Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ sáu, 09/06/2023 01:54 GMT+7

Bản chất của luận điệu “phi chính trị hóa quân đội”

Biên phòng - Hiện nay, các thế lực thù địch và các đối tượng phản động tập trung cao độ tuyên truyền cho cái gọi là “quân đội phi giai cấp”. Chúng tận dụng mọi phương tiện truyền thông, mọi khả năng có thể nhằm đạt được mục đích để “đưa cho được” cái quan điểm, quân đội và các lực lượng vũ trang chỉ có mục tiêu duy nhất là bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ nhân dân. Chúng luận giải rằng, quân đội và các lực lượng vũ trang không phải là lực lượng mang tính giai cấp. Để có thể “ru ngủ” được lòng người, chúng lấy mô hình xây dựng quân đội của các nước như là một minh chứng cho quan điểm của mình. Vậy, bản chất thật của luận điệu trên như thế nào và nhằm mục đích gì?

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Non Nước, BĐBP thành phố Đà Nẵng giúp nhân dân sửa chữa nhà ở. Ảnh: Thành Phong

Để chống phá Đảng, Nhà nước, các thế lực thù địch, đối tượng phản động chủ yếu tập trung vào mấy mục tiêu sau: Thứ nhất là phá vỡ nền tảng tư tưởng chính trị, đó là học thuyết lý luận Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh mà Đảng ta đã xác định là nền tảng tư tưởng, là “kim chỉ nam” cho mọi hành động. Sau nữa là xuyên tạc, bao vây, phá vỡ nền kinh tế để làm cho nền kinh tế suy yếu dẫn đến đời sống xã hội khó khăn, gây sự bất tín trong nhân dân, từ đó, lôi kéo tạo nên những điểm nóng, lấy cớ châm ngòi cho hành động bạo loạn, lật đổ chế độ. Tận dụng những sai lầm, khuyết điểm trong quá trình xây dựng Đảng, Nhà nước, nhất là các tệ nạn tham ô, tham nhũng, vi phạm đạo đức của một số cán bộ các cấp, từ đó, xuyên tạc, bôi nhọ, nói xấu, đổ đồng đội ngũ cán bộ, tạo sự nghi ngờ trong bất cứ việc tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, từng bước gây mất niềm tin của nhân dân vào Đảng.

Song song với các mục tiêu trên, các thế lực thù địch, đối tượng phản động ra sức tuyên truyền quan điểm “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang. Đây là thủ đoạn rất xảo quyệt và cực kỳ nguy hiểm. Quân đội, Công an và các lực lượng vũ trang khác là lực lượng chuyên chính, là sức mạnh không chỉ bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, mà còn là “thanh bảo kiếm” bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ. Một khi quân đội và các lực lượng vũ trang khác bị “phi chính trị hóa”, đánh mất nền tảng tư tưởng, cái cốt lõi để tạo nên sức mạnh thì chắc chắn sẽ suy yếu. Khi đó, sức mạnh tư tưởng đã suy yếu, dẫn đến không còn khả năng ngăn chặn các cuộc bạo động, bạo loạn từ bên trong cũng như khả năng tấn công từ bên ngoài của các thế lực thù địch. Một khi, nền tảng chính trị không được giữ vững, sự bất ổn định trong quản lý đất nước xảy ra, các hoạt động chống đối, phá hoại có cơ hội lộ diện. Lúc đó, sức mạnh chuyên chính không được thực thi, khả năng ngăn chặn sự tấn công từ bên trong và bên ngoài sẽ bị vô hiệu hóa. Đất nước sẽ dẫn đến tình trạng an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội bị đảo lộn, pháp luật không được thực thi, từng bước sẽ dẫn đến bạo loạn, thậm chí nội chiến và khi đó, các thế lực thù địch bên ngoài sẽ lấy cớ giúp đỡ “lực lượng tiến bộ”, tiến hành chiến tranh xâm lược, đất nước rơi vào chiến tranh và sẽ mất độc lập, tự chủ. Bản chất của cái gọi là “quân đội phi chính trị”, “quân đội phi giai cấp” chỉ là thứ ngôn ngữ hoa mỹ nhằm che đậy âm mưu toan tính lật đổ chế độ, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng với cách thức, thủ đoạn rất tinh vi, thâm độc của các thế lực thù địch và đối tượng phản động mà thôi.

Quân đội của chúng ta là quân đội của nhân dân, từ nhân dân mà ra, được nhân dân chăm lo nuôi dưỡng, với mục tiêu xuyên suốt, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ nhân dân, bảo vệ nền độc lập dân tộc mà biết bao thế hệ ông cha đã dày công, đổ xương máu xây đắp, dựng nên. Quân đội ấy được đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện về mọi mặt của Đảng, cùng có chung lợi ích dân tộc, đất nước, giai cấp và nhân dân. Xây dựng quân đội kiên định về chính trị, vững mạnh về tư tưởng, chặt chẽ, trong sạch về tổ chức, có đủ sức mạnh đánh trả bất cứ hành động xâm lược nào cũng như hoạt động làm tổn hại đến sự ổn định của đời sống xã hội. Đây không chỉ là yêu cầu của Đảng mà đó là nhiệm vụ của toàn dân tộc, của nhân dân, của mọi thành phần trong xã hội và của chính quân đội.

Nhận thức đúng bản chất, nhận rõ âm mưu thủ đoạn, tường tận mọi cách thức hoạt động của các thế lực thù địch, đối tượng phản động đối với quân đội cũng là biện pháp, cách thức xây dựng quân đội không ngừng tăng cường sức mạnh. Đó là sức mạnh chính trị tư tưởng, sức mạnh của niềm tin. Với sức mạnh ấy, không chỉ làm thất bại toàn diện mọi luận điểm chống phá của các thế lực thù địch, đối tượng phản động, mà còn là sự khẳng định bản chất giai cấp của quân đội. Một đội quân từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu. Một đội quân mang bản chất của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Phạm Quế Nghi

Bình luận

ZALO