Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Chủ nhật, 01/10/2023 06:35 GMT+7

Bản chất của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”

Biên phòng - Hiện nay, trong đời sống chính trị xã hội, là thời gian các tổ chức cơ sở đảng tiến hành đại hội để tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Qua đại hội, các tổ chức cơ sở đánh giá xem xét lại kết quả, những mặt được và chưa được trong quá trình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ. Trên cơ sở đánh giá đó, xây dựng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo cho nhiệm kỳ tới đạt kết quả tốt hơn. Trong đại hội cũng tham gia ý kiến góp ý vào các văn bản đại hội Đảng cấp trên và lựa chọn, bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ mới và đại biểu đi dự đại hội Đảng bộ cấp trên.

Cán bộ Đồn Biên phòng Bình Thạnh, BĐBP Long An tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân biên giới. Ảnh: Thanh Hoàng

Cũng dịp này, có rất nhiều trang mạng xã hội không chỉ đưa các thông tin liên quan đến phẩm chất, đạo đức, năng lực của một số cá nhân, mà còn đưa các ý kiến bình luận xung quanh các chủ trương lớn của Đảng được trình bày trong các văn kiện của đại hội. Tất cả các ý kiến này không có mục đích gì khác ngoài việc xuyên tạc, bôi xấu và có chủ ý làm sai lệch các quan điểm về xây dựng Đảng, nhất là chất lượng đội ngũ cán bộ trong Đảng. Mục đích chính của các luận điệu này là nhằm tác động vào tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, gây hoang mang, mất niềm tin trong nhân dân với Đảng, tạo “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong mỗi cá nhân.

Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30 tháng 10 năm 2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ đã và đang làm thanh lọc đội ngũ cán bộ đảng viên trong Đảng, xây dựng Đảng trong sạch và vững mạnh. Vậy, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là như thế nào và bản chất của nó ra sao?

Theo nghĩa triết học có thể hiểu, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là một quá trình sự vật tự thay đổi về chất. Nhưng, trong xây dựng Đảng, “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa” là sự suy thoái, biến chất về tư tưởng chính trị, về đạo đức và lối sống của cán bộ và đảng viên. Như vậy, “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa” là quá trình tự thay đổi của chủ thể theo hướng tiêu cực. Hay nói cụ thể hơn là đánh mất niềm tin, lòng trung thành với tổ chức, với dân tộc. “Tự diễn biến” và “tự chuyển hóa” của cán bộ và đảng viên nếu không được ngăn chặn sẽ dẫn đến sự chuyển hóa của cả chế độ. Bản chất của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” chính là sự không trung thành của mỗi cá nhân với mục tiêu, lý tưởng theo đuổi.

Tại sao lại nói “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” bản chất là sự không trung thành của cá nhân? Trước hết, đây là sự suy thoái trong tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, mục tiêu, lý tưởng của Đảng mà mỗi cá nhân đã thề nguyện trung thành. Hay nói một cách thẳng thắn, đó là đánh mất bản chất giai cấp, đi ngược lại lợi ích giai cấp, lợi ích dân tộc. Khi nhận thức đã thay đổi, bản chất giai cấp đã tự đánh mất, nhưng có khi, để nhằm lôi kéo đám đông, cá nhân đó lại nói trái với những gì đã suy nghĩ. Sự giả dối không gì lấy lòng tin của người khác khi chính bản thân đã mất niềm tin. Nói và làm không nhất quán, đánh mất niềm tin của nhân dân với Đảng, từ đó, gây tổn hại đến chủ trương, đường lối, chính sách và thanh danh của người cộng sản. Đó chính là vi phạm đạo đức, lối sống trong sáng, lành mạnh, trung thực mà Đảng luôn đặt ra yêu cầu cho mỗi cá nhân.

Nghị quyết số 04/NQ-TW ngày 30 tháng 10 năm 2016 (khóa XII) cũng đã chỉ rõ 9 biểu hiện của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Để nhận rõ những biểu hiện của những cá nhân “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” rất khó khăn, bởi các đối tượng này cũng sẽ không từ một thủ đoạn nào để tác động làm cho những người khác khi tiếp xúc không nhận ra những thay đổi trong tư tưởng của họ. Thủ đoạn này cũng đã được thể hiện rõ trong nội dung của biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” mà Nghị quyết 04/NQ-TW đã chỉ ra. Đó chính là: Nói, viết, làm trái quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tác động, lôi kéo, lái dư luận xã hội không theo đường lối của Đảng. Lợi dụng vấn đề “dân chủ”, “nhân quyền”, dân tộc, tôn giáo để gây chia rẽ nội bộ, gây chia rẽ giữa các dân tộc, giữa các tôn giáo, giữa dân tộc và tôn giáo, giữa các dân tộc, tôn giáo với Đảng và Nhà nước.

Nhận rõ bản chất, thủ đoạn của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong giai đoạn hiện nay là quá trình tự làm trong sạch Đảng, góp phần xây dựng Đảng vững mạnh, củng cố niềm tin trong nhân dân. Đây cũng là quá trình “tự đào thải” trong Đảng những đối tượng đã không còn giữ vững được bản chất người cộng sản của một đảng chân chính vì lợi ích của dân tộc và nhân dân.

Phạm Quế Nghi

Bình luận

ZALO