Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ tư, 02/12/2020 06:22 GMT+7

"Không có gì quý hơn độc lập, tự do" - Lời hiệu triệu thiêng liêng

Biên phòng - Cách đây 50 năm, ngày 17-7-1966, Đài Tiếng nói Việt Nam truyền đi "Lời kêu gọi chống Mỹ, cứu nước" của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi đồng bào, chiến sĩ cả nước và bạn bè quốc tế khắp năm châu. Trong lời kêu gọi lịch sử đó, Người đã khẳng định ý chí, quyết tâm của toàn dân tộc Việt Nam: "...Chiến tranh có thể kéo dài 5 năm, 10 năm, 20 năm hoặc lâu hơn nữa. Hà Nội, Hải Phòng và một số thành phố, xí nghiệp có thể bị tàn phá, song nhân dân Việt Nam quyết không sợ! Không có gì quý hơn độc lập, tự do. Đến ngày thắng lợi, nhân dân ta sẽ xây dựng lại đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn".

6r3i_6
Hưởng ứng lời hiệu triệu của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bộ đội tên lửa phòng không Việt Nam đã lập nên nhiều chiến công vang dội.  Ảnh: Tư liệu

Lời hiệu triệu của Chủ tịch Hồ Chí Minh có sức lan tỏa sâu rộng, tạo nên một cuộc vận động lớn để quy tụ toàn Đảng, toàn quân và toàn dân nhất trí đồng lòng, củng cố niềm tin, xiết chặt đội ngũ để đi vào giai đoạn quyết liệt nhất của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước vĩ đại không chỉ của dân tộc Việt Nam mà của cả nhân loại trong thế kỷ XX.

Năm 1965, sau khi chiến lược "Chiến tranh đặc biệt" của đế quốc Mỹ bị quân và dân ta đánh bại, để cứu vãn tình thế, đế quốc Mỹ đã liều lĩnh tiến hành chiến lược "Chiến tranh cục bộ" ở miền Nam, mở rộng cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc bằng sức mạnh không quân và hải quân, hòng buộc phía Việt Nam phải ngồi vào đàm phán theo điều kiện ép buộc của Mỹ. Đế quốc Mỹ tăng cường đánh phá, hủy diệt miền Bắc với lời tuyên bố huênh hoang đưa miền Bắc quay trở lại thời kỳ đồ đá. Trong cuộc chiến tranh vô nghĩa này, Mỹ đã sử dụng 15 triệu tấn bom đạn các loại ném xuống chiến trường Việt Nam, rải hàng chục triệu lít chất độc da cam/dioxin xuống miền Nam Việt Nam. Trong chiến tranh phá hoại ở miền Bắc, bình quân mỗi người phải chịu 45,5kg bom đạn, tính ra 1km2 chịu 6 tấn bom đạn.

Trước tình hình đó, Đảng và Nhà nước ta, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh đã quyết định chuyển toàn bộ hoạt động của miền Bắc từ thời bình sang thời chiến, tiếp tục sự nghiệp xây dựng CNXH trong điều kiện có chiến tranh, quyết tâm đánh bại cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ ở miền Bắc; phát huy vai trò hậu phương lớn với tiền tuyến lớn miền Nam, quyết tâm đánh bại chiến lược "Chiến tranh cục bộ" và làm tròn nghĩa vụ quốc tế với cách mạng hai nước Lào và Campuchia. Để tinh thần đó được thấu suốt đến toàn dân, toàn quân, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thay mặt Trung ương Đảng ra lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược.

Tư tưởng "Không có gì quý hơn độc lập, tự do" đã thực sự trở thành lời hiệu triệu, thành mệnh lệnh của trái tim mỗi người dân Việt Nam, quy tụ, đoàn kết và thôi thúc cả dân tộc Việt Nam bước vào cuộc trường chinh kháng chiến bằng tất cả sức mạnh của mình để giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Với tinh thần "thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người", miền Bắc XHCN đã dốc lòng, dốc sức chi viện cho tiền tuyến lớn miền Nam. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, 70% gia đình ở miền Bắc có từ 1 đến 2 con tham gia bộ đội hoặc thanh niên xung phong; 63% phụ nữ ở hậu phương đảm nhiệm công việc vừa sản xuất, vừa chiến đấu, góp phần bảo vệ vững chắc miền Bắc XHCN, hậu phương lớn của cả nước, đồng thời tích cực chi viện cho miền Nam chiến đấu chống kẻ thù.

Với ý chí sắt đá "Không có gì quý hơn độc lập, tự do", nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng đã vượt qua biết bao khó khăn, gian khổ; được sự đồng tình ủng hộ của các lực lượng tiến bộ, yêu chuộng hòa bình, chính nghĩa trên thế giới, đã đánh thắng cuộc chiến tranh xâm lược với quy mô lớn, dài ngày nhất, ác liệt và dã man nhất, kể từ sau Chiến tranh thế giới lần thứ hai, làm nên Đại thắng mùa Xuân 1975. Việt Nam trở thành một dân tộc tiêu biểu cho lương tri của nhân loại trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân mới ở thế kỷ XX.

Hiện nay, trước các mối quan hệ quốc tế phức tạp, đa dạng, nhiều chiều, Đảng và Nhà nước ta luôn nêu cao tinh thần độc lập, tự chủ, sáng tạo. Tư tưởng "Không có gì quý hơn độc lập, tự do" nhắc nhở chúng ta rằng, dân tộc Việt Nam phải tự quyết định con đường phát triển đi lên của mình; phải giữ vững độc lập, tự chủ cả về chính trị, kinh tế, quốc phòng, an ninh... để không bị lệ thuộc vào bên ngoài.

Kế thừa và phát huy tư tưởng "Không có gì quý hơn độc lập, tự do" của Chủ tịch Hồ Chí Minh, hơn 30 năm tiến hành công cuộc đổi mới đất nước, Đảng ta đã lãnh đạo toàn thể dân tộc Việt Nam thu được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực, bảo vệ vững chắc được độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN. Trong khi tập trung cho nhiệm vụ trung tâm là phát triển kinh tế, xây dựng đất nước, Đảng ta luôn chú trọng chăm lo xây dựng, nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của các lực lượng vũ trang nhân dân, tăng cường sức mạnh quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN trong mọi tình huống.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Đảng ta đã xác định một trong sáu nhiệm vụ trọng tâm là: "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước; bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Mở rộng và đưa vào chiều sâu các quan hệ đối ngoại; tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, thực hiện hiệu quả hội nhập quốc tế trong điều kiện mới, tiếp tục nâng cao vị thế và uy tín của đất nước trên trường quốc tế".

Độc lập, tự do là quyền thiêng liêng nhất. Khi độc lập, tự do bị xâm phạm thì cả dân tộc phải kiên quyết đứng lên chiến đấu đến cùng để giữ vững và bảo vệ nền độc lập và tự do ấy. Đây là vấn đề có tính quy luật, là bài học lớn của dân tộc ta khi vận dụng tư tưởng "Không có gì quý hơn độc lập, tự do" trong các cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ.

Tư tưởng có ý nghĩa thời đại đó cần được vận dụng một cách linh hoạt, sáng tạo vào điều kiện mới của đất nước theo phương châm "dĩ bất biến, ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào cũng phải giữ vững sự lãnh đạo độc tôn của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với xã hội; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; kiên quyết bảo vệ, giữ vững chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh quốc gia, lợi ích đất nước, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế hiện nay, chúng ta càng phải biết "ứng vạn biến", phân biệt rõ đối tượng, đối tác trong quan hệ quốc tế; kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, sức mạnh trong nước với sức mạnh ngoài nước để tạo nên sức mạnh tổng hợp to lớn vượt qua mọi thách thức, khó khăn, tận dụng cơ hội, tranh thủ thời cơ đưa đất nước tiếp tục phát triển vững bước trên con đường xây dựng CNXH. Đó cũng chính là góp phần bảo vệ chân lý vĩnh hằng "Không có gì quý hơn độc lập, tự do" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đại tá, Ths Nguyễn Đức Thắng - Viện Khoa học xã hội nhân văn quân sự, Bộ Quốc phòng

Bình luận

ZALO