Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ hai, 06/02/2023 02:18 GMT+7

Bắc Giang đạt chuẩn giao thông nông thôn mới

Biên phòng - Đến nay trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã có 127/184 xã và 3/9 huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Hầu hết các xã đều có đường giao thông đảm bảo phương tiện cơ giới đến trung tâm các xã, cụm xã thuận lợi. Đó là kết quả của việc chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, UBND các huyện chỉ đạo các xã quy hoạch phát triển các tuyến đường giao thông nông thôn (GTNT) gắn với mục tiêu xây dựng nông thôn mới.

Bắc Giang tiếp tục đầu tư phát triển GTNT gắn với thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Ảnh: CTV

Theo báo cáo của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Giang, đến nay tỉnh đã cấp ngân sách hỗ trợ khoảng 2.180 tỷ đồng, nhân dân các địa phương đã đóng góp 1.750 tỷ đồng để thực hiện cứng hóa 4.213 km đường GTNT các loại. Đặc biệt, việc ban hành các Nghị quyết về hỗ trợ cứng hóa đường GTNT đã nhận được sự đồng tình ủng hộ của nhân dân, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân, thực sự đi vào cuộc sống, tạo được phong trào phát triển mạnh mẽ, rộng khắp trong toàn tỉnh.

Nhìn lại kết quả thực hiện Nghị quyết của tỉnh về phát triển GTNT thời gian qua có thể khẳng định: GTNT của Bắc Giang có bước phát triển mang tính đột phá cả về chiều dài cứng hóa, quy mô và chất lượng đầu tư. Hạ tầng vận tải tiếp tục được quan tâm đầu tư. Các chỉ tiêu về cứng hóa đường huyện, đường xã, đường thôn xóm và thu hút đầu tư ngoài ngân sách đã hoàn thành vượt mục tiêu Nghị quyết đề ra. Chính sách hỗ trợ cứng hóa đường GTNT của tỉnh đã tạo ra cơ chế huy động hiệu quả nguồn lực từ nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp để phát triển GTNT.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc phát triển GTNT của tỉnh vẫn còn bộc lộ tồn tại hạn chế nhất định: Công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch phát triển hạ tầng giao thông còn chưa được quan tâm đúng mức; các quy hoạch của cấp huyện, cấp xã hầu như chưa được triển khai cắm mốc giới trên thực địa; việc cấp phép thi công, xây dựng công trình trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông còn chưa được quản lý chặt chẽ; chưa phát huy hết vai trò kiểm tra giám sát của chính quyền địa phương và người dân trong quá trình thực hiện đầu tư các dự án trên địa bàn…

Giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030, Bắc Giang tiếp tục quán triệt và thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 113-NQ/TU của Tỉnh ủy, nâng cao hơn nữa vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu các ngành, các cấp, đồng thời tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân trong công tác đầu tư phát triển, quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông; vận động nhân dân tiếp tục đẩy mạnh phong trào hiến đất làm đường, tham gia đóng góp kinh phí, chia sẻ trách nhiệm đối với Nhà nước.

Tiếp tục đầu tư phát triển GTNT gắn với thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, phấn đấu cải tạo nâng cấp 100% đường huyện quy mô mặt đường rộng tối thiểu 6m, 100% đường xã, 90% đường thôn xóm được cứng hóa.

Minh Chiêu

Bình luận

ZALO