Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ ba, 05/12/2023 06:08 GMT+7

100% xã thuộc vùng dân tộc tỉnh Kiên Giang có đường giao thông nông thôn

Biên phòng - Năm 2022, các chương trình, kế hoạch thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh Kiên Giang được các cấp, các ngành quan tâm triển khai thực hiện. Công tác an sinh xã hội được triển khai kịp thời. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong vùng đồng bào dân tộc tiếp tục ổn định,… Từ đó, đồng bào các dân tộc an tâm lao động sản xuất, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

Hội đoàn kết sư sãi yêu nước phối hợp với Phòng An ninh đối nội Công An tỉnh triển khai hướng dẫn Sư sãi tiếp cận đăng ký tài khoản định danh điện tử. Ảnh: Bình Minh

Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể trong tỉnh tiếp tục chú trọng thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số (DTTS), tập trung triển khai thực hiện tốt chương trình phục hồi kinh tế vùng DTTS và triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn các xã vùng DTTS. Đến nay toàn tỉnh có 101/116 xã và 5 huyện đạt chuẩn nông thôn mới (trong đó có 33 xã thuộc vùng DTTS).

Công tác bảo tồn bản sắc văn hóa các DTTS được gìn giữ và phát huy. Tổ chức thành công Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer tỉnh Kiên Giang lần thứ XIV năm 2022. Ngày hội tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, ý nghĩa, đã tạo được không khí vui tươi, phấn khởi, thu hút hơn 200.000 lượt du khách và người dân đến tham gia.

Công tác an sinh xã hội vùng dân tộc tiếp tục được quan tâm thực hiện, tạo điều kiện cho đồng bào dân tộc đón lễ, tết theo phong tục truyền thống, nhưng vẫn đảm bảo thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19; một số chùa Phật giáo hệ phái Nam tông Khmer tiếp tục duy trì việc dạy và học chữ Khmer cho sư sãi và con em đồng bào dân tộc người Khmer.

Công tác giáo dục dân tộc được quan tâm thực hiện, năm học 2022 – 2023 toàn tỉnh tỷ lệ huy động học sinh từ 6-14 tuổi đến trường đạt 97,2%. Tỷ lệ học sinh DTTS đi học đúng độ tuổi ở 3 cấp học đạt 85,81%. Các chương trình y tế quốc gia, các chính sách về y tế được triển khai thực hiện, tỷ lệ xã đạt chuẩn quốc gia về y tế đạt 99,3%; có 100% xã đặc biệt khó khăn có Trạm Y tế đủ điều kiện khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho người dân. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 87,78% so với dân số. Có 100% xã thuộc vùng dân tộc có đường giao thông nông thôn. Tỷ lệ hộ gia đình DTTS sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 89,3%. Tỷ lệ hộ gia đình DTTS sử dụng hố xí hợp vệ sinh đạt 88,2%.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng đồng bào DTTS cơ bản ổn định; tình hình khiếu kiện, tranh chấp đất đai vùng đồng bào DTTS không xảy ra điểm nóng và khiếu kiện đông người, đồng bào các DTTS an tâm lao động sản xuất, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi năm 2022, tỉnh đã chủ động bố trí ngân sách đối ứng đảm bảo theo tỷ lệ quy định. Việc phân bổ nguồn lực thực hiện Chương trình năm 2022 là phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh và nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn theo quy định hiện hành.

Đặc biệt, để đề xuất các tổ chức phi chính phủ hỗ trợ khoa học kỹ thuật, Ban Dân tộc tỉnh đã phối hợp với Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh tham mưu rà soát các mô hình kinh tế trong vùng đồng bào dân tộc; phối hợp vận động Hội Hữu nghị Việt Nam – Thụy sĩ (Hội từ thiện Espérance Thụy sĩ) tài trợ 159 cây nước đối với dự án khoan giếng nước cho 05 xã thuộc huyện U Minh Thượng và Hòn Đất.

Bên cạnh đó, ngành Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với các ngành và địa phương thực hiện tốt công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động; nguồn lao động cơ bản đáp ứng yêu cầu khôi phục các hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Tính đến 9 tháng đầu năm, đã giải quyết việc làm 30.847 lượt lao động, đạt 88% kế hoạch; giải quyết trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp cho 12.141 lao động.

Hội Từ thiện chùa Thôn Dôn (thành phố Rạch Giá) phối hợp đoàn thiện nguyện Nghĩa tình quê hương (thành phố Hồ Chí Minh) trao tặng hệ thống máy lọc nước tinh khiết cho các chùa Phật giáo Nam tông Khmer trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Bình Minh

Tuy nhiên, theo Ban Dân tộc tỉnh các xã, ấp đặc biệt khó khăn, xã biên giới, đời sống của đồng bào còn nhiều khó khăn; việc bảo tồn và phát huy các loại hình văn hóa, văn nghệ, nghệ thuật truyền thống của đồng bào có mặt còn hạn chế; tình hình an ninh, trật tự trong vùng đồng bào DTTS tuy ổn định, nhưng vẫn còn tiềm ẩn những yếu tố gây mất ổn định; công tác nắm, dự báo tình hình trên một số lĩnh vực tranh chấp đất đai, khiếu nại, khiếu kiện từng lúc chưa kịp thời.

Đây là Chương trình mới, một số cơ chế, chính sách thực hiện Chương trình chưa kịp thời. Một số chủ dự án, tiểu dự án chưa tích cực trong việc phối hợp với địa phương trong triển khai thực hiện, Bà Nguyễn Thị Hồng Đoan, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang chia sẻ thêm.

Ông Danh Phúc, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban dân tộc tỉnh cho biết: Năm 2023, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền về mục tiêu của Chương trình đến các cấp, các ngành, các tầng lớp dân cư nhằm làm chuyển biến nhận thức về công tác dân tộc, chính sách dân tộc, giảm nghèo vùng đồng bào DTTS. Tổ chức các hoạt động nhân ngày Tết Chôl Chnăm Thmây, lễ Sene Đôn ta, lễ Ok Om Boc của đồng bào dân tộc Khmer; Tết Roya Haji của đồng bào Chăm; tham gia tổ chức Ngày hội Văn hóa Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer Kiên Giang lần thứ XV và thực hiện chính sách đối với người Hoa, người Chăm trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Đồng thời tăng cường công tác nắm tình hình trên tất cả các lĩnh vực đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội vùng đồng bào DTTS; phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo, giúp các xã, ấp đặc biệt khó khăn thoát khỏi tình trạng khó khăn và hoàn thành các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới....

Bình Minh

Bình luận

ZALO