Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ tư, 06/12/2023 02:54 GMT+7

9 tháng đầu năm 2019 cấp 14,9 triệu sổ Bảo hiểm Xã hội, 85,15 triệu thẻ Bảo hiểm Y tế

Biên phòng - Bảo hiểm xã hội Việt Nam (BHXH) vừa thông báo: 9 tháng đầu năm số lượng sổ BHXH đã thực hiện rà soát, bàn giao theo quy định tại Công văn số 4027/BHXH-ST là 13.516.145 sổ, đạt 99,42% trên tổng số lao động đang tham gia BHXH bắt buộc đã được cấp sổ.

Cũng theo báo cáo trong tháng 9-2019, ngành BHXH giải quyết 10.006 hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng, lũy kế từ đầu năm 2019 là 85.593 hồ sơ. Tổng số người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng hiện nay khoảng 3,1 triệu người. Đã giải quyết 66.038 lượt người hưởng trợ cấp 1 lần (lũy kế từ đầu năm 635.898 lượt người), hưởng chế độ ốm đau 725.539 lượt người (lũy kế từ đầu năm 6.096.066 lượt người), hưởng chế độ thai sản 165.850 lượt người (lũy kế từ đầu năm 1.424.282 lượt người), hưởng chế độ dưỡng sức phục hồi sức khỏe 28.248 lượt người (lũy kế từ đầu năm 263.820 lượt người).

Đồng thời, phối hợp với ngành Lao động thương binh và xã hội giải quyết cho 69.882 người hưởng các chế độ BHTN; trong đó, trợ cấp thất nghiệp 68.015 người, hỗ trợ học nghề 1.867 người, lũy kế từ đầu năm 720.513 người hưởng các chế độ BHTN. Về khám, chữa bệnh BHYT, có 15,646 triệu lượt người đi khám, chữa bệnh BHYT nội trú và ngoại trú, lũy kế từ đầu năm 135.040 triệu lượt người.

Để hoàn thành mục tiêu đề ra trong quý IV-2019, ngành BHXH tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành ở Trung ương; các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, đặc biệt là các văn bản quy định, hướng dẫn, sửa đổi bổ sung mới của Chính phủ và các bộ, ngành.

Phối hợp với Bộ Lao động Thương binh và xã hội, Bộ Y tế và các bộ, ngành liên quan hoàn thiện các văn bản quy định, hướng dẫn, xử lý những tồn tại, vướng mắc trong triển khai, thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT. Phối hợp với ngành Bưu điện quản lý chặt chẽ đối tượng thụ hưởng.

Tập trung quyết liệt các giải pháp để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT năm 2019 được Chính phủ giao. Đồng thời, tăng cường công tác thanh tra chuyên ngành, thanh tra đột xuất tại các đơn vị, doanh nghiệp nợ đọng BHXH, BHYT; rà soát, xử lý dữ liệu thẻ BHYT cấp trùng…

P.V

Bình luận

ZALO