Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ năm, 01/06/2023 05:38 GMT+7

25 năm phấn đấu rèn luyện bộ đội theo tiêu chuẩn con người Việt Nam mới

Biên phòng - Sau 25 năm phát động, Cuộc vận động “Xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú trong các đơn vị quân đội” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (1992-2017) đã tạo được bước phát triển quan trọng trong việc nâng cao chất lượng đời sống văn hóa tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ theo tiêu chuẩn con người Việt Nam mới. Qua đó, hình ảnh, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” luôn giữ vững, tỏa sáng, được dân quý, dân tin và có sức cuốn hút đối với thế hệ trẻ.

kfjz_17
Phút thư giãn của cán bộ, chiến sĩ Đồn BP Đắk Bô BĐBP Bình Phước trong cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp của đơn vị. Ảnh: Hương Mai

Hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” luôn tỏa sáng

Sau 25 năm triển khai, thực hiện tốt cuộc vận động nên các thiết chế văn hóa từ cơ sở tới toàn quân không ngừng được đầu tư, cải tạo, nâng cấp, phát huy hết công năng. Các phong trào hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, giờ nghỉ, ngày nghỉ hoạt động nền nếp, hiệu quả. Cấp ủy, chỉ huy các đơn vị nhận thức đúng về mục đích, ý nghĩa của các cuộc vận động nên đã tổ chức quán triệt tốt, thường xuyên, chủ động trong việc giáo dục, phát huy sức mạnh tổng hợp của cán bộ, chiến sĩ trong xây dựng doanh trại chính quy, sáng, xanh, sạch, đẹp, cảnh quan môi trường văn hóa quân sự lành mạnh. Nhờ đó mà điều kiện ăn ở, làm việc, sinh hoạt của bộ đội đã có bước phát triển vượt bậc, tạo cho cán bộ, chiến sĩ yên tâm phấn đấu, gắn bó với đơn vị như ngôi nhà thứ hai của mình. Đặc biệt, với một hệ thống doanh trại chính quy, cảnh quan môi trường văn hóa, trật tự nội vụ nền nếp của các đơn vị quân đội đã trở thành mô hình tham quan, học hỏi bổ ích, lý thú của nhiều cơ quan, đoàn thể và học sinh, sinh viên trong những năm gần đây.

Nếu ai đã từng đến công tác tại Đồn Biên phòng A Mú Sung, BĐBP Lào Cai hay Đồn Biên phòng Đắk Bô, BĐBP Bình Phước, giờ quay lại chắc hẳn đều phải bất ngờ trước cảnh quan đơn vị sáng, xanh, sạch, đẹp, chính quy cùng vườn rau tăng gia, vườn thuốc nam xanh mướt. Mà không chỉ ở 2 đồn Biên phòng này mới có cảnh quan như vậy, ở bất cứ đơn vị BĐBP nào, từ cơ quan Bộ Tư lệnh BĐBP, Bộ Chỉ huy BĐBP các tỉnh, thành phố, các nhà trường, học viện đến các đồn, trạm Biên phòng trong cả nước, mọi người đều thấy được không khí làm việc nghiêm túc, kỷ luật, sự đoàn kết nhất trí cao, cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp và môi trường văn hóa quân sự thực sự lành mạnh. Thấy được mối quan hệ nồng ấm, gắn bó máu thịt của cán bộ, chiến sĩ Biên phòng với đồng bào các dân tộc ở mỗi bản, làng, phum, sóc nơi các anh đến làm việc, sinh hoạt hay trên đường đi tuần tra bảo vệ đường biên, cột mốc, kiểm tra, kiểm soát tại các cửa khẩu, lối mở.

Sở dĩ có được kết quả nổi bật đó là do Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP đã lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị trong toàn lực lượng quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả các cuộc vận động do Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị phát động. Điển hình như các Cuộc vận động: “Xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú trong các đơn vị quân đội”, “Đơn vị có môi trường văn hóa tốt”, “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, quán triệt, học tập Nghị quyết Trung ương 4, Chỉ thị 05 và các phong trào thi đua của đơn vị.

Thông qua đó, các đơn vị trong toàn lực lượng đã xây dựng được những tập thể quân nhân gương mẫu, những thế hệ cán bộ, chiến sĩ Biên phòng có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước, nhân dân, luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; chấp hành nghiêm kỷ luật, pháp luật, ứng xử, giải quyết hài hòa các mối quan hệ với đồng chí, đồng đội, chính quyền địa phương và đồng bào các dân tộc nơi biên giới. Đồng thời, bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho bộ đội chủ động chống những thói hư, tật xấu, lối sống thấp hèn, vị kỷ; dám đấu tranh phê phán những biểu hiện suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa.

Tạo nền tảng vững chắc xây dựng con người Việt Nam mới

Theo Đại tá Chế Biên Cương, Phó Trưởng phòng Văn hóa - Nghệ thuật, Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam: Cuộc vận động “Xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú trong các đơn vị quân đội” được phát động năm 1992, đã nhanh chóng tạo nên một cuộc thi đua sôi nổi trong cán bộ, chiến sĩ toàn quân, đặc biệt là đoàn viên, thanh niên. Qua đó, phát huy được tính chủ động, sự năng động của cấp ủy, chỉ huy các đơn vị, đặc biệt là cán bộ, chiến sĩ trong xây dựng doanh trại xanh, sạch, đẹp. Đồng thời, phát huy hiệu quả cao nhất của những thiết chế văn hóa của đơn vị như hệ thống thư viện, bảo tàng, phòng truyền thống, phòng Hồ Chí Minh, câu lạc bộ, đội chiếu bóng...

Các thiết chế văn hóa trở thành trung tâm hoạt động văn hóa tinh thần cho bộ đội, góp phần thiết thực xây dựng con người Việt Nam mới. Cuộc vận động cũng góp phần hạn chế đến mức thấp nhất ảnh hưởng của tư tưởng văn hóa phản động, không để cho văn hóa xấu độc thẩm lậu vào đơn vị. Phát huy hiệu quả của cuộc vận động, năm 1996, Tổng cục Chính trị ban hành Chỉ thị 353/CT về tiêu chuẩn “Đơn vị có môi trường văn hóa tốt” và Hướng dẫn cố 290/TT-VH ngày 4-12-1996 của Cục Tư tưởng - Văn hóa (nay là Cục Tuyên huấn) về thực hiện tiêu chuẩn “Đơn vị có môi trường văn hóa tốt”.

Đây được coi là bước cụ thể hóa 4 mục tiêu cuộc vận động thành 5 tiêu chuẩn cụ thể, thuận lợi cho việc đánh giá, kiểm tra của đơn vị. Với 5 tiêu chuẩn của “Đơn vị có môi trường văn hóa tốt trong các đơn vị quân đội” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Cuộc vận động “Xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú trong các đơn vị quân đội” đã trở thành một bộ phận của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” của quốc gia.

Sau 25 năm triển khai thực hiện, với 5 lần sơ, tổng kết, gắn chặt chẽ với việc thực hiện các phong trào thi đua, các đợt học tập, sinh hoạt chính trị như học tập Nghị quyết Trung ương 4, Chỉ thị 05, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, Cuộc vận động “Xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú trong các đơn vị quân đội” đã trực tiếp góp phần giữ vững và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, tạo nền tảng vững chắc để xây dựng con người Việt Nam mới. Đồng thời, tạo bước phát triển quan trọng trong việc nâng cao chất lượng đời sống văn hóa, tinh thần cho bộ đội, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân xây dựng, bảo vệ nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Cũng theo Đại tá Chế Biên Cương, điều quan trọng nhất mà các cuộc vận động đem lại chính là đã góp phần quan trọng để các cơ quan, đơn vị trong toàn quân giáo dục, quán triệt, ngăn chặn sự thẩm lậu của các sản phẩm phi văn hóa, mặt trái của cơ chế thị trường vào đơn vị. Đồng thời, góp phần bảo vệ, giữ gìn và phát huy tốt những giá trị văn hóa truyền thống, thuần phong mỹ tục của dân tộc, góp phần giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội.

Bên cạnh đó, trong quá trình thực hiện cuộc vận động, cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân cũng đã trực tiếp góp phần quan trọng vào việc duy trì, tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân dân thông qua việc giúp dân thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, góp phần bảo tồn, phát huy các di sản văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc; đấu tranh bài trừ các tập tục lạc hậu, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội, không ngừng nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân.

Hương Mai

Bình luận

ZALO