Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ tư, 25/05/2022 04:44 GMT+7

Ban hành chính sách hỗ trợ khôi phục sản xuất nông nghiệp do thiên tai, dịch bệnh

Biên phòng - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 02/2017/NĐ-CP về Cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh.

587872e4e02ad691e8002579
Theo Nghị định 02, diện tích lúa thuần bị thiệt hại trên 70% sẽ được hỗ trợ 2 triệu đồng/ha. (Trong ảnh: cánh đồng lúa của người dân Điện Biên bị thiệt hại do lũ). Ảnh: Bích Nguyên

Theo đó, Nhà nước hỗ trợ một phần chi phí giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản hoặc một phần chi phí sản xuất ban đầu (không phải đền bù thiệt hại). Trong trường hợp có nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ cùng một nội dung, hộ sản xuất chỉ được nhận hỗ trợ một chính sách phù hợp nhất.

Các hộ sản xuất bị thiệt hại được xem xét hỗ trợ khi đáp ứng tất cả các điều kiện sau: Sản xuất không trái với quy hoạch, kế hoạch và hướng dẫn sản xuất nông nghiệp của chính quyền địa phương. Có đăng ký kê khai ban đầu được UBND cấp xã xác nhận đối với chăn nuôi tập trung. Các hộ nuôi trồng thủy sản thực hiện kê khai và được xác nhận ngay khi thực hiện nuôi trồng.

Thiệt hải xảy ra khi đã thực hiện đầy đủ, kịp thời các biện pháp phòng ngừa, ứng phó với thiên tai, dịch bệnh theo sự hướng dẫn, chỉ đạo của cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương.

Mức hỗ trợ được quy định cụ thể tùy thuộc mức độ và diện tích bị thiệt hại: Đối với cây trồng sẽ mức hỗ trợ thấp nhất là 1 triệu đồng/ha và cao nhất là 30 triệu đồng/ha.

Đối với sản xuất lâm nghiệp, mức hỗ trợ từ 2 triệu đồng/ha đến 40 triệu đồng/ha.

Hỗ trợ đối với nuôi thủy, hải sản từ 2 triệu đồng/ha đến 50 triệu đồng/ha.

Hỗ trợ đối với nuôi gia súc, gia cầm, nếu bị thiệt hại do thiên tai, phụ thuộc vào thời gian nuôi sẽ được hỗ trợ từ 10 nghìn/con đến 2,5 triệu đồng/con. Trong trường hợp gia súc, gia cầm bị thiệt hại do dịch bệnh Nghị định 02 quy định hỗ trợ tực tiếp cho các hộ sản xuất có gia súc, gia cầm phải tiêu hủy bắt buộc do mắc dịch bệnh hoặc trong vùng có dịch bắt buộc phải tiêu hủy với mức hỗ trợ cụ thể: 38 nghìn đồng/kg đối với lợn; 45 nghìn đồng/kg hơi đối với trâu, bò, dê, cừu, hươu, nai; 35 nghìn đồng/con gia cầm.

Đối với sản xuất muối, nếu diện tích bị thiệt hại trên 70% sẽ được hỗ trợ 1,5 triệu đồng/ha. Thiệt hại từ 30% đến 70% sẽ được hỗ trợ 1 triệu đồng/ha.

Theo Nghị định 02, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương căn cứ vào khả năng cân đối ngân sách, đặc điểm sản xuất và yêu cầu thực tế tại địa phương quy định mức hỗ trợ cụ thể cho phù hợp đối với các loại cây trồng, vật nuôi, thủy sản khác chưa được quy định trong nghị định này.

Trường hợp hỗ trợ bằng hiện vật, mức hỗ trợ được quy đổi tương đương hỗ trợ bằng tiền theo giá tại thời điểm hỗ trợ.

Bích Nguyên

Bình luận

ZALO