Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ năm, 05/10/2023 06:16 GMT+7

7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển vùng Tây Nguyên

Biên phòng - Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 152 về Chương trình hành động của Chính phủ đưa ra nhiều quan điểm định hướng mới, có tính đột phá trong phát triển của vùng Tây Nguyên.

Để thực hiện Nghị quyết số 23, Chính phủ đề ra 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, bao gồm: quán triệt, tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong xây dựng, tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 23; phát triển kinh tế vùng nhanh và bền vững; phát triển văn hoá-xã hội và nguồn nhân lực; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; phát triển kết cấu hạ tầng giao thông quan trọng, du lịch đặc sắc; tập trung hoàn thiện thể chế, chính sách liên kết vùng; đảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và tập trung xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Chương trình hành động xác định 20 chỉ tiêu cụ thể về kinh tế-xã hội và môi trường phấn đấu đạt đến năm 2030; trong đó có một số chỉ tiêu quan trọng như: tăng trưởng bình quân giai đoạn 2021-2030 đạt khoảng 7-7,5%; GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 130 triệu đồng/năm; Tỷ lệ nghèo đa chiều giảm bình quân 1-1,5%/năm, 85% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, tỷ lệ che phủ rừng trên 47%.

Theo TTXVN

Bình luận

ZALO