Thứ 2, 21/10/2019, 19:30 (GMT+7) Đường dây nóng : (024) 39364407(116) - 091.2011.882

Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả tốt trong việc thực hiện nhân quyền cho người dân tộc thiểu số

09/03/2012 - 10:24

Biên phòng - Các chuyên gia tư vấn cao cấp thuộc Trung tâm Châu Âu tại Việt Nam trong Hội thảo “Trao đổi thông tin chuẩn mực quốc tế về tiếp cận nhân quyền cho người DTTS trong tham gia xây dựng, thực hiện chính sách ở vùng DTTS áp dụng vào khung pháp lý ở Việt Nam”, do Ủy ban Dân tộc phối hợp với Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam tổ chức trong hai ngày 7-8/3, đã đánh giá “Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả tốt trong việc thực hiện nhân quyền cho người dân tộc thiểu số (DTTS). Đặc biệt, còn còn giúp người DTTS xây nhà, bố trí tái định cư”.

 452P1080413.gif
BĐBP Quảng Ninh giúp bà con DTTS trên biên giới xóa nhà tranh tre dột nát.
Tại Hội thảo, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận về pháp luật, chính sách đối với các DTTS và quyền của các DTTS ở Việt Nam như quyền được hưởng các chính sách an sinh, xã hội; quyền về chính trị như quyền bầu cử, ứng cử và tham gia vào các cơ quan chính quyền; quyền được kết hôn và lập gia đình; quyền sở hữu tài sản…Dẫn chứng từ việc áp dụng và thực hiện các Công ước quốc tế về Nhân quyền tại nhiều quốc gia trên thế giới.

Tuy nhiên, vẫn còn những khó khăn và tồn tại trong công tác bảo vệ nhân quyền cho người DTTS ở Việt Nam hiện nay như khó khăn, hạn chế về các chính sách, dịch vụ y tế cho người DTTS; Việc nâng cao chất lượng giáo dục vùng DTTS vẫn đang là thách thức lớn; Cơ sở hạ tầng ở nhiều vùng DTTS chưa hoàn chỉnh, thiếu đồng bộ gây khó khăn trong việc thực hiện chính sách an sinh xã hội ở vùng này; tốc độ giảm nghèo của nhóm DTTS còn chậm.

Thông qua hội thảo các đại biểu đã đưa ra và thông nhất những nhóm giải pháp để làm tốt hơn công tác bảo vệ nhân quyền cho người DTTS ở Việt Nam hiện nay, đó là chính sách giải quyết đất đai; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa; phát triển giáo dục, dạy nghề, đào tạo cán bộ; thông tin truyền thông; tiếp tục xây dựng, bổ sung, hoàn thiện hệ thống pháp luật, chính sách có liên quan đến người DTTS. Ngoài ra, Nhà nước cần tiếp tục tăng cường đầu tư, gắn với phát huy nội lực, thế mạnh của từng DTTS nhằm giúp họ tự vươn lên trong xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế, xã hội địa phương.

V.H (Tổng hợp)