Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ bảy, 30/09/2023 01:19 GMT+7

Ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo quốc gia tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Biên phòng - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đã ký quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (gọi tắt là Ban Chỉ đạo quốc gia 515) được thành lập theo Quyết định số 515/QĐ-TTg ngày 10-5-2018 của Thủ tướng Chính phủ có trách nhiệm giúp Thủ tướng Chính phủ quản lý, chỉ đạo công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Ban Chỉ đạo quốc gia 515 thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo Quyết định số 515/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể: Chỉ đạo, điều hành, kiểm tra sự phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, ứng dụng công nghệ thông tin, tổ chức, triển khai thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin; điều phối hoạt động của Ban Công tác đặc biệt, Ủy ban Chuyên trách Chính phủ; tham mưu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách bảo đảm thực hiện tốt công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và công tác xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Đồng thời, chỉ đạo các quân khu, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kiện toàn Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ mới; thành lập các đoàn của Ban Chỉ đạo để kiểm tra, đôn đốc, đánh giá kết quả thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin; giải quyết những vướng mắc phát sinh trong thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin; chỉ đạo xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các trường hợp thiếu trách nhiệm, lợi dụng hoặc làm trái...

Về nguyên tắc làm việc, Ban Chỉ đạo quốc gia làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, phát huy trí tuệ tập thể, đề cao quyền hạn và trách nhiệm của các thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia. Đồng thời, giải quyết công việc đúng phạm vi, thẩm quyền và trách nhiệm được phân công, đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật; bảo đảm yêu cầu phối hợp công tác, trao đổi thông tin trong giải quyết công việc theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật quy định.

Ban Chỉ đạo quốc gia làm việc theo chế độ đề cao trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu, thông qua phiên họp thường kỳ và đột xuất, dưới sự chủ trì của Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia hoặc các Phó Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia khi được ủy quyền.

Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia đặt tại Bộ Quốc phòng là cơ quan giúp việc Ban Chỉ đạo quốc gia. Bộ Quốc phòng quyết định tổ chức, chức năng, nhiệm vụ và hoạt động của Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia.

Thùy Chi

Bình luận

ZALO