Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Chủ nhật, 24/09/2023 06:38 GMT+7

An Giang: Đầu tư có trọng tâm, trọng điểm Chương trình mục tiêu quốc gia

Biên phòng - Theo Quyết định số 861/QĐ-TTg, ngày 4/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2021-2025, tỉnh An Giang có 16 xã thuộc vùng DTTS, trong đó xã khu vực III có 7 xã, xã khu vực I có 9 xã.

Tham gia các lớp tập huấn, nhận hỗ trợ từ dự án và được vay nguồn vốn tín dụng ưu đãi, nhiều hộ đồng bào Khmer huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang đã khôi phục nghề nấu đường thốt nốt và đưa đặc sản đường thốt nốt Bảy Núi vươn xa. Ảnh: Hữu Lợi

Để thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, giai đoạn 2021-2030, giai đoạn 1: Từ năm 2021-2025 (gọi tắt là Chương trình MTQG 1719), tỉnh An Giang đặt ra các mục tiêu cụ thể, rõ ràng, đặc biệt ưu tiên các xã đặc biệt khó khăn để tập trung đầu tư có trọng tâm, trọng điểm. Đồng thời, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cũng như tuyên truyền, vận động để người dân chung tay thực hiện chương trình.

Theo UBND tỉnh An Giang, trong kế hoạch tổng thể Chương trình MTQG 1719, tỉnh An Giang hỗ trợ đất ở cho 317 hộ, hỗ trợ nhà ở cho 1.092 hộ, chuyển đổi nghề cho 358 hộ, đầu tư cơ sở hạ tầng ở xã, ấp đặc biệt khó khăn (ĐBKK) là 59 công trình. Đồng thời, giảm hộ nghèo giai đoạn 2022-2025 là 3,5%/năm, xã ra khỏi địa bàn ĐBKK là 3 xã, ấp ra khỏi địa bàn ĐBKK là 5 ấp… Trong năm 2022 và năm 2023 nguồn vốn được phân bổ triển khai thực hiện Chương trình MTQG 1719 là gần 176,6 tỷ đồng. Trong đó, vốn đầu tư là gần 87 tỷ đồng, vốn sự nghiệp là 89,6 tỷ đồng. Đến tháng cuối 6/2023, nguồn vốn chương trình giải ngân được là 13,946 tỷ đồng. Trong đó, vốn đầu tư là 8,776 tỷ đồng (đạt 10,1 %), vốn sự nghiệp là 5,17 tỷ đồng (đạt 6 %).

Theo báo cáo của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh, đầu năm 2022, An Giang còn 20.129 hộ nghèo (chiếm 3,82%), đến cuối năm hộ nghèo giảm xuống còn 14.872 hộ (chiếm 2,81%). Trong đó, hộ nghèo người DTTS, đầu năm 2022 còn 4.026 hộ (chiếm 14,85%/tổng số hộ DTTS), đến cuối năm 2022 còn 3.161 hộ (chiếm 11,70%/tổng số hộ DTTS); thu nhập người DTTS đạt 52,1 triệu đồng. Dự kiến hộ nghèo đa chiều cuối năm 2023 giảm 1% và hộ nghèo DTTS giảm 3%.

Để thực hiện hiệu quả Chương trình MTQG 1719, ông Lê Văn Phước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho biết: An Giang sẽ đầu tư có trọng tâm, trọng điểm và giải quyết kịp thời các vấn đề khó khăn, cấp bách nhất ở vùng DTTS và miền núi. Vì vậy, tỉnh ưu tiên cho các địa bàn còn hạn chế về cơ sở hạ tầng thiết yếu; ưu tiên hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo và không để trùng lặp, chồng chéo giữa các dự án, chương trình hỗ trợ.

Chương trình hỗ trợ sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo từ nguồn ngân sách nhà nước góp phần tích cực giảm nghèo trong đồng bào DTTS tỉnh An Giang. Ảnh: Hữu Lợi

Đặc biệt, An Giang thực hiện đồng bộ các giải pháp tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao nhận thức, phát huy ý chí tự lực, tự cường, tạo sự đồng thuận của người dân trong việc tham gia triển khai thực hiện các chương trình, dự án của Chương trình MTQG 1719; hạn chế tối đa tư tưởng ỷ lại, trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước.

“Việc nắm bắt tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của đồng bào DTTS là điều hết sức cần thiết, đòi hỏi các cấp, các ngành, đặc biệt là cán bộ làm công tác dân tộc cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động ở vùng đồng bào DTTS, để người dân phát huy tinh thần tự lực, tự cường, cùng với chính quyền thực hiện hiệu quả Chương trình MTQG 1719”. - ông Phước nói.

Bên cạnh đó là các nội dung về đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào DTTS và miền núi; phát triển giáo dục - đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các DTTS gắn với phát triển du lịch; tăng cường kiểm tra, giám sát, biểu dương, khen thưởng và nhân rộng những mô hình mới, cách làm hiệu quả.

Hữu Lợi

Bình luận

ZALO