Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ bảy, 20/07/2024 10:50 GMT+7

88,2% đại biểu tán thành Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020

Biên phòng - Ngày 11-11, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 với 88,2% đại biểu tán thành.

9bmerk74iu-21710_f_k2u7dr8s1_a
Đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020. Ảnh: Quochoi.vn

Theo mục tiêu tổng quát của Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, tập trung ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát; nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, tính tự chủ và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án quan trọng quốc gia, công trình trọng điểm; phát huy vai trò của các vùng kinh tế trọng điểm, các đô thị lớn. Phát triển, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; phát triển kinh tế bền vững gắn với phát triển văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường và củng cố quốc phòng-an ninh, nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Tăng cường quản lý đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, ứng phó biến đổi khí hậu... 

Đặc biệt chú trọng củng cố quốc phòng-an ninh, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế, triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam là thành viên. Thực hiện tốt vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2020, Chủ tịch Đại hội đồng lần thứ 41 Liên nghị viện các quốc gia Đông Nam Á, Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021; giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, biển, đảo của Tổ quốc và môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển; nâng cao uy tín và vị thế của quốc gia trên trường quốc tế.

Các chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết là tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng khoảng 6,8%, tốc độ tăng giá tiêu dùng bình quân (CPI) dưới 4%, tỷ lệ nhập siêu so với tổng kim ngạch xuất khẩu dưới 3%, tổng kim ngạch xuất khẩu tăng khoảng 7%, tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều) giảm 1-1,5%, riêng các huyện nghèo giảm 4%, tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 90,7%, tỷ lệ che phủ rừng đạt 42%, số giường bệnh trên một vạn dân (không tính giường trạm y tế xã) đạt 28 giường bệnh; tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 90,7%...

Diệu Phạm

Bình luận

ZALO