Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Chủ nhật, 01/10/2023 06:32 GMT+7

Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quốc phòng

Biên phòng - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 129/2018/NĐ-CP bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quốc phòng.

Cụ thể, bãi bỏ các văn bản bản sau: Quyết định số 191-CP ngày 23-6-1980 của Hội đồng Chính phủ về hình thức xử lý đối với quân nhân đào ngũ, thanh niên trốn tránh nghĩa vụ phục vụ tại ngũ và những người có những hành vi phá hoại, cản trở việc thi hành chế độ nghĩa vụ quân sự.

Quyết định số 163-HĐBT ngày 23-9-1982 của Hội đồng Bộ trưởng về thời hạn phục vụ tại ngũ của hạ sĩ quan, binh sĩ quân đội nhân dân Việt Nam thuộc dân tộc ít người.

Nghị định số 58-HĐBT ngày 1-6-1989 của Hội đồng Bộ trưởng về việc thành lập các tổ chức sản xuất kinh doanh thuộc Bộ Quốc phòng.

Nghị định số 54-CP ngày 7-8-1995 của Chính phủ về việc ban hành Điều lệ phục vụ của hạ sĩ quan, binh sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam.

Nghị định số 17/2007/NĐ-CP ngày 1-2-2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ phục vụ của Hạ sĩ quan, binh sĩ trong Quân đội nhân dân Việt Nam ban hành kèm theo Nghị định số 54/CP ngày 7-8-1995 của Chính phủ.

Nghị định số 63/2002/NĐ-CP ngày 18-6-2002 của Chính phủ quy định về khám bệnh, chữa bệnh cho thân nhân sĩ quan tại ngũ.

Nghị định số 18/2007/NĐ-CP ngày 1-2-2007 của Chính phủ về quân nhân chuyên nghiệp trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

Nghị định số 38/2007/NĐ-CP ngày 15-3-2007 của Chính phủ về việc tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ thời bình đối với công dân nam trong độ tuổi gọi nhập ngũ.

Nghị định số 114/2011/NĐ-CP ngày 13-12-2011 của Chính phủ quy định về mẫu biểu trong xử phạt vi phạm hành chính của BĐBP, Cảnh sát biển.

Đồng thời, Chính phủ cũng bãi bỏ Điều 12, Nghị định số 32/2013/NĐ-CP ngày 16-4-2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Cơ yếu về chế độ, chính sách đối với người làm công tác cơ yếu.

Thùy Chi

Bình luận

ZALO