Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ sáu, 02/06/2023 06:00 GMT+7

60 năm giữ vững “mạch máu” thông tin liên lạc

Biên phòng - Lữ đoàn Thông tin 21 BĐBP, tiền thân là Phân đội thông tin (Đại đội 21), được tổ chức ngay từ khi thành lập lực lượng Công an nhân dân vũ trang (CANDVT) theo Nghị quyết số 58/NQ-BCT ngày 19-11-1958 của Bộ Chính trị và Nghị định số 100/TTg ngày 3-3-1959 của Thủ tướng Chính phủ. Lúc này, Đại đội 21 thực hiện nhiệm vụ bảo đảm công tác thông tin liên lạc (TTLL) phục vụ Ban Chỉ huy Trung ương CANDVT, chỉ huy, chỉ đạo nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, bảo vệ các mục tiêu trọng yếu ở nội địa và bảo vệ giới tuyến quân sự tạm thời - vĩ tuyến 17 trong đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc.

Đại tá Nguyễn Hồng Thủy, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Thông tin 21 BĐBP (thứ 2 từ trái sang) chỉ đạo tổ chức hợp luyện thông tin cơ động giai đoạn 2 các đơn vị phía Bắc.

Đầu năm 1961, chấp hành Chỉ thị của đồng chí Tham mưu trưởng CANDVT: “...Bằng mọi cách phải bảo đảm TTLL nhanh nhất, chính xác nhất” phục vụ Bác Hồ thăm và làm việc tại Hà Giang vào ngày 27-3-1961, đơn vị đã cử Tổ đài vô tuyến điện bảo đảm TTLL thông suốt, thành công, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đây cũng là dấu mốc quan trọng, đánh dấu 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Lữ đoàn Thông tin 21 BĐBP hiện nay và hằng năm, ngày 27 tháng 3 trở thành Ngày Truyền thống của Lữ đoàn Thông tin 21 BĐBP.

Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong từng giai đoạn cách mạng, từ Đại đội 21, đơn vị đã được nâng cấp tổ chức thành Tiểu đoàn 21, Trung đoàn 21 và Lữ đoàn 21.

Trải qua 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, nhiều thế hệ cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Thông tin 21 đã nỗ lực phấn đấu, khắc phục muôn vàn khó khăn, gian khổ để giữ vững "mạch máu" TTLL phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ huy, chỉ đạo của Bộ Tư lệnh CANDVT trước đây - Bộ Tư lệnh BĐBP ngày nay đối với các đơn vị trong toàn lực lượng, bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu trọng yếu ở nội địa, bảo vệ Trung ương Đảng, Chính phủ, các đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước, các mục tiêu chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội quan trọng ở các tỉnh, thành phố miền Bắc; bảo vệ giới tuyến quân sự tạm thời, thi hành Hiệp định Geneve ở vĩ tuyến 17; chiến đấu tiễu phỉ, các hoạt động xưng vua, bạo loạn trên miền Bắc sau năm 1954; chống chiến tranh phá hoại bằng không quân và hải quân, đánh bắt hàng trăm toán gián điệp, biệt kích của Mỹ - ngụy, chiến đấu bảo vệ từng tấc đất biên cương của Tổ quốc trong hai cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc, đấu tranh chống lấn chiếm biên giới; đánh bắt các tổ chức phản động lưu vong xâm nhập; bọn vượt biên, vượt biển; tham gia phân giới, cắm mốc tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia; đấu tranh phòng, chống bạo loạn trên các địa bàn trọng điểm Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ; phòng, chống các loại tội phạm...

Ngoài nhiệm vụ bảo đảm TTLL thường xuyên, đơn vị còn bảo đảm tốt thông tin cho các nhiệm vụ đột xuất, cơ động, sẵn sàng chiến đấu và phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn; đào tạo Tiểu đội trưởng hữu tuyến điện, nhân viên báo vụ toàn lực lượng (10 khóa); đào tạo giúp bạn Lào 2 khóa báo vụ với 28 học viên.

Phát huy truyền thống đơn vị anh hùng, để hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm TTLL trong tình hình mới, đơn vị cần tập trung thực hiện tốt một số chủ trương, giải pháp sau:

Một là, tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng ngang tầm với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trong đó, tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn, quy định của trên về công tác xây dựng Đảng. Chấp hành nghiêm nguyên tắc lãnh đạo, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; xây dựng sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ. Tập trung đổi mới nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng, khắc phục khâu yếu, mặt yếu; gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị 87-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Quán triệt thực hiện nghiêm túc các quy định của Trung ương, Quân ủy Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; nhất là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, quản lý các cấp, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, nắm vững chức trách, nhiệm vụ được giao, dám nghĩ, dám làm, vì tập thể, tận tụy với công việc.

Chủ động đấu tranh với các quan điểm, hành động sai trái; phòng, chống ngăn ngừa các biểu hiện suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống trong nội bộ cấp ủy, tổ chức đảng; xây dựng cấp ủy, đội ngũ cán bộ, đảng viên tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động, đoàn kết, thống nhất cao trong đảng bộ và đơn vị.

Hai là, đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, qua đó, làm cho cán bộ, chiến sĩ thấu suốt nhiệm vụ, bồi đắp lý tưởng cách mạng, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc, nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Quán triệt tư tưởng “người trước, súng sau” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân tố con người, hay còn gọi là nguồn nhân lực cần phải được ưu tiên hàng đầu, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao của đơn vị trong quá trình được trang bị khí tài thông tin tiến thẳng lên hiện đại. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, đòi hỏi Lữ đoàn phải xây dựng được nguồn nhân lực chất lượng cao, trong đó, xây dựng nhân tố chính trị tinh thần phải được chú trọng hàng đầu.

Cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Lữ đoàn phải thống nhất nhận thức công tác giáo dục chính trị là nhiệm vụ quan trọng của nhiệm vụ huấn luyện bộ đội, muốn hoàn thành và đạt hiệu quả cao phải thường xuyên quan tâm lãnh đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc. Trước hết, nghị quyết lãnh đạo của cấp ủy phải sát với yêu cầu thực tiễn của đơn vị trong từng giai đoạn và phải có sự đầu tư sức lực, trí tuệ của cả tập thể, phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong xây dựng nghị quyết, cũng như tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện chặt chẽ ở các cấp.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị trong giai đoạn mới” sát với nhiệm vụ của đơn vị, qua đó, làm cho cán bộ, chiến sĩ thấu suốt nhiệm vụ, bồi đắp lý tưởng cách mạng, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc, nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, vừa là nhiệm vụ thường xuyên, vừa là yêu cầu cấp bách trong giai đoạn cách mạng hiện nay. Đó là trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy các cấp và của cơ quan chính trị... Làm tốt biện pháp này chính là góp phần trực tiếp củng cố và nâng cao vai trò lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội, giữ vững và phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”.

Ba là, tham mưu, đề xuất với Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh BĐBP đảm bảo tổ chức biên chế, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác Biên phòng; đổi mới nội dung, hình thức huấn luyện chiến đấu cho các đối tượng để nâng cao kiến thức toàn diện, năng lực làm chủ vũ khí trang bị hiện đại; thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, tạo chuyển biến toàn diện, vững chắc về xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật và bảo đảm an toàn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tiếp tục tham mưu đề xuất với Bộ Tư lệnh BĐBP điều chỉnh tổ chức, biên chế Lữ đoàn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, đảm bảo cho đơn vị có quân số hợp lý, chất lượng ngày càng cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời, mạnh dạn đổi mới tư duy, dám nghĩ, dám làm, năng động, sáng tạo, bằng nhiều giải pháp mang tính đột phá, tham mưu với cấp trên quan tâm trang bị khí tài thông tin theo hướng đi thẳng vào công nghệ hiện đại, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, khí tài trang bị của toàn lực lượng và TTLL toàn quân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Cùng với đó, tiếp tục quán triệt thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 765-NQ/TW của Quân ủy Trung ương “Về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo”; quá trình huấn luyện cần bám sát phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”; coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, lấy thực hành là chính; kết hợp giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị; huấn luyện sát đối tượng, tình huống và phương án bảo đảm TTLL.

Với mục tiêu: “Giỏi về thông tin truyền thống, tinh nhuệ về thông tin cơ động, làm chủ thông tin công nghệ cao”, cần tập trung huấn luyện cho bộ đội làm chủ các loại trang bị kỹ thuật trong biên chế; hiểu biết về tác chiến không gian mạng; bảo đảm an ninh, an toàn cho hệ thống; tăng cường huấn luyện diễn tập hiệp đồng, nâng cao khả năng cơ động. Chú trọng rèn luyện bản lĩnh, phương pháp, tác phong chỉ huy, quản lý, đáp ứng mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ. Tiếp tục đổi mới phương pháp giáo dục, huấn luyện theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động của người học; tổ chức kiểm tra đánh giá kết quả thực chất. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong huấn luyện.

Ngoài ra, gắn chặt công tác quản lý tư tưởng bộ đội với chấp hành kỷ luật, pháp luật, xây dựng chính quy và bảo đảm an toàn. Lấy kết quả xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật và bảo đảm an toàn là một trong những tiêu chí quan trọng trong đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Duy trì nghiêm nền nếp, chế độ sinh hoạt, công tác; tăng cường các biện pháp quản lý chặt chẽ tình hình tư tưởng và các mối quan hệ xã hội của quân nhân. Chăm lo bảo đảm tốt đời sống vật chất và tinh thần của bộ đội; chú trọng xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh đi đôi với chủ động đấu tranh, phòng, chống các tác động tiêu cực và văn hóa xấu độc trong đơn vị.

Bốn là, đổi mới nâng cao chất lượng công tác kỹ thuật, công tác nghiên cứu sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trang bị khí tài thông tin phù hợp với nhiệm vụ công tác bảo đảm TTLL của đơn vị.

Với những thành tích xuất sắc, đơn vị đã được tặng 3 Huân chương Chiến công hạng Nhất, 2 Huân chương Chiến công hạng Ba, 1 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba và nhiều Bằng khen, Giấy khen của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh BĐBP. Đặc biệt, ngày 29-1-1996, đơn vị đã vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 382-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương “Về nâng cao chất lượng công tác kỹ thuật trong tình hình mới”. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, nền nếp công tác kỹ thuật, bảo đảm vũ khí trang bị kỹ thuật đạt chất lượng tốt, đồng bộ phục vụ nhiệm vụ bảo đảm TTLL thường xuyên, đột xuất và cơ động sẵn sàng chiến đấu; thường xuyên bám nắm các cơ quan chức năng và phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị thông tin toàn quân trong thực hiện nhiệm vụ ứng cứu, khắc phục sự cố thông tin và bảo dưỡng cấp 2 cho các tỉnh, thành Biên phòng, đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh BĐBP được kịp thời và bảo đảm an toàn.

Thực hiện tốt công tác nghiên cứu, nắm chắc tính năng kỹ, chiến thuật khí tài thông tin được biên chế; tăng cường sáng kiến cải tiến kỹ thuật, giữ gìn và khai thác, sử dụng an toàn, tiết kiệm vũ khí, trang bị kỹ thuật được trang bị đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Phát huy truyền thống 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Lữ đoàn; từng cán bộ, đảng viên, chiến sĩ trong đơn vị luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực tu dưỡng, rèn luyện, không ngừng học tập nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, năng lực chuyên môn nghiệp vụ, gìn giữ sự đoàn kết thống nhất; nâng cao ý thức tự lực, tự cường, tinh thần học hỏi vươn lên làm chủ các trang thiết bị thông tin; chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, ra sức phấn đấu xây dựng Lữ đoàn Thông tin 21 BĐBP “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm TTLL thông suốt, vững chắc trong mọi tình huống, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới của Tổ quốc; góp phần tích cực vào công cuộc đổi mới, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Thượng tá Nguyễn Hồng Vũ, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn Thông tin 21 BĐBP

Bình luận

ZALO