Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ sáu, 18/06/2021 12:44 GMT+7

An Giang quyết liệt hơn nữa chống buôn lậu, hàng giả

Biên phòng - Các cấp ủy Đảng, chính quyền của tỉnh An Giang phải vào cuộc quyết liệt hơn nữa, xác định công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên. Quan tâm phát triển kinh tế xã hội ở khu vực biên giới để người dân có cuộc sống ổn định, không tham gia, tiếp tay cho buôn lậu, gian lận thương mại (BL-GLTM) và hàng giả.

Đây là nội dung tại Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh An Giang.

Thông báo nêu rõ: An Giang tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được, triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, duy trì tốc độ tăng trưởng cao hơn, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2016, và mục tiêu Đại hội Đảng bộ Tỉnh đã đề ra.

Trong đó, cần tập trung tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp ngay từ những ngày đầu năm các Nghị quyết của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ về những giải pháp chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội năm 2016. Tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, trong đó cần quan tâm xử lý tốt các khoản nợ xấu, hàng tồn kho; nghiên cứu, đưa ra cơ chế, chính sách cụ thể nhằm tháo gỡ khó khăn về vốn, thị trường ..., tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp duy trì và phát triển sản xuất kinh doanh.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác xã hội hóa để huy động các nguồn lực đầu tư cho phát triển cơ sở hạ tầng. Chuẩn bị tốt các điều kiện để chủ động đón bắt cơ hội trong hội nhập quốc tế; tiếp tục quan tâm và đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, có các biện pháp huy động tổng hợp các nguồn lực để thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Tập trung công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo nhanh, bền vững. Làm tốt công tác giáo dục, y tế, văn hoá, thể thao và du lịch.

Tỉnh cũng cần tập trung nắm chắc tình hình, quản lý chặt địa bàn, mục tiêu, đối tượng trọng điểm, kịp thời giải quyết những vấn đề nổi lên về an ninh, trật tự. Chủ động phòng ngừa, kết hợp với tấn công truy quét, kiên quyết không để tội phạm hoạt động phức tạp, lộng hành.., bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đổi mới, nâng cao hiệu quả và nhân rộng các mô hình tốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, coi trọng công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho nhân dân.

Triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 24/12/2015; trong đó, tập trung mở đợt cao điểm đấu tranh chống BL-GLTM và hàng giả từ nay đến Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, kiểm soát tốt thị trường nội địa, ngăn chặn, xử lý kịp thời các loại hàng hóa không rõ nguồn gốc, hàng nhập lậu; kiên quyết không để “thực phẩm bẩn”, pháo nổ xâm nhập thị trường nội địa.

Tỉnh tiếp tục rà soát, đơn giản hóa tối đa quy trình thực hiện, thời gian giải quyết và công khai, minh bạch thủ tục hành chính ở tất cả các ngành, các cấp. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông; nghiên cứu cơ chế giải quyết thủ tục hành chính theo mô hình “Trung tâm hành chính công”. Triển khai có hiệu quả Đề án “Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức” ban hành kèm theo Quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày 18/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ, trọng tâm là xây dựng và triển khai Đề án xác định vị trí việc làm, chuẩn hóa đội ngũ công chức, viên chức phù hợp với vị trí việc làm và thực hiện tinh giảm biên chế; Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử; kết nối liên thông phần mềm quản lý văn bản giữa các Bộ, ngành, địa phương...

B.P

 

Bình luận

ZALO