Chủ nhật, 21/07/2019, 09:14 (GMT+7) Đường dây nóng : (024) 39364407(116) - 091.2011.882

Ưu tiên nguồn lực hỗ trợ sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số

24/08/2017 - 14:19

Biên phòng - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ban hành Kế hoạch rà soát, tích hợp chính sách giảm nghèo giai đoạn 2017 - 2018. Theo đó, các bộ, ngành, địa phương tiến hành rà soát chính sách thuộc các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, hỗ trợ phát triển sản xuất, lao động - việc làm, thông tin và truyền thông, chính sách cán bộ... đối với đồng bào dân tộc thiểu số.

wp-20141101-013
Vùng dân tộc thiểu số vẫn cần nhiều chính sách hỗ trợ để phát triển. Ảnh V.H

Thủ tướng yêu cầu tích hợp, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ chính sách phải theo hướng giảm chính sách hỗ trợ cho không, tăng chính sách hỗ trợ có điều kiện gắn với các đối tượng, địa bàn và thời hạn thụ hưởng nhằm tăng cơ hội tiếp cận chính sách và khuyến khích sự tích cực, chủ động tham gia của người nghèo. Tăng nguồn lực đầu tư và cân đối nguồn lực trung hạn của Nhà nước cho các chính sách, chương trình giảm nghèo.

Cùng với đó, ưu tiên nguồn lực đầu tư hỗ trợ tạo sinh kế và phát triển vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số, huyện nghèo, xã nghèo, xã biên giới, xã an toàn khu, xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn, vùng bãi ngang ven biển, hải đảo; cải cách thủ tục hành chính và phương thức để người dân, cộng đồng tham gia và tiếp cận chính sách giảm nghèo; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức tự vươn lên thoát nghèo.

Các bộ, ngành, địa phương đề xuất cơ chế, giải pháp tác động nhằm nâng cao khả năng tiếp cận của người dân đối với các dịch vụ xã hội cơ bản theo hướng tiếp cận đa chiều; cơ chế, giải pháp lồng ghép nguồn lực thực hiện 21 chương trình có mục tiêu với Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo.

Trong đó, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì xây dựng Nghị định của Chính phủ tích hợp 2 văn bản chính sách hỗ trợ giáo dục mầm non đối với trẻ 3-5 tuổi. Xây dựng Nghị định của Chính phủ tích hợp các văn bản về học bổng và hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên học tập tại các cơ sở đào tạo.

Đối với Bộ Nội vụ, chủ trì xây dựng Nghị định của Chính phủ tích hợp 3 chính sách cán bộ ở địa bàn đặc biệt khó khăn, theo hướng loại bỏ sự trùng chéo trong chính sách, có mức độ ưu tiên khác nhau giữa các xã đặc biệt khó khăn, miền núi và vùng dân tộc thiểu số ở xa trung tâm huyện và điều kiện đi lại còn khó khăn, các xã đặc biệt khó khăn vùng miền núi và dân tộc khác, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo.

Viết Hà