Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ năm, 27/01/2022 01:07 GMT+7

26.120 vụ việc khiếu nại, tố cáo đã được giải quyết

Biên phòng - Chiều 7-11, Quốc hội làm việc tại hội trường nghe Tổng Thanh tra Chính phủ, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2017.

tong-ttcp-le-minh-khai
Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái. Ảnh: QH

Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái cho biết, năm 2017, tình hình khiếu nại, tố cáo của công dân giảm so với năm 2016, số lượt công dân đến các cơ quan hành chính để khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh giảm 8,5%, tổng số đơn khiếu nại, tố cáo giảm 8,9%. Tổng số vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính nhà nước giảm 14,8%. Tuy nhiên, số đoàn đông người đi kiếu nại, tố cao tăng 10,2% so với năm 2016. Về khiếu nại, so với năm 2016 giảm 8,67% số đơn và giảm 16,3% số vụ việc. Số đơn khiếu nại về lĩnh vực đất đai chiếm 60,4% trong tổng số đơn khiếu nại.

Theo báo cáo của Chính phủ, từ đầu năm đến nay, các cơ quan hành chính đã giải quyết 26.120 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 83,9%. Qua giải quyết khiếu nại, tố cáo đã kiến nghị thu hồi cho Nhà nước, trả lại cho tập thể, cá nhân 54,2 tỷ đồng, 32,7 ha đất; bảo vệ quyền lợi cho 1.634 tập thể, cá nhân; kiến nghị xử lý vi phạm hành chính 416 người (đã xử lý 297 người), chuyển cơ quan điều tra 12 vụ, 6 đối tượng. Đặc biệt, cơ bản hoàn thành việc xem xét, giải quyết 528 vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài. Hiện nay, các cơ quan hành chính tiếp tục kiểm tra, rà soát, giải quyết 533 vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp. Đến nay, có 15 địa phương báo cáo không còn vụ việc phức tạp, kéo dài.

Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái đánh giá: “Tình hình khiếu nại, tố cáo của công dân có giảm nhưng vẫn còn diễn biến phức tạp. Các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, đông người chủ yếu thuộc lĩnh vực đất đai. Đáng chú ý là một số thế lực lợi dụng tình hình khiếu nại, tố cáo để lôi kéo, kích động công dân tụ tập đông người hoặc có hành vi quá khích làm ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và tác động tiêu cực vào tâm lý của cán bộ, nhân dân”.

Để xảy ra tình hình kiếu nại, tố cao phức tạp, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái cho rằng, một số cơ chế, chính sách pháp luật chưa được hoàn thiện, thiếu đồng bộ. Trong đó, chính sách, pháp luật đất đai, về bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất phát sinh nhiều bất cập. Công tác chỉ đạo, điều hành và quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực, ở một số địa phương còn nhiều tồn tại, yếu kém, nhất là trong công tác quản lý, sử dụng đất đai. Tỷ lệ lỗi trong các quyết định, hành vi hành chính bị khiếu nại, tố cáo khá cao. Ngoài ra, pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo còn một số bất cập, việc tổ chức thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo vẫn còn những yếu kém nhất định.

Viết Hà

Bình luận

ZALO