Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ hai, 05/12/2022 08:56 GMT+7

Bộ Quốc phòng:

Ban hành Quy chế mới về tổ chức hoạt động của Hội đồng Thi đua-Khen thưởng

Biên phòng - Chiều 28- 3, tại Hà Nội, Hội đồng Thi đua- Khen thưởng Bộ Quốc phòng (HĐTĐKT BQP) đã tổ chức phiên họp lần 1 năm 2013. Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Chủ tịch HĐTĐKT BQP chủ trì phiên họp.

 265d.gif
 Thượng tướng Ngô Xuân Lịch chủ trì phiên họp.

Tại phiên họp, các ủy viên HĐTĐKT BQP đã được nghe nội dung quy chế tổ chức và hoạt động của HĐTĐKT BQP ban hành kèm theo Thông tư số 14 ngày 24/01/2013 của Bộ trưởng BQP (thay thế Quy chế số 87 ngày 19 tháng 01 năm 1999 của HĐTĐKT BQP); Quyết định về việc thành lập HĐTĐKT các cấp trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

Việc ban hành Thông tư số 14 về quy chế hoạt động của HĐTĐKT là phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế hiện nay. Những quy định trong quy chế mới đã xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của HĐTĐKT là cơ quan tham mưu, tư vấn giúp Thường vụ Quân ủy Trung ương, BQP lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua Quyết thắng trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

Kết luận phiên họp, Thượng tướng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh: Để thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng theo quy chế mới, các thành viên trong hội đồng phải có nhận thức đúng về công tác thi đua, khen thưởng trong điều kiện hiện nay; trước hết, cần gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ, bám sát các hoạt động thực tiễn, thực hiện tốt chế độ nhận xét, xếp loại thi đua; khắc phục kịp thời những biểu hiện hình thức trong công tác thi đua, khen thưởng trong thời gian tới.

Ông Quốc Chính

Bình luận

ZALO