Thứ 5, 30/01/2020, 02:04 (GMT+7) Đường dây nóng : (024) 39364407(116) - 091.2011.882

Tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển, đảo ở Kiên Giang

24/10/2014 - 12:01

Biên phòng - Kiên Giang là tỉnh có số lượng lớn tàu công suất lớn chuyên đánh bắt hải sản xa bờ, cùng hàng chục ngàn phương tiện vừa và nhỏ khai thác thủy sản trên vùng biển. Từ đầu năm đến nay, trước tình hình căng thẳng tại Biển Đông khi Trung Quốc ngang nhiên hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981; cùng với tình hình thời tiết trên biển diễn biến hết sức phức tạp, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP Kiên Giang đã chỉ đạo các đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Luật Biển Việt Nam và hướng dẫn bà con cách phòng tránh giông bão, bảo đảm an toàn khi ra khơi đánh bắt...

8pau_7a-1.jpg
Cán bộ, chiến sĩ Đồn BP Gành Dầu, BĐBP Kiên Giang, tuyên truyền Luật Biển và an toàn hàng hải trên tàu đánh cá của ngư dân.

Từ đầu năm đến nay, các đơn vị BĐBP đã tổ chức hơn 20 buổi họp dân với hàng ngàn lượt người tham gia ngay tại các bãi biển, bến cảng, khu dân cư... để tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tạo sự nhất trí cao trong cán bộ và nhân dân trên địa bàn hiểu về vai trò, vị trí chiến lược của biển, đảo Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Qua đó, nhằm cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị và bà con ngư dân phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, ý chí tự lực, tự cường, tinh thần yêu nước, cùng nhau thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng biển, đảo và bảo vệ vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia. Các đơn vị đã tổ chức tuyên truyền, giáo dục sâu rộng, có hệ thống về mục tiêu, chiến lược biển, đảo của Việt Nam; các chương trình hành động của Trung ương, của tỉnh, góp phần phấn đấu đến năm 2020 đưa nước ta trở thành quốc gia mạnh về biển, làm giàu từ biển.

Bên cạnh kế hoạch họp dân theo định kỳ, các đồn, trạm BP còn đổi mới về hình thức, biện pháp tuyên truyền. Cử các tổ, đội công tác, cán bộ có chuyên môn, nghiệp vụ đến các tàu thuyền đang neo đậu, đánh bắt trên vùng biển đơn vị quản lý, phổ biến các quy định về an toàn hàng hải, vùng biển, các hành vi vi phạm về chủ quyền vùng biển và phương cách phòng chống giông, bão khi đánh bắt trên biển và cấp phát hàng ngàn tờ rơi, tài liệu với các nội dung có liên quan đến luật pháp trên biển.

Các tổ, đội còn giúp ngư dân hiểu rõ âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, các phần tử cơ hội, kiên trì đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của chúng. Công tác tuyên truyền luôn bảo đảm sự chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ, thống nhất trong toàn lực lượng, đồng thuận trong nhân dân.

Trong công tác tuyên truyền, các đồn BP rất coi trọng việc cổ vũ, động viên kịp thời các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống vùng biển, đảm bảo giữ vững quốc phòng, an ninh và chủ quyền các vùng biển, đảo của tỉnh nhà. Tuyên truyền, giới thiệu những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội biển, đảo của các địa phương, các ngành và cả nước. Vai trò của các thành phần kinh tế trong việc tham gia tích cực vào phát triển kinh tế biển, những thành tựu hợp tác quốc tế về biển.

Tuyên truyền cho bà con hiểu rõ tích cực tham gia quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững tài nguyên môi trường biển. Các hoạt động tuyên truyền còn trang bị thêm kiến thức cho người dân về tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, về thông tin và dự báo thời tiết, kinh nghiệm về phòng, chống thảm họa thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu... nắm vững các quy định về đảm bảo hoạt động an toàn trên biển, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật Việt Nam, pháp luật quốc tế trong quá trình khai thác trên biển.

Hiện nay, đã có 100% phương tiện công suất lớn, đánh bắt xa bờ được trang bị tài liệu, kiến thức cơ bản về Luật Biển Việt Nam và các trang thiết bị an toàn hàng hải; trên 80% phương tiện là tàu đánh cá địa phương được trang bị máy thông tin liên lạc, cài đặt tọa độ, tần số thông tin liên lạc, số điện thoại các đài canh duyên hải. Nhờ đó, đã giúp cho các ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển, vừa phát triển kinh tế, vừa góp phần bảo vệ vững chắc biển đảo của Tổ quốc.
Tiến Vinh