Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ bảy, 03/06/2023 09:29 GMT+7

Ban Chỉ đạo 94 Quân ủy Trung ương triển khai nhiệm vụ năm 2018

Biên phòng - Sáng 4-1, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo 94 Quân ủy Trung ương đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương dự và chỉ đạo hội nghị; Thượng tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Trưởng ban Chỉ đạo 94 Quân ủy Trung ương chủ trì hội nghị.

fq8prxihwg-71075_16541985278134726_AZ9Z0278
Đồng chí Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Ảnh: Ông Quốc Chính

Dự hội nghị có các đồng chí: Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; đại biểu các bộ, ban, ngành Trung ương; thành viên Ban Chỉ đạo 94; các cơ quan, đơn vị chức năng trực thuộc Quân ủy Trung ương.

Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2017, Ban Chỉ đạo, cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 94 Quân ủy Trung ương đã chủ động tham mưu với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quân ủy Trung ương các chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội; kịp thời cùng các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng, giữ vững sự ổn định trong đơn vị; tăng cường phổ biến thông tin tích cực, đẩy mạnh tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, kịp thời phê phán các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị.

Cơ quan chức năng ở các cấp đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của trên; duy trì hoạt động có nền nếp; chủ động, nhạy bén nắm tình hình, tập trung tham mưu và chỉ đạo giải quyết kịp thời các vấn đề nảy sinh; tích cực đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền trên mặt trận tư tưởng, văn hóa. Các cơ quan báo chí Quân đội đã bám sát nhiệm vụ chính trị, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí, truyền thông Trung ương, địa phương mở rộng các chuyên trang, chuyên mục; đa dạng hóa hình thức thông tin, tuyên truyền, định hướng tư tưởng, dư luận kịp thời, hiệu quả.

Năm 2018, Ban Chỉ đạo 94 Quân ủy Trung ương, cơ quan chức năng các cấp tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” trong toàn quân; chủ động phát hiện, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Bên cạnh đó, bám sát thực tiễn, tích cực nghiên cứu, đánh giá, dự báo chính xác tình hình, nhất là âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch; kịp thời thông tin, định hướng tư tưởng bộ đội và nhân dân trước các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, những vấn đề phức tạp, nhạy cảm trong nước, khu vực và quốc tế; tích cực bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ, bảo đảm cơ sở vật chất, kỹ thuật và công nghệ nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiệp vụ; đa dạng hóa các nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng quản lý chặt chẽ tình hình chính trị nội bộ, các ấn phẩm văn hóa, văn nghệ, ngăn chặn sự thẩm lậu của các tài liệu, sản phẩm độc hại vào cơ quan, đơn vị….

Ông Quốc Chính

Bình luận

ZALO