Thứ 6, 13/12/2019, 21:12 (GMT+7) Đường dây nóng : (024) 39364407(116) - 091.2011.882

Xây dựng chiến lược quốc phòng, quân sự và an ninh quốc gia trong tình hình mới

05/02/2016 - 20:56

Biên phòng - LTS: Trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, Quốc hội đã xem xét, thẩm tra, giám sát, kiến nghị và quyết định nhiều nội dung về lập pháp, giám sát và các vấn đề hệ trọng của đất nước. Trong đó có những vấn đề, nội dung đặc biệt quan trọng và cấp thiết, liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh của đất nước trong giai đoạn phát triển mới. Trước thềm Xuân Bính Thân 2016, đồng chí Nguyễn Kim Khoa, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội đã trả lời phỏng vấn báo Biên phòng về nội dung trên. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc:

48xj_11a
Đồng chí Nguyễn Kim Khoa (thứ 3 từ phải sang) và các đại biểu tại lễ khánh thành cột mốc số 30 trên biên giới Việt Nam - Cam-pu-chia ngày 26-12-2015. Ảnh: Đức Chính

PV: Nhìn lại Chương trình toàn khóa, xin đồng chí cho biết những thành tựu nổi bật trong công tác lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới?

Đồng chí Nguyễn Kim Khoa: Trong nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XIII (2011- 2016) đối với công tác lập pháp, Ủy ban Quốc phòng và An ninh (UBQPAN), đã chủ trì thẩm tra 11 dự án luật, 2 dự thảo nghị quyết và 5 dự án pháp lệnh. Đặc biệt, UBQPAN được Ủy ban sửa đổi Hiến pháp năm 1992 giao nhiệm vụ nghiên cứu, kiến nghị những nội dung của Chương IV - Bảo vệ Tổ quốc và các nội dung có liên quan đến quốc phòng và an ninh. Hoạt động thẩm tra, tiếp thu, chỉnh lý các dự án luật, pháp lệnh và kiến nghị về sửa đổi Hiến pháp năm 1992 của UBQPAN đã bảo đảm bám sát chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Ngay sau khi Hiến pháp 2013 có hiệu lực, UBQPAN đã tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp bằng việc rà soát các văn bản luật, pháp lệnh thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh, thẩm tra, đề xuất sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định của Hiến pháp. Theo đó, một số dự án luật, pháp lệnh đã được sửa đổi, bổ sung kịp thời nhằm tạo cơ sở pháp lý đồng bộ và góp phần đưa Hiến pháp vào cuộc sống.

Đến nay, hệ thống pháp luật về quốc phòng - an ninh đã cơ bản được hoàn chỉnh, đồng bộ, nhất là pháp luật về xây dựng QĐND theo hướng: "Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại", như: Luật sửa đổi và bổ sung một số điều Luật Sĩ quan QĐND Việt Nam; Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng; Luật Nghĩa vụ quân sự (sửa đổi); Luật Dân quân tự vệ...

Trong nhiệm kỳ 2011-2016, UBQPAN đã tiến hành các cuộc giám sát chuyên đề  liên quan đến việc thực hiện chính sách, pháp luật trong lĩnh vực quốc phòng - an ninh.

Thông qua hoạt động giám sát, UBQPAN phát hiện nhiều vướng mắc, bất cập và những tồn tại, thiếu sót trong các quy định của pháp luật và quá trình thực thi pháp luật. Trên cơ sở đó Ủy ban đã đề xuất đưa vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh hằng năm một số dự án luật, pháp lệnh có tính cấp thiết; kiến nghị với Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, những giải pháp cụ thể để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tồn tại nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý Nhà nước về quốc phòng - an ninh.

Nhiệm kỳ này, UBQPAN được phân công chủ trì giúp Ủy ban Thường vụ Quốc hội giám sát chuyên đề "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về kết hợp phát triển kinh tế gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn chiến lược, trọng tâm là các địa bàn Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam bộ". Ủy ban đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội và các bộ, ngành, địa phương xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức 3 Đoàn giám sát toàn diện ở cả 3 địa bàn chiến lược và đã đạt được kết quả quan trọng. Báo cáo của Đoàn giám sát đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bộ Chính trị, Chính phủ và các bộ, ngành đánh giá cao, làm cơ sở giúp cho công tác chỉ đạo, điều hành và triển khai thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật về kết hợp phát triển kinh tế gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn cả nước trong thời gian tới.

Thông qua kết quả hoạt động giám sát, khảo sát, UBQPAN báo cáo và kiến nghị với Đảng, Nhà nước về các biện pháp bảo vệ chủ quyền biển đảo; đề xuất với Quốc hội quyết định tăng cường xây dựng khu vực phòng thủ bảo đảm kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh như: Đường tuần tra biên giới, đường Trường Sơn Đông... đến nay đã phát huy hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh.

PV: Đề nghị Chủ nhiệm cho biết những dấu ấn quan trọng trong công tác lập pháp để hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế chính sách về quốc phòng, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước trong lĩnh vực quốc phòng?

Đồng chí Nguyễn Kim Khoa: Đến nay, nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII sắp kết thúc, hoạt động của UBQPAN nói chung và cá nhân tôi nói riêng nhận thấy đây là một nhiệm kỳ để lại nhiều dấu ấn quan trọng, đặc biệt là công tác lập pháp trong nhiệm vụ xây dựng hệ thống chính sách đối với xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân nói chung và quân đội nói riêng đến nay đã hoàn thiện một cách đồng bộ như: Luật Nghĩa vụ quân sự (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sĩ quan QĐND Việt Nam; Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng; Luật Dân quân tự vệ, Pháp lệnh Cảnh sát Biển; Pháp lệnh về BĐBP...

Cùng với hoàn thiện pháp luật về xây dựng lực lượng vũ trang, UBQPAN đang tiếp tục phối hợp hoàn thiện chính sách, pháp luật về quốc phòng, an ninh và bảo vệ Tổ quốc theo quy định của Hiến pháp năm 2013 như: Luật Quốc phòng (sửa đổi), Luật về phòng thủ dân sự...

PV: Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến rất phức tạp, khó lường, nhất là tình hình tranh chấp lãnh thổ, chủ quyền biển đảo trong khu vực và Biển Đông, UBQPAN có kiến nghị gì với Quốc hội, Chính phủ về chính sách quốc phòng để thực hiện tốt Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới?

Đồng chí Nguyễn Kim Khoa: Trong thời gian tới, UBQPAN đang cùng với các cơ quan của Quốc hội tổng kết nhiệm kỳ và kiến nghị các vấn đề chiến lược, chính sách, pháp luật liên quan đến nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, xây dựng lực lượng vũ trang và bảo vệ Tổ quốc, trước mắt, theo chức năng và nhiệm vụ, chúng tôi kiến nghị một số vấn đề sau đây:

1. Căn cứ vào Hiến pháp năm 2013, Nghị quyết Trung ương 8 về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc, căn cứ vào Nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII để xây dựng chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật về quốc phòng - an ninh về xây dựng lực lượng vũ trang và bảo vệ Tổ quốc.

2. Cần quan tâm đến công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục quốc phòng - an ninh và phổ biến, giáo dục pháp luật bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, xây dựng "thế trận lòng dân" vững chắc làm nền tảng để xây dựng nền Quốc phòng toàn dân và nền An ninh nhân dân, đặc biệt ở các địa bàn chiến lược, khu vực biên giới, hải đảo vững mạnh trong tình hình mới.

3. Xây dựng chiến lược quốc phòng, chiến lược quân sự và bảo vệ an ninh quốc gia; đổi mới về tổ chức, biên chế, trang bị cho lực lượng QĐND, CAND theo hướng tinh, gọn, mạnh; kết hợp chặt chẽ giữa quốc phòng, an ninh với kinh tế; kinh tế với quốc phòng - an ninh; phát triển công nghiệp quốc phòng - an ninh trở thành bộ phận của công nghiệp quốc gia, theo hướng lưỡng dụng; tăng cường nguồn lực, tạo cơ sở vật chất - kỹ thuật hiện đại cho lực lượng QĐND và CAND đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

4. Tạo thế trận trong nước với thế trận ngoài nước bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền biển, đảo và lợi ích quốc gia trên biển; đồng thời giữ vững môi trường  hòa bình nhất là ở khu vực Biển Đông, đảm bảo ổn định để phát triển đất nước, với tinh thần: "Bờ mạnh thì biển mới yên".

PV: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Tuấn Long (Thực hiện)

Liên kết hữu ích