Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ năm, 23/05/2024 11:42 GMT+7

10 năm thực hiện Quyết tâm thư của già làng các dân tộc thiểu số Tây Nguyên

Biên phòng - Ngày 18 và 19-3-2019, tại Gia Lai sẽ diễn ra Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Quyết tâm thư của già làng các dân tộc thiểu số (DTTS) Tây Nguyên, do Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và các ban, ngành liên quan tổ chức. Hội nghị sẽ vinh danh 220 già làng có thành tích đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội, củng cố quốc phòng, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn. Nhìn lại 10 năm công tác phát huy vai trò người có uy tín nói chung và của già làng Tây Nguyên nói riêng cho thấy, già làng, người có uy tín là ngọn cờ đầu, là lực lượng cốt cán trong công tác đảm bảo an ninh, quốc phòng tại các buôn, làng.

qdx7_6a
Cán bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Bờ Y, BĐBP Kon Tum tuyên truyền, vận động già làng, người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Ảnh: Hoàng Anh

Đội ngũ người có uy tín trong DTTS là già làng ở Tây Nguyên ngày càng được bổ sung về số lượng, chất lượng và phát huy được tác dụng to lớn đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương. Về cơ bản, các già làng đều có bản lĩnh chính trị vững vàng, có điều kiện thuận lợi để tham gia vận động, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho đồng bào DTTS.

Tuyệt đại đa số già làng đã phát huy được vai trò, vị trí của mình, gương mẫu nêu cao tinh thần đoàn kết, ra sức tuyên truyền cho bà con, dòng họ, buôn làng mình thực hiện các phong trào ở địa phương, tích cực lao động sản xuất, đoàn kết giữa các dân tộc anh em, không phân biệt là dân tộc tại chỗ hay dân tộc ở các tỉnh phía Bắc đến sinh sống.

Để tranh thủ, phát huy vai trò già làng trong vùng DTTS Tây Nguyên, góp phần bảo đảm an ninh trật tự thời gian qua đã đạt nhiều kết quả thiết thực như: Vận động quần chúng chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia cảm hóa, giáo dục đối tượng FULRO tại cộng đồng; nắm tình hình, cung cấp các thông tin phục vụ đấu tranh với cơ sở ngầm FULRO, đối tượng vượt biên, tham gia sinh hoạt đạo trái pháp luật; giải quyết các tranh chấp, mâu thuẫn tại buôn, xã, góp phần tích cực trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, cũng như trong đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Thực tế thời gian qua cho thấy, các tranh chấp xảy ra trong nội bộ nhân dân đều được các già làng trong Hội đồng già làng, Tổ hòa giải ở các buôn, làng nắm bắt, xử lý dựa trên cơ sở các quy định của luật tục, hương ước và pháp luật hiện hành. Các già làng cũng kịp thời tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền ở buôn, xã có hướng giải quyết những vụ việc nảy sinh trong cộng đồng, không để trở thành mâu thuẫn, xung đột lớn.

100% các già làng đều nhận thức rõ và thực hiện có hiệu quả nội dung tuyên truyền cho bà con trong các buôn, làng nâng cao nhận thức về quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giác ngộ và tham gia đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch, bọn phản động, góp phần củng cố vững chắc thế trận an ninh nhân dân ở cơ sở, vận động toàn dân tích cực đấu tranh phòng chống tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội.

Trong 10 năm qua, có nhiều tấm gương già làng tích cực thực hiện tốt nội dung này, không có trường hợp nào bị FULRO và kẻ xấu lôi kéo, tham gia hoạt động tiếp tay cho chúng.

Thời gian tới, các thế lực thù địch và bọn phản động, nhất là FULRO lưu vong sẽ tăng cường tuyên truyền, móc nối, lôi kéo số đối tượng ở Tây Nguyên hoạt động chống đối, kích động quần chúng gây rối, biểu tình, bạo loạn, trốn đi nước ngoài... Mục tiêu của chúng là hình thành các tổ chức chính trị đối lập, kích động ly khai, chống đối từ bên trong, công khai hóa, quốc tế hóa vấn đề DTTS ở Tây Nguyên để kêu gọi sự can thiệp từ bên ngoài... chống phá cách mạng Việt Nam. Đối tượng mà kẻ địch chú ý lợi dụng, tập trung móc nối, lôi kéo tạo dựng ngọn cờ, hình thành lực lượng cốt cán chính là các già làng, số FULRO cũ, số trí thức, số chức sắc, cốt cán các tôn giáo, số có tư tưởng cực đoan, chống đối...

Thông qua số này tập hợp, vận động bà con DTTS, quần chúng tín đồ tiến hành các hoạt động chống đối, gây mất an ninh trật tự tại địa phương. Bên cạnh đó, việc thực hiện chính sách ở vùng DTTS của ta còn nhiều khó khăn, thiếu sót; vấn đề bình đẳng, đoàn kết, tương trợ giữa các dân tộc trên thực tế còn tồn tại khoảng cách, chênh lệch; tác động của mặt trái nền kinh tế thị trường đã và sẽ tiếp tục tác động tiêu cực đến tư tưởng của già làng, người có uy tín và đây là điều kiện thuận lợi để kẻ địch lợi dụng hoặc bản thân họ nảy sinh bất mãn, chống đối.

Để phát huy vai trò của già làng trong công tác đảm bảo an ninh, quốc phòng vùng DTTS Tây Nguyên, góp phần thực hiện có hiệu quả Quyết tâm thư của già làng Tây Nguyên, thời gian tới, cần tích cực tuyên truyền để cả hệ thống chính trị thấy được già làng là một lực lượng quần chúng đặc biệt, họ thực sự là chỗ dựa quan trọng của chính quyền các cấp trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng thời, họ cũng là đối tượng mà các thế lực thù địch, phản động, phần tử xấu luôn tìm cách lợi dụng, lôi kéo phục vụ cho mưu đồ chống phá cách mạng nước ta, tạo dựng “ngọn cờ” để thực hiện  âm mưu ly khai, tự trị dân tộc.

Mặt khác, vận động và phát huy vai trò già làng là một nội dung quan trọng trong chính sách đại đoàn kết dân tộc của Đảng, Nhà nước ta. Đây là công tác có ý nghĩa chiến lược và cấp bách hiện nay, là yếu tố cơ bản, có tính quyết định đối với sự thành công của sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia. Công tác này phải đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của cấp ủy Đảng các cấp; phải huy động được cả hệ thống chính trị cùng thực hiện.

Mục đích, yêu cầu của công tác vận động già làng là bằng mọi cách phát huy mặt tích cực, uy tín của họ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là phục vụ công tác vận động quần chúng đồng bào các DTTS thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và bảo đảm an ninh, trật tự vùng DTTS. Đồng thời, phải phát hiện và hạn chế mặt tiêu cực, giải quyết những vướng mắc về tư tưởng, không để kẻ địch, phần tử xấu lợi dụng lôi kéo họ vào các hoạt động chống phá ta.

Về hình thức và nội dung vận động, tập trung vào vận động cá biệt để sử dụng và phát huy vai trò của từng già làng vào việc tuyên truyền, vận động quần chúng đồng bào DTTS tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; nắm tình hình và tham gia giải quyết các vụ việc phức tạp nảy sinh trong vùng DTTS.

Để việc vận động có hiệu quả và thực sự phát huy được vai trò của già làng vào sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự, phải nắm chắc tình hình tư tưởng, đời sống của từng già làng. Có hình thức tiếp xúc phù hợp, phát huy sở trường và đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của họ. Phải thường xuyên tiếp xúc để trang bị kiến thức cho họ, nhất là các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến dân tộc, tôn giáo để họ làm tốt công tác vận động quần chúng, giáo dục, cảm hóa đối tượng; hướng dẫn họ nắm tình hình, cách giải quyết các vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự xảy ra trên địa bàn.

Ths Lê Xuân Trình

Bình luận

ZALO