Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ sáu, 24/03/2023 08:15 GMT+7

“90 năm khẳng định và phát huy vai trò trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên Việt Nam”

Biên phòng - Đó là chủ đề Hội thảo khoa học do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức vào sáng 10-3, tại 2 điểm cầu Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo hội thảo.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu chỉ đạo hội thảo. Ảnh: Bảo Anh

Đồng chủ trì hội thảo tại điểm cầu Hà Nội gồm các đồng chí: Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; PGS.TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương.

Đồng chủ trì Hội thảo tại điểm cầu thành phố Hồ Chí Minh gồm đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và đồng chí Phạm Phương Thảo, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND thành phố Hồ Chí Minh, nguyên Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Hội thảo nhằm tạo diễn đàn để các thế hệ cán bộ Đoàn, các nhà quản lý, các nhà khoa học, cán bộ, đoàn viên, thanh niên nghiên cứu, trao đổi lý luận và thực tiễn về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh qua 90 năm xây dựng, cống hiến và trưởng thành. Từ đó, rút ra các bài học kinh nghiệm, phương hướng, giải pháp xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh toàn diện về chính trị, tư tưởng, tổ chức và hành động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, chuẩn bị cho quá trình xây dựng dự thảo Văn kiện trình Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.

Đây cũng là dịp quan trọng để tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong các cấp bộ Đoàn, cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi, nhân dân về truyền thống vẻ vang và những đóng góp to lớn của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc trong 90 năm qua. Đồng thời, cổ vũ, động viên tuổi trẻ cả nước tiếp tục phát huy truyền thống vinh quang và những thành quả đã đạt được, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, không ngừng đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, góp phần khơi dậy khát vọng, phát huy thanh niên góp sức xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Ban tổ chức hội thảo đã nhận được 110 báo cáo, tham luận của các đồng chí lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh qua các thời kỳ; các nhà khoa học, các chuyên gia, các nhà quản lý, giảng viên, nghiên cứu viên, các thế hệ cán bộ Đoàn, các ban, đơn vị thuộc Trung ương Đoàn, các Tỉnh, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc, các đoàn viên, thanh niên.

Những ý kiến, tham luận gửi đến hội thảo là những công trình nghiên cứu khá toàn diện, đầy đủ, có hàm lượng khoa học cao cả trên phương diện lý luận và thực tiễn, phản ánh những bước phát triển của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với tư cách là “trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên”; đồng thời, gửi gắm nhiều tâm huyết, tình cảm đối với thế hệ trẻ.

Phát biểu chỉ đạo hội thảo, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh: Nhận rõ vị trí, vai trò của thanh niên Việt Nam trong tiến trình cách mạng của dân tộc, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam đã không ngừng bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh niên và vận động, tập hợp thanh niên thành đội quân xung kích tham gia các phong trào cách mạng.

Sự ra đời của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã đánh dấu một bước ngoặt lớn, khẳng định sự lớn mạnh của phong trào đấu tranh cách mạng của thanh niên và tổ chức cơ sở Đoàn trong cả nước; là kết quả của sự truyền bá và phát triển lý luận về công tác vận động thanh niên của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, của Đảng ta vào thực tiễn cách mạng Việt Nam.

Theo đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, trong quá trình lãnh đạo đất nước, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đề cao vai trò, vị trí của thanh niên, xác định thanh niên là lực lượng xung kích cách mạng; công tác thanh niên là vấn đề sống còn của dân tộc. Lịch sử phát triển của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh luôn gắn liền với nhiệm vụ vận động thanh niên đi theo Đảng làm cách mạng, đi theo con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân đã lựa chọn.

Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá, trong thời gian qua, hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã giúp thanh niên rèn luyện, trưởng thành, đóng góp xứng đáng cho đất nước. Trong thời gian tới, với những quan điểm, tư tưởng, giải pháp quan trọng của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cùng với những yêu cầu mới trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế và sự biến đổi của tình hình thanh niên, công tác thanh niên đòi hỏi tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phải tiếp tục đổi mới hơn nữa nội dung, phương thức hoạt động để đáp ứng yêu cầu mới, phù hợp với thanh niên…

Hội thảo là hoạt động đầu tiên trong chuỗi hoạt động cao điểm do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày Thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2021). Ảnh: Bảo Anh

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa mong muốn, tại hội thảo, cần làm rõ vai trò của Đoàn đã được thực hiện như thế nào, nhất là thông qua các chương trình, phong trào, hoạt động lớn để thực hiện nhiệm vụ chính trị với mỗi thời kỳ cách mạng.

Cùng với đó, cần tập trung thảo luận, làm rõ về tình hình thanh niên trong giai đoạn mới, những vấn đề, yếu tố tác động tới thanh niên; những nhiệm vụ đặt ra cần sự tham gia của thanh niên; những vấn đề lớn, trọng tâm của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các tổ chức của thanh niên cần tập trung thực hiện trong thời gian tới.

Sau hội thảo, cần chuyển những tham luận, phát biểu, nội dung của hội thảo để các cơ sở nghiên cứu, đào tạo của Đoàn, các cấp bộ Đoàn, cán bộ Đoàn các cấp phục vụ công tác nghiên cứu, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn và xác lập giải pháp phù hợp với điều kiện của từng địa phương, đơn vị…

Các tham luận tập trung vào 3 nội dung cơ bản theo 3 nhóm vấn đề: Những vấn đề lý luận, thực tiễn về quá trình hình thành, xây dựng, phát triển, đóng góp của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc, việc thực hiện sứ mệnh “trường học xã hội chủ nghĩa cho thanh niên” của Đoàn trong 90 năm qua; những về đề lý luận và thực tiễn về công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong gian đoạn hiện nay; tầm nhìn chiến lược xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh toàn diện về chính trị, tư tưởng, tổ chức và hành động trong tình hình mới.

Thùy Chi

Bình luận

ZALO