Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ hai, 26/02/2024 05:46 GMT+7

"Năm mới thi đua mới. Thắng lợi ắt về ta”

Biên phòng - Đó là câu thơ trong bài Thơ chúc Tết Xuân Nhâm Thìn (1952) của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “… Xuân này, Xuân năm Thìn/ Kháng chiến vừa 6 năm/ Trường kỳ và gian khổ/ Chắc thắng trăm phần trăm. Chiến sĩ thi giết giặc/ Đồng bào thi tăng gia/ Năm mới thi đua mới/ Thắng lợi ắt về ta”...

Bài thơ chúc Tết của Bác ngay sau đó được đăng trên Báo Nhân Dân, số 42, ra ngày 24-1-1952; trong thời điểm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, quân và dân ta tiếp tục giữ thế chủ động tiến công liên tục, tiêu diệt nhiều sinh lực địch, đồng thời đẩy mạnh chiến tranh du kích rộng khắp.

Trong bài thơ chúc Tết, Chủ tịch Hồ Chí Minh ghi nhận những hy sinh, gian khổ mà quân và dân ta đã trải qua trong 6 năm kháng chiến, kiến quốc (1946-1952), dự báo cuộc kháng chiến sẽ diễn ra căng thẳng, ác liệt trong điều kiện thế và lực của quân và dân ta trên các chiến trường đang lớn mạnh. Người kêu gọi, khơi dậy tinh thần yêu nước của toàn dân, toàn quân tích cực thi đua tăng gia sản xuất, thi đua giết giặc lập công, đưa cuộc kháng chiến mau chóng giành thắng lợi. Lời trong thư của Người nhanh chóng được tuyên truyền sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực; cổ vũ, động viên khích lệ toàn dân, toàn quân nêu cao tinh thần thi đua yêu nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng, tiến hành nhiều chiến dịch trên những hướng chiến lược quan trọng như: Chiến dịch Tây Bắc Thượng Lào, Chiến dịch Bắc Tây Nguyên, các chiến dịch Đồng bằng Bắc Bộ, Bình Trị Thiên, Nam Bộ… hợp sức đẩy nhanh thực hiện cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân 1953-1954, giành thắng lợi hoàn toàn.

Trong giai đoạn cách mạng hiện nay, Đảng, Nhà nước ta tiếp tục khẳng định tinh thần thi đua yêu nước là một nhân tố quan trọng tạo thành động lực phát triển đất nước. Phong trào thi đua lan tỏa rộng khắp trên cả nước, ở tất cả các ngành, các cấp, các lĩnh vực hoạt động của xã hội; tạo ra động lực tinh thần to lớn, sức mạnh tổng hợp để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế của Việt Nam.

Thấm nhuần tinh thần thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, công tác thi đua và phong trào thi đua quyết thắng trong toàn quân được duy trì thường xuyên, liên tục, trở thành truyền thống, kinh nghiệm quý báu, cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ lập nên những chiến công oanh liệt trong kháng chiến giải phóng dân tộc và trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Phong trào thi đua đã trực tiếp góp phần rèn luyện, xây dựng bản lĩnh, nhân cách quân nhân, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ; nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, ý chí quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ; phát huy vai trò tiên phong của đội ngũ cán bộ, đảng viên; tạo cơ sở chính trị, tinh thần vững chắc để phát huy sức mạnh tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

BP

Bình luận

ZALO