Thứ 3, 18/02/2020, 18:13 (GMT+7) Đường dây nóng : (024) 39364407(116) - 091.2011.882

Tổng kết việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015

18/12/2015 - 10:15

Biên phòng - Ngày 17-12, Bộ phận giúp việc Cơ quan Thường trực Quân ủy Trung ương (QUTW) tổ chức Hội nghị tổng kết việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Thiếu tướng Trần Hoài Trung, Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Trưởng Bộ phận giúp việc cơ quan Thường trực QUTW, chủ trì Hội nghị.

600x337_22-41-22_t2.jpg
Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Hồng Pha

Sau hai năm thực hiện Chỉ thị 788, kết quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh có nhiều chuyển biến rõ nét; đa số cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy và cán bộ, đảng viên, quần chúng nhận thức đầy đủ về ý nghĩa, vai trò quan trọng của cuộc vận động; tuyệt đối trung thành với Đảng, với nhân dân, khắc phục mọi khó khăn gian khổ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Chất lượng xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện ngày càng cao hơn; kết quả hoàn thành nhiệm vụ chính trị trung tâm, huấn luyện sẵn sàng chiến đấu được nâng lên. Tích cực tham gia giúp dân phòng chống lũ lụt, khắc phục hậu quả thiên tai, xóa đói giảm nghèo; xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật, nhất là chấp hành các quy định về tu dưỡng rèn luyện quản lý tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống có nhiều chuyển biến tiến bộ.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Hội nghị cũng chỉ ra một số tồn tại như: Việc quán triệt nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương, hướng dẫn của Tổng cục Chính trị ở một số đơn vị chưa sâu; triển khai thực hiện chưa thật toàn diện; xây dựng chương trình kế hoạch thực hiện Chỉ thị 03, Chỉ thị 788 ở một số đơn vị chưa sát với đặc điểm nhiệm vụ và tình hình thực tiễn của đơn vị; công tác kiểm tra đôn đốc của cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chức năng các cấp về cuộc vận động có nội dung chưa kịp thời, sâu sát.

Qua các ý kiến tham luận làm rõ thêm kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế, Hội nghị đã rút ra một số bài học kinh nghiệm nhằm tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả vận động trong thời gian tới, như: Trong lãnh đạo, chỉ đạo phải chủ động, sáng tạo, toàn diện, trúng, sát, đúng với những yêu cầu, nội dung mới đặt ra, có trọng tâm, trọng điểm; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cuộc vận động; chú trọng các hình thức tuyên truyền thông qua sinh hoạt chính trị tư tưởng, văn nghệ quần chúng, phong trào thi đua phù hợp với tình hình thực tiễn đơn vị.

Phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức trong phối hợp thực hiện cuộc vận động, lấy kết quả thực hiện cuộc vận động là một trong những tiêu chí để đánh giá kết quả xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng, các tổ chức quần chúng, cơ quan, đơn vị hằng năm. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm để định hướng cho mỗi tập thể, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ.
Hồng Pha