Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ ba, 21/05/2024 05:29 GMT+7

90% dân số Việt Nam tham gia bảo hiểm y tế

Biên phòng - Ngày 24-3, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp sơ kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XI) một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020.

gmh81kjufw-26369_f_k8613s6b1_NQH00393
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: VGP

Theo báo cáo của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, cả nước có 9,2 triệu người có công, trong đó trên 1,3 triệu người đang hưởng chế độ ưu đãi hằng tháng, 99,5% gia đình người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của dân cư địa phương. Bình quân hằng năm đã giải quyết việc làm trong nước cho 1,5-1,6 triệu người; tỷ lệ thất nghiệp luôn duy trì ở mức thấp, khoảng 2-2,2%, tỷ lệ thất nghiệp thành thị dưới 3,5%. Số lao động tham gia bảo hiểm xã hội có sự phát triển đột phá với 32% lực lượng lao động. Riêng bảo hiểm xã hội tự nguyện năm 2019 có thêm gần 300.000 người tham gia, đưa tổng số người tham gia lên khoảng 574.000 người. Đặc biệt, 85,3 triệu người tham gia bảo hiểm y tế, đạt trên 90% dân số, cơ bản đã bao phủ toàn dân, vượt trước 4 năm so với mục tiêu Nghị quyết.

Phát biểu ý kiến tại cuộc họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, hầu hết các chỉ tiêu đều đạt và vượt, nhiều điểm sáng trong chính sách người có công, an sinh xã hội. Tỷ lệ giảm nghèo nhanh, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên. Diện bao phủ của bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, hỗ trợ người yếu thế trong xã hội ngày càng được mở rộng. Thu nhập của người lao động tăng. Tuy nhiên, chính sách xã hội còn chưa bao phủ hết các đối tượng, triển khai chưa đồng bộ. Ở một số nơi, một số cấp chưa quyết liệt. Vẫn còn 2 chỉ tiêu cần phấn đấu, đó là tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể nhẹ cân, dân số nông thôn chưa được sử dụng nước sạch theo tiêu chuẩn quốc gia.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh, Nghị quyết Trung ương 5 là chính sách xã hội phải bảo đảm phát triển bao trùm, toàn diện, đặc biệt nâng cao chất lượng phát triển con người, tạo việc làm đầy đủ, việc làm tốt cho mọi người. Kiểm soát tốt hơn nữa phân hóa giàu nghèo, giảm bất bình đẳng xã hội, đạt bình đẳng giới. Phải xóa bỏ hoàn toàn nghèo đói cho tất cả mọi người, ở mọi nơi, mọi thời điểm, tập trung giải quyết nhóm nghèo nhất, vùng nghèo nhất, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo giữa các vùng, miền, dân tộc. An sinh xã hội phải phát triển toàn diện, tiến tới bao phủ toàn dân.

Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn hiện nay, Thủ tướng cho rằng, phải cố gắng tối đa thực hiện một số nội dung và nghiên cứu đề án về chính sách xã hội giai đoạn 2021-2030 để trình Ban Chấp hành Trung ương. Cố gắng tối đa để thực hiện 2 chỉ tiêu chưa đạt được. Trước mắt, phát huy mọi nguồn lực chống dịch bệnh Covid -19 hiệu quả. Hỗ trợ các doanh nghiệp, người lao động thất nghiệp, bảo đảm an sinh xã hội. Đặc biệt, cần suy nghĩ về một gói cứu trợ quốc gia về an sinh xã hội, có tính thiết thực với người lao động. Đồng thời, tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống luật pháp, đánh giá các chính sách trên từng lĩnh vực để có cơ sở đề xuất, bổ sung, sửa đổi hoặc thay thế chính sách mới phù hợp. Tiếp tục nâng cao, mở rộng, thực hiện đầy đủ chính sách người có công. Phải bảo đảm không còn hộ nghèo có thành viên là người có công.

Danh Anh

Bình luận

ZALO