Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ tư, 06/12/2023 05:43 GMT+7

75 năm ngành Tuyên huấn Quân đội - Dấu mốc tự hào

Biên phòng - Sau khi Cách mạng tháng Tám thành công, vào ngày 11/5/1946, Bộ Quốc phòng đã ra Nghị định số 27/NĐ-QP về tổ chức Cục Chính trị Bộ Quốc phòng, trong đó có Phòng Huấn luyện và Phòng Tuyên truyền. Đây chính là tổ chức tiền thân của Cục Tuyên huấn và ngành Tuyên huấn Quân đội ngày nay. Khắc ghi lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Công tác lãnh đạo tư tưởng là quan trọng nhất”, “Vấn đề là ở chỗ tinh thần của con người phải truyền qua súng”. Suốt 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Cục Tuyên huấn và ngành Tuyên huấn Quân đội luôn phấn đấu thực hiện tốt lời dạy của Người.

Hội nghị bồi dưỡng báo cáo viên toàn quân tháng 4-2021 bằng hình thức trực tuyến do Cục Tuyên huấn thuộc Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam tổ chức. Ảnh: Tuệ Lâm

Trải qua các giai đoạn cách mạng, nhất là hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, Tuyên huấn Quân đội đã cử các cán bộ theo sát từng đơn vị, từng trận địa, từng chiến trường, nắm chắc diễn biến và tư tưởng của bộ đội, nhất là lúc cách mạng chuyển giai đoạn, những lúc khó khăn, phức tạp trong từng trận chiến đấu, từng chiến dịch; kịp thời động viên bộ đội vượt qua thử thách, giữ vững niềm tin và ý chí “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”.

Công tác động viên thi đua trong Quân đội thời kỳ này tiến hành có hiệu quả, nhất là phong trào thi đua “giết giặc lập công”. Các hoạt động tuyên truyền sách, báo, tổ chức thành lập các đoàn văn công, các đội chiếu phim, đoàn điện ảnh... cũng được đẩy mạnh. Báo QĐND được in tại mặt trận để tuyên truyền; các đội văn công xuống tận chiến hào để biểu diễn nhằm khích lệ tinh thần chiến đấu của bộ đội. Tất cả đều là minh chứng cho vai trò, tầm quan trọng của công tác Đảng, công tác chính trị nói chung, công tác tuyên huấn nói riêng luôn giữ vững là “linh hồn và mạch sống” của Quân đội ta.

Hòa bình lập lại, công tác tuyên huấn tiếp tục được phát huy mạnh mẽ, góp phần động viên toàn quân vượt qua khó khăn, gian khổ, mưu trí, dũng cảm đánh thắng cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc, bảo vệ vững chắc Tổ quốc và làm tròn nghĩa vụ quốc tế cao cả; thể hiện tinh thần quốc tế vô tư, trong sáng, thủy chung của QĐND Việt Nam anh hùng. Cán bộ, nhân viên, chiến sĩ ngành Tuyên huấn dù ở tiền tuyến hay hậu phương, trong bất cứ thời điểm nào cũng luôn phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, phát huy được truyền thống “Kiên định, chủ động, nhạy bén, sáng tạo, đoàn kết, quyết thắng”.

Bước vào thời kỳ đổi mới đất nước, nhất là những năm đầu thập niên 90 của thế kỷ XX, tình hình thế giới, khu vực diễn biến hết sức phức tạp, khi Liên Xô và các nước XHCN ở Đông Âu sụp đổ; một nhiệm vụ hết sức quan trọng đặt ra đối với đội ngũ những người làm công tác tuyên huấn, đó là, xây dựng, củng cố niềm tin cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đối với sự nghiệp đổi mới đất nước, xây dựng Quân đội trong thời kỳ mới, nhất là đấu tranh với các thế lực thù địch, chống “diễn biến hòa bình” với âm mưu, thủ đoạn “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, “phi chính trị hóa” Quân đội.

Trước những thuận lợi và thách thức đan xen, Cục Tuyên huấn và ngành Tuyên huấn Quân đội không ngừng kiện toàn tổ chức biên chế, góp phần tập trung xây dựng tổ chức Đảng các cấp trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, chi bộ và vai trò tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Cục Tuyên huấn đã tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị ban hành hệ thống các văn bản chỉ đạo về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên huấn trong toàn quân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tham mưu, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; các đề án: "Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới", "Hiện đại hóa các cơ quan báo chí Quân đội, giai đoạn 2014 - 2018", "Quy hoạch và xây dựng các đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp trong QĐND Việt Nam, giai đoạn 2011 - 2015", "Quân đội phòng, chống "diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa trong tình hình mới"...

Ghi nhận thành tích, chiến công đạt được trong 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Cục Tuyên huấn vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ; Huân chương Độc lập; 3 Huân chương Quân công; 3 Huân chương Chiến công; 2 Huân chương Lao động; Huân chương Bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt, nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống, Cục Tuyên huấn vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất.

Trong thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó dự báo. Văn kiện Đại hội XIII của Đảng xác định mục tiêu, phương hướng trong giai đoạn mới xây dựng “QĐND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số thành phần tiến thẳng lên hiện đại". Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đòi hỏi Cục Tuyên huấn và ngành Tuyên huấn Quân đội phải không ngừng đổi mới, sáng tạo, đưa công tác tuyên huấn đi vào chiều sâu để giữ vững và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” và xây dựng bản chất người quân nhân cách mạng trong thời kỳ mới.

Cơ quan chính trị, cơ quan tuyên huấn trong toàn quân tiếp tục cụ thể hóa 5 chuẩn mực “Bộ đội Cụ Hồ”, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng Quân đội trong thời kỳ mới. Đẩy mạnh thực hiện các đề án: “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”; “Quân đội phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa trong tình hình mới”; “Quy hoạch hệ thống thiết chế văn hóa trong QĐND Việt Nam, giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030”; “Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025" trong QĐND Việt Nam; triển khai có hiệu quả “Các hoạt động trọng điểm văn hóa, văn học, nghệ thuật, báo chí” và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới. Đồng thời, chủ động phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương làm tốt công tác tuyên huấn của Quân đội, tạo sức lan tỏa trong xã hội.

Ra sức thi đua, phấn đấu cùng với ngành Tuyên huấn toàn quân, công tác tuyên huấn trong BĐBP luôn được Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP quan tâm, chú trọng trên nhiều phương diện, góp phần không nhỏ vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc trận địa tư tưởng của Đảng trong BĐBP. Với đặc thù đóng quân của BĐBP là miền biên giới, vùng sâu, vùng xa, giao thông cách trở, kinh tế, xã hội, đời sống của nhân dân còn nhiều khó khăn, nên công tác tuyên huấn của BĐBP có nhiều điểm mang tính đặc thù. Song, đều hướng đến nhiệm vụ bồi đắp những giá trị tư tưởng mang tính cốt lõi, nhân văn, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng cho cán bộ, chiến sĩ.

Đứng trong đội hình của ngành Tuyên huấn Quân đội, khắc sâu lời dạy của Bác và nhất quán chủ trương “làm cho chính trị trở thành linh hồn, mạch sống của Quân đội cách mạng”..., công tác tuyên huấn trong BĐBP đã luôn bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Cục Tuyên huấn, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP..., tích cực chủ động tham mưu, đề xuất các nội dung công tác tư tưởng, tuyên truyền, thi đua, văn hóa văn nghệ... bảo đảm đúng, sát với đặc điểm tình hình từng tuyến biên giới, từng nhiệm vụ của đơn vị.

Nội dung, phương pháp công tác được đổi mới toàn diện, đồng bộ, kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục chính trị, giáo dục truyền thống với thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động và công tác tuyên truyền cổ động, huấn luyện quân sự, rèn luyện kỷ luật và xây dựng nền nếp chính quy.

Với niềm vinh dự, tự hào, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ ngành Tuyên huấn Quân đội nói chung và Tuyên huấn BĐBP nói riêng vẫn không ngừng phát huy bản chất truyền thống tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”; truyền thống “Kiên định, chủ động, nhạy bén, sáng tạo, đoàn kết, quyết thắng”. Đó chính là tài sản tinh thần vô giá, là động lực và sức mạnh nội lực công tác tuyên huấn tiếp tục phát huy lên tầm cao mới, góp phần xây dựng QĐND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Đại tá Văn Ngọc Quế, Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP

Bình luận

ZALO