Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ tư, 24/07/2024 12:31 GMT+7

90 điển hình tiêu biểu ở cộng đồng dân cư được Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tuyên dương

Biên phòng - Chiều 16-11, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức gặp mặt và biểu dương 90 điển hình tiêu biểu ở cộng đồng dân cư nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày Truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930-18/11/2020). Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban trung ương MTTQ Việt Nam dự và phát biểu tại buổi gặp mặt.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi gặp mặt và tuyên dương. Ảnh: Thanh Thuận

90 điển hình tiêu biểu ở cộng đồng dân cư được Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam gặp mặt và biểu dương đại diện cho 54 dân tộc trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Trong đó, đại biểu là người dân tộc Kinh có 36 người; đại biểu dân tộc Vân Kiều và dân tộc Thổ - mỗi dân tộc có 2 người; đại biểu các dân tộc khác có 50 người; có 21 đại biểu đại diện cho 6 tôn giáo (Phật giáo, Phật giáo Hòa Hảo, Công giáo, Bà Ni, Cao Đài, Tin lành).

90 điển hình tiêu biểu là những tấm gương sáng có nhiều đóng góp cho cộng đồng dân cư trong cả nước trên các lĩnh vực: phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, thực hiện an sinh xã hội, giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương; bản thân và gia đình gương mẫu thực hiện tốt việc góp công, góp của và hiến đất làm đường xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; vận động nhân dân gìn giữ vệ sinh môi trường, đời sống văn hóa ở địa phương.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn và đồng chí Hầu A Lềnh, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tặng Bằng khen cho đại biểu điển hình. Ảnh: Thanh Thuận

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhấn mạnh: “Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, sự phối hợp đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân, đất nước đạt được những thành tựu rất đáng phấn khởi, tự hào như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu: “Đất nước chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay”.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho rằng, Mặt trận các cấp, Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư đã có nhiều đóng góp tích cực. Mặt trận các cấp đã động viên các tầng lớp nhân dân đoàn kết, nêu cao ý chí tự lực tự cường, phát huy mọi nguồn lực và tiềm năng sáng tạo, hăng hái tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Mặt trận các cấp, Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư cũng thường xuyên quan tâm đến các gia đình chính sách, người có công, đồng bào các dân tộc, tôn giáo, đồng bào bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh, người nghèo, người yếu thế trong xã hội; thực hiện giám sát, phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh; từ đó chăm lo tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và đối ngoại nhân dân.

Không chỉ có vậy, những tấm gương điển hình còn tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững. Đặc biệt, các tấm gương đã phát huy vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, vận động ở địa phương; tuyên truyền, vận động xóa bỏ tập tục lạc hậu; bảo vệ môi trường; phòng, chống tội phạm, ma túy.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhấn mạnh: “Trong số 90 điển hình tiêu biểu có nhiều chức sắc tôn giáo cũng rất tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước "sống tốt đời, đẹp đạo", "bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu". Nhiều vị ở đây đã tham gia tích cực trong Ban Công tác Mặt trận, Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng; đóng góp cho Đảng, Nhà nước, Mặt trận nhiều ý kiến sâu sắc, thẳng thắn, chân tình và ý nghĩa”.

Các điển hình tiêu biểu được tặng Bằng khen của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ảnh: Thanh Thuận

Đồng chí Trần Thanh Mẫn mong muốn, trong thời gian tới, cùng với hệ thống Mặt trận các cấp, các đại biểu cần phát huy kết quả đã đạt được, tiếp tục đem tâm huyết, kinh nghiệm, nỗ lực, quyết tâm tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tăng cường đồng thuận xã hội; đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống. Các tấm gương tiêu biểu ở cộng đồng tiếp tục tích cực tham gia Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và giảm nghèo bền vững, phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”…

Tại buổi gặp mặt, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã trao Bằng khen cho 90 điển hình tiêu biểu ở cộng đồng dân cư vì đã có những thành tích xuất sắc trong thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước.

Thanh Thuận

Bình luận

ZALO