Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ ba, 25/06/2024 03:45 GMT+7

"Phên dậu có vững thì đất nước mới ổn định để phát triển"

Biên phòng - Khẳng định địa bàn biên giới, hải đảo có vị trí chiến lược hết sức quan trọng, là “phên dậu” của đất nước, “phên dậu” có vững thì đất nước mới ổn định để phát triển, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị sơ kết và gặp mặt điển hình tiên tiến thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân (BPTD) giai đoạn 2009-2019, ngày 14-1-2019 tại Hà Nội, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội đề nghị huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, trong đó nhân dân là chủ thể, lực lượng vũ trang là nòng cốt, BĐBP là chuyên trách tích cực tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) địa bàn biên giới, biển, đảo. Báo Biên phòng trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân.

5c3c70e13f5e02682a000f63
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Bích Nguyên

 Kính thưa Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương.

Thưa Quý vị đại biểu!

Hôm nay, tôi rất vui mừng được đến dự Hội nghị sơ kết và gặp mặt điển hình tiên tiến thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước tôi thân ái gửi tới các đồng chí, các vị đại biểu, cùng toàn thể các đồng chí lời thăm hỏi ân cần và lời chúc tốt đẹp nhất; chúc cho hội nghị thành công tốt đẹp

Biên cương là bờ cõi của Tổ quốc là thiêng liêng, bất khả xâm phạm, là địa bàn có vị trí chiến lược hết sức quan trọng về chính trị, kinh tế, quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã có những chủ trương, chính sách, phát triển KT-XH, củng cố quốc phòng - an ninh (QP-AN) để phát huy sức mạnh tại chỗ làm nền tảng xây dựng nền BPTD, thế trận BPTD trong thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới Tổ quốc. Thực hiện Ngày BPTD là một chủ trương đúng đắn, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với sự nghiệp xây dựng, quản lý và bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia (ANBGQG).

Qua nghe báo cáo và các ý kiến tham luận tại hội nghị hôm nay, tôi rất vui mừng nhận thấy trong những năm qua, các ban, bộ, ngành từ Trung ương đến địa phương, nhất là cấp ủy, chính quyền 44 tỉnh, thành phố biên giới, bờ biển đã có những chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Ngày BPTD một cách thiết thực, hiệu quả. Các cấp, các ngành đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, nhân dân khu vực biên giới về ý nghĩa, tầm quan trọng của Ngày BPTD thông qua những việc làm thiết thực, hiệu quả như: Nâng cao chất lượng, hiệu quả các chương trình phối hợp giữa các ban, bộ, ngành Trung ương với Bộ Quốc phòng và BĐBP; tập trung xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, ưu tiên đầu tư, phát triển KT-XH, củng cố QP-AN, làm tốt công tác đối ngoại quốc phòng, đối ngoại biên phòng gắn với đối ngoại nhân dân. Qua đó, đã góp phần tích cực vào xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng khu vực biên giới, biển, đảo ngày càng vững mạnh; biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, tạo điều kiện thuận lợi để đất nước mở rộng giao lưu, hợp tác quốc tế.

5c3c349e3f5e020f5b002496
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân duyệt đội danh dự. Ảnh: Bích Nguyên

Các địa phương đã tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, ANBGQG” với nhiều mô hình và cách làm sáng tạo, như: Phong trào Thanh niên xung kích bảo vệ biên giới; Phụ nữ vì biên giới; Già làng, trưởng bản gương mẫu; Tổ tàu, thuyền an toàn; Bến, bãi an toàn…

Các lực lượng vũ trang nói chung, BĐBP nói riêng được chăm lo xây dựng ngày càng vững mạnh, là lực lượng chuyên trách, luôn đoàn kết, gắn bó mật thiết với cấp ủy, chính quyền, nhân dân các dân tộc, phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, ANBGQG. Bên cạnh đó, các đơn vị BĐBP còn tích cực tham gia xây dựng địa bàn khu vực biên giới, xây dựng nền BPTD vững mạnh. Các đồng chí đã triển khai thực hiện nhiều mô hình giúp dân phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, tiêu biểu như: Chương trình Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản; Thầy giáo quân hàm xanh - Nâng bước em tới trường; Đồng hành cũng phụ nữ biên cương… Qua đó, phong trào hành động ở cơ sở, nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền và các tầng lớp nhân dân về công tác quản lý, bảo vệ biên giới được nâng lên. Đồng thời, góp phần làm cho tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới ngày càng ổn định, đời sống của nhân dân từng bước được cải thiện, mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị với các nước láng giềng được củng cố, giữ vững.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi biểu dương những nỗ lực, thành tích của các ban, bộ, ngành và địa phương, các lực lượng vũ trang, nhất là BĐBP trong việc tổ chức có hiệu quả các nội dung Ngày BPTD giai đoạn 2009-2019.

Thưa toàn thể hội nghị!

Bên cạnh những kết quả đạt được chúng ta cũng cần nghiêm túc nhìn nhận việc thực hiện Ngày BPTD vẫn còn một số tồn tại cần rút kinh nghiệm như trong báo cáo sơ kết đã nêu. Tôi chỉ xin lưu ý thêm với các đồng chí một số vấn đề sau đây: Những năm vừa qua, Đảng, Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, chính sách nhằm xây dựng khu vực biên giới vững mạnh toàn diện. Tuy nhiên, do những điều kiện địa lý, tự nhiên, lịch sử, văn hóa, phong tục, tập quán nên khu vực biên giới của chúng ta vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập, đó là: Hệ thống chính trị ở cơ sở nhiều nơi còn hạn chế, đặc biệt tổ chức đảng và đảng viên trong vùng dân tộc, đồng bào dân tộc vừa mỏng vừa yếu; đội ngũ cán bộ ở cơ sở một số nơi năng lực quản lý, điều hành chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tỉ lệ các hộ đói nghèo ở khu vực biên giới vẫn còn cao so với tỉ lệ chung của cả nước. Cơ sở hạ tầng đã được quan tâm đầu tư xây dựng, song nhìn chung vẫn còn thiếu. Cơ sở y tế, giáo dục chỉ mới đáp ứng một phần nhu cầu của nhân dân. Tình hình an ninh nông thôn, trật tự an toàn xã hội, hoạt động của các loại tội phạm ở khu vực biên giới, vùng biển và những vấn đề an ninh phi truyền thống như diễn ra ngày càng gay gắt, phức tạp, khó lường. Bên cạnh đó, các thế lực thù địch bằng nhiều âm mưu, thủ đoạn tiếp tục chống phá cách mạng nước ta. Do vậy, việc bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, vùng biển là nhiệm vụ chiến lược, đòi hỏi sự tham gia của toàn dân và cả hệ thống chính trị.

sblpimwer7-9733_f_jqvxtydd2_5I7A0538
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tham quan khu trưng bày ảnh về các hoạt động Ngày Biên phòng toàn dân. Ảnh: Bích Nguyên

Về phương hướng, nhiệm vụ thực hiện Ngày BPTD giai đoạn tiếp theo, tôi nhất trí như trong báo cáo của Bộ Quốc phòng do đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa trình bày. Tôi xin lưu ý, đề nghị với các Ban, bộ, ngành trung ương và địa phương tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng trọng tâm vào một số nội dung chủ yếu sau đây:

Thứ nhất, tiếp tục nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X một cách sâu sắc, nhất là các Nghị quyết và kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về QP-AN lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác nghiên cứu, nắm bắt, đánh giá, dự báo đúng tình hình và chủ động, trách nhiệm cao trong việc triển khai thực hiện Chiến lược Bảo vệ biên giới quốc gia và Đề án Xây dựng Hải đội Dân quân thường trực tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo trong tình hình mới.

Thứ hai, cần tiếp tục quán triệt, nhận thức sâu sắc, đầy đủ ý nghĩa, vị trí tầm quan trọng của công tác xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia. Cần phải huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân trong đó nhân dân là chủ thể, “mỗi người dân là một cột mốc sống” ở khu vực biên giới, lực lượng vũ trang là nòng cốt, BĐBP là chuyên trách; tích cực tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, phát triển KT-XH địa bàn biên giới biển, đảo. Coi đây là nhiệm vụ chính trị vừa cơ bản, lâu dài, vừa cấp bách của các cấp, ngành, của mọi cơ quan, đơn vị, mọi cán bộ, chiến sĩ trong tình hình hiện nay. Đi đôi với việc nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các địa phương, cần phải tích cực đổi mới, đa dạng hóa các nội dung, hình thức, phương pháp hoạt động để xây dựng khu vực biên giới vững mạnh toàn diện.

g825j1xr7l-9733_f_jqvxtydy5_cuu_ho_4
 Quân y Biên phòng khám bệnh, cấp phát thuốc cho nhân dân khu vực biên giới. Ảnh: CTV

Thứ ba, địa bàn biên giới hải đảo có vị trí chiến lược hết sức quan trọng, là “phên dậu” của đất nước, “phên dậu” có vững thì đất nước mới ổn định để phát triển. Nhiệm vụ trọng tâm của các đồng chí trong thời gian tới là phải hướng mạnh vào việc giúp các địa phương xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh toàn diện, trước hết là vững mạnh về chính trị. Tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện thắng lợi mọi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; đồng thời chủ động đấu tranh phòng, chống, làm thất bại luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, giữ vững ổn định chính trị ở địa bàn biên giới, hải đảo, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội.

Thứ tư, cần phải tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền về kết quả thực hiện Ngày BPTD giai đoạn 2009-2019, cùng với những bài học kinh nghiệm được rút ra từ hội nghị hôm nay của các cấp, các ngành, các lực lượng vũ trang nói chung, của BĐBP nói riêng, trong đó, BĐBP với tư cách là lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong quản lý, bảo vệ chủ quyền, ANBGQG thì cán bộ, chiến sỹ phải không ngừng trau dồi phẩm chất, bản lĩnh chính trị, năng lực công tác, nhất là kiến thức xây dựng Đảng, quản lý nhà nước, phát triển KT-XH; phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”; nâng cao nhận thức, trách nhiệm và phát huy tính năng động, sáng tạo, tinh thần khắc phục khó khăn, thực sự gắn bó với cấp ủy, chính quyền và nhân dân biên giới, phải là chỗ dựa vững chắc cho cấp ủy, chính quyền và nhân dân biên giới trong sự nghiệp BPTD, quản lý, xây dựng và bảo vệ chủ quyền, ANBGQG.

xrsp80ncgm-9733_f_jqvxtydl3_86
BĐBP Hà Giang hướng dẫn ông Vừ Chúng Chính, người có uy tín thôn Nhù Sang, xã Lũng Táo, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang nhận biết phương hướng của đường biên giới. Ảnh: Bích Nguyên

Thứ năm, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng tập trung chỉ đạo, lãnh đạo, các cơ quan, đơn vị thuộc quyền chủ động làm tốt công tác tham mưu, triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Các ban, bộ, ngành cần quan tâm có cơ chế, chính sách phù hợp cho địa bàn biên giới cùng với cấp ủy, chính quyền các địa phương tạo ra sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị hướng vào nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ biên giới. Tập trung xây dựng địa bàn biên giới, hải đảo ngày càng vững mạnh, trong đó chú trọng xây dựng, củng cố cơ sở chính trị, tạo nền tảng vững chắc để xây dựng nền BPTD, thế trận BPTD trong thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; đẩy mạnh phát triển KT-XH, gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ biên giới quốc gia trong tình hình mới. Tăng cường hợp tác quốc tế, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại quốc phòng, đối ngoại biên phòng và đối ngoại nhân dân, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển với các nước láng giềng. Tôi đề nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, cùng với các ban, bộ, ngành Trung ương và các tỉnh, thành phố, cơ quan, đơn vị tuyến sau tiếp tục đẩy mạnh các phong trào, hoạt động hướng về biên giới, biển đảo để động viên, chia sẻ với đồng bào, cán bộ, chiến sĩ, góp phần xây dựng khu vực biên giới vững mạnh toàn diện.

Thứ sáu, đối với các đại biểu điển hình tiên tiến về dự Hội nghị Sơ kết và gặp mặt hôm nay, tôi mong rằng các đồng chí, các vị đại biểu tiếp tục giữ vững và phát huy những thành tích đã đạt được, tích cực tuyên truyền, vận động và tổ chức cho nhân dân, cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị, địa phương mình thực hiện thắng lợi mọi đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước và nhất là nhiệm vụ của địa phương, đơn vị, cùng với cấp ủy, chính quyền các lực lượng vũ trang xây dựng nền BPTD, bảo vệ vững chắc chủ quyền, ANBGQG; xây dựng khu vực biên giới ngày càng giàu mạnh.

Nhân dịp năm mới 2019 và Tết Nguyên đán, tôi xin chúc quý vị đại biểu cùng toàn thể các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng! Chúc Hội nghị của chúng ta đạt được kết quả tốt nhất như yêu cầu đề ra.

Bình luận

ZALO