Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ tư, 28/02/2024 12:20 GMT+7

BAC A BANK chào bán cổ phiếu ra công chúng

Biên phòng - Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng Số 11/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 19/1/2023.

I. Giới thiệu về Tổ chức phát hành

1. Tên Tổ chức phát hành (đầy đủ): NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BẮC Á

2. Tên viết tắt: BAC A BANK

3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 117 đường Quang Trung, phường Quang Trung, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

4. Điện thoại: 0238.3844277 Fax: 0238.3841757 Website: baca-bank.vn

5. Vốn điều lệ: 8.133.863.400.000 đồng.

6. Mã cổ phiếu: BAB

7. Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Bắc Á - Số hiệu tài khoản: 60100001

8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/mã số doanh nghiệp: 2900325526 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp lần đầu ngày 10/10/1995, cấp thay đổi lần thứ 36 ngày 22/11/2022

- Ngành nghề kinh doanh chính: Hoạt động trung gian tiền tệ khác – Chi tiết: Kinh doanh tiền tệ. Mã ngành: 6419

- Sản phẩm/dịch vụ chính: Kinh doanh tiền tệ

9. Giấy phép thành lập và hoạt động: Giấy phép số 47/GP-NHNN ngày 16/04/2019 cấp bởi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (cấp đổi Giấy phép hoạt động số 0052/NH-GP ngày 01/09/1994); Quyết định số 1410/QĐ-NHNN ngày 09/08/2022 của Ngân hàng nhà nước về việc sửa đổi nội dung vốn điều lệ tại Giấy phép thành lập và hoạt động của Ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á.

II. Mục đích chào bán: Chào bán cổ phiếu phổ thông cho cổ đông hiện hữu để triển khai kế hoạch tăng vốn điều lệ Đợt 2 năm 2022 nhằm nâng cao năng lực tài chính, năng lực hoạt động và khả năng cạnh tranh của BAC A BANK, cụ thể:

- Nâng cao năng lực tài chính để đầu tư, nâng cấp hệ thống hạ tầng, xây dựng trụ sở, hiện đại hóa hệ thống công nghệ thông tin phục vụ hoạt động kinh doanh, công tác quản trị ngân hàng và cung ứng các sản phẩm dịch vụ ngân hàng mới;

- Đảm bảo tuân thủ, đáp ứng tốt các chỉ tiêu đảm bảo an toàn, nâng cao khả năng quản trị rủi ro trong hoạt động của Ngân hàng;

- Nâng cao khả năng mở rộng và phát triển mạng lưới;

- Bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh.

III. Phương án chào bán

1. Tên cổ phiếu: CỔ PHIẾU NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BẮC Á

2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

3. Số lượng cổ phiếu chào bán: 122.007.951 cổ phiếu, trong đó:

- Số lượng cổ phiếu Tổ chức phát hành chào bán: 122.007.951 cổ phiếu;

- Số lượng cổ phiếu cổ đông/chủ sở hữu/thành viên chào bán: 0 cổ phiếu.

4. Giá chào bán: 15.000 đồng/cổ phiếu.

5. Tổng giá trị vốn huy động: 1.830.119.265.000 đồng, trong đó:

- Giá trị vốn huy động của Tổ chức phát hành: 1.830.119.265.000 đồng;

- Giá trị vốn huy động của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên: 0 đồng.

6. Phương thức phân phối: phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu

- Tỷ lệ thực hiện: 15% (Mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được hưởng 15 quyền, 01 quyền được mua 01 cổ phiếu mới).

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết (nếu có):

Số lượng quyền mua sẽ làm tròn xuống đến hàng đơn vị;

Trường hợp cổ đông và/hoặc người nhận chuyển nhượng quyền mua không mua và/hoặc không mua hết số cổ phiếu chào bán, đã đăng ký mua nhưng không nộp tiền mua cổ phiếu theo đúng thời hạn do Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Bắc Á (HĐQT) quy định và số cổ phiếu lẻ phát sinh do nguyên tắc làm tròn xuống (số cổ phiếu chưa phân phối hết), HĐQT có quyền chào bán số cổ phiếu chưa phân phối hết này cho cổ đông khác hoặc cho nhà đầu tư mới do HĐQT lựa chọn bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành về điều kiện, thủ tục và giới hạn sở hữu cổ phần trong Ngân hàng, đảm bảo các điều kiện chào bán, điều kiện về quyền, nghĩa vụ của nhà đầu tư không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu. Giá chào bán cho cổ đông khác hoặc nhà đầu tư mới không thấp hơn mức giá đã chào bán cho cổ đông hiện hữu (15.000 đồng/cổ phiếu).

Trong trường hợp phát hành cho cổ đông khác hoặc nhà đầu tư khác mà vẫn không phân phối hết số cổ phần dự kiến phát hành thì thực hiện tăng Vốn điều lệ theo số cổ phần thực tế phát hành.

7. Số lượng đăng ký mua tối thiểu: Không quy định

8. Thời gian nhận đăng ký mua: Từ ngày 22/02/2023 đến ngày 14/03/2023

9. Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại:

Văn phòng Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Bắc Á - Tầng 6, Tòa nhà Opera Business Center, Số 60 Lý Thái Tổ, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần và xuất trình Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu.

10. Thời gian nhận tiền mua cổ phiếu: 22/02/2023 đến ngày 14/03/2023

11. Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu:

- Số tài khoản: 136000000862

- Mở tại: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Thăng Long

12. Các tổ chức liên quan:

- Tổ chức tư vấn: Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

- Tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 và 2021 và soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2023: Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC

13. Địa điểm công bố Bản cáo bạch:

- Bản cáo bạch được công bố thông tin tại các website:

https://www.baca-bank.vn/

https://www.bsc.com.vn/

- Địa chỉ trụ sở chính của Ngân hàng TMCP Bắc Á: Số 117 Quang Trung, phường Quang Trung, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Điện thoại: 0238.3844277

Fax: 0238.3841757

Website: baca-bank.vn

Bình luận

ZALO