềm tin của dân đối với người lính.

“Dĩ dân vi bản” là đây, là hành động, là tình cảm nơi con người hướng về con người bằng tất cả sự tin cậy trao gửi. Lòng dân và tình biên giới đã quyện thành bức trường thành từ niềm tin trên suốt dải biên cương. Đấy là nét căn cơ để xây dựng BĐBP cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Lòng dân tạo sức bật cho người lính Biên phòng vượt lên phía trước.

Một chặng đường, một dấu mốc 5 năm đã đi qua. Khó khăn cũng lắm, thử thách cũng nhiều. Những khó khăn, thách thức là thước đo giá trị của ý chí, bản lĩnh người lính Biên phòng. Kết quả đạt được là sự trả lời về chất lượng năng lực, phẩm chất người lính Biên phòng với Đảng, với nhân dân. Bước sang giai đoạn mới 2020-2025, những khó khăn, thách thức vẫn trực chờ, song cũng sẽ có rất nhiều thuận lợi đang đón đợi.

Có Đảng dẫn đường, có nhân dân giúp đỡ, với mục tiêu nhất quán: Quán triệt, chấp hành nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước mà thường xuyên, trực tiếp là Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng. Khắc phục khó khăn, đoàn kết, đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy; xây dựng BĐBP cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, làm nòng cốt xây dựng nền Biên phòng toàn dân, thế trận Biên phòng toàn dân vững mạnh. Bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ. Bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân, chế độ xã hội chủ nghĩa, lợi ích quốc gia, dân tộc; bảo vệ hòa bình, an ninh, văn hóa, pháp luật, tính uy nghiêm và biểu tượng quốc gia tại biên giới, cửa khẩu. Xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, góp phần phát triển kinh tế, xã hội; tăng cường quốc phòng, an ninh ở khu vực biên giới và cả nước.

Nhìn lại chặng đường đã qua, hướng về phía trước tiến bước với bản lĩnh và ý chí của lực lượng Anh hùng. Một chặng đường mới đang mở ra với người lính Biên phòng.

Phạm Thanh Khương

Bình luận

ZALO