Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ tư, 06/12/2023 10:42 GMT+7

Ban hành kế hoạch thúc đẩy khởi sự kinh doanh và thu hút đầu tư vùng dân tộc thiểu số và miền núi

Biên phòng - UBND tỉnh Sơn La vừa ban hành kế hoạch thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2022 (thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2025).

Tỉnh Sơn La kêu gọi thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển vùng đồng bào DTTS và miền núi với mục tiêu giảm số xã, bản đặc biệt khó khăn nhanh và bền vững. Ảnh: Bích Nguyên

Việc xây dựng kế hoạch này nhằm mục đích triển khai có hiệu quả các hoạt động thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư tại Quyết định số 1719/QQD-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2022.

Khai thác tiềm năng lợi thế về xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch vùng đồng bào DTTS và miền núi nhằm thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, hỗ trợ quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng hàng hóa, dịch vụ ở khu vực các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào DTTS dựa trên tiềm năng, thế mạnh tại địa phương.

Đẩy mạnh phát triển sản xuất, kết nối cung cầu, đổi mới sáng tạo, nâng cao thu nhập, ổn định đời sống của đồng bào các DTTS và miền núi; giảm nghèo nhanh, bền vững, giảm số xã, bản có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, thu hút đầu tư của các doanh nghiệp, hợp tác xã trong và ngoài nước.

Theo kế hoạch, UBND tỉnh Sơn La xác định các nhiệm vụ chính cần triển khai bao gồm: Tổ chức Tuần hàng thương mại, du lịch và nông sản an toàn tỉnh Sơn La, thu hút đầu tư vùng đồng bào DTTS và miền núi; Diễn đàn Sơn La trong hợp tác phát triển Việt Nam - Nhật Bản; triển khai các hoạt động thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm vùng đồng bào DTTS và miền núi; Truyền thông, quảng bá các sản phẩm vùng đồng bào DTTS và miền núi, thu hút đầu tư trên Đài truyền hình Trung ương và địa phương; Sản xuất phóng sự “Con đường nông sản”; Tổ chức hoạt động quảng bá thu hút đầu tư vào vùng đồng bào DTTS và miền núi; Tập huấn phát triển nguồn nhân lực thương mại; Xây dựng, tái bản ấn phẩm, tài liệu (tập gấp, sách ảnh,...) quảng bá xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch.

Kinh phí thực hiện được lấy từ nguồn ngân sách để thực hiện các nhiệm vụ thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi năm 2021-2025 được UBND tỉnh Sơn La phê duyệt tại Quyết định số 1337/QĐ-UBND ngày 1/7/2022 và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

Bích Nguyên

Bình luận

ZALO