Thứ 7, 24/08/2019, 09:26 (GMT+7) Đường dây nóng : (024) 39364407(116) - 091.2011.882
Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam:

Tổng kết công tác tổ chức lực lượng năm 2017 và phương hướng công tác năm 2018

08/12/2017 - 15:22

Biên phòng - Ngày 8-12, tại Hà Nội, Bộ Tổng tham mưu QĐND Việt Nam đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác tổ chức lực lượng năm 2017 và phương hướng công tác năm 2018 tại 113 điểm cầu. Trung tướng Phạm Hồng Hương, Phó Tổng Tham mưu trưởng, chủ trì hội nghị. Điểm cầu Bộ Tư lệnh BĐBP do Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng BĐBP, chủ trì.

img-9451
 Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam phát biểu tham luận tại hội nghị. Ảnh: Hoa Hạ

Báo cáo trung tâm tại hội nghị nêu rõ: Năm 2017, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu, cấp ủy, chỉ huy các cấp cùng với sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ, nhân viên ngành quân lực toàn quân, công tác tổ chức lực lượng đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ, mục tiêu, kế hoạch đề ra, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.

Nổi bật là các cơ quan, đơn vị đã tích cực nghiên cứu, đề xuất với Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu trình Thường vụ Quân ủy Trung ương xem xét quyết định thành lập mới, tổ chức sáp nhập, điều chuyển, giải thể, xây dựng biểu tổ chức, biên chế của các cơ quan, đơn vị thuộc quyền đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Công tác quân số, chính sách tiếp tục đi vào chiều sâu, đảm bảo quân số thường xuyên và làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu; tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đúng Luật, thời gian và chỉ tiêu, chất lượng tuyển quân đảm bảo, không để lọt công dân không đủ chất lượng...

Tại hội nghị, các ý kiến phát biểu đều nhất trí cao với báo cáo trung tâm của hội nghị, đồng thời thảo luận làm rõ nên những vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác tổ chức lực lượng và đề nghị một số vấn đề như: Sớm ban hành biểu tổ chức biên chế cho các quân binh chủng; tăng chỉ tiêu động viên trên địa bàn miền Trung; xác định mô hình hoạt động của các viện nghiên cứu; gắn tuyển quân với chuyên môn....

Phát biểu tham luận tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng BĐBP làm rõ những điểm mạnh trong công tác tổ chức lực lượng năm 2017 của BĐBP. Nổi bật như hoàn chỉnh Dự án Quy hoạch đồn, trạm Biên phòng đến năm 2021 và những năm tiếp theo; Đề án tổ chức lực lượng BĐBP giai đoạn 2017-2021 gắn với chủ trương tinh giản biên chế theo Nghị định số 29-NQ/TW của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương. Đồng thời, đề xuất bên cạnh giải thể, sáp nhập thì cũng cho BĐBP thành lập thêm những đơn vị mới để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ như đề xuất thành lập Phòng Phòng chống mua bán người mà Bộ vừa phê duyệt...

Phát biểu kết luận hội nghị, Trung tướng Phạm Hồng Hương đánh giá cao tính chủ động của các đơn vị đã thực hiện nghiêm công tác tổ chức lực lượng, rà soát, sáp nhập, giải thể, thành lập mới phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới nhưng không tăng biên chế. Công tác tổ chức tuyển quân đảm bảo chất lượng; hoàn thành tổng kết nghị quyết 29 của Bộ Chính trị về tổ chức biên chế QĐND Việt Nam ngày 22-12-2008 để xây dựng nghị quyết mới; đề xuất định hướng đảm bảo trang bị kỹ thuật cho Quân đội đến năm 2025; duy trì thực hiện quản lý tốt trang bị kỹ thuật, đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Trung tướng Phạm Hồng Hương cũng chỉ rõ những hạn chế, tồn tại trong tổ chức lực lượng năm 2017 để mạnh dạn thay đổi như: Việc điều chỉnh quân nhân chuyên nghiệp đang có sự bất cập, dẫn tới đơn vị thừa vẫn nhận, đơn vị thiếu vẫn cho đi; chất lượng tuyển quân có tiến bộ, nhưng số chiến sĩ mới phải loại trả vẫn xảy ra dù tỷ lệ thấp (15 trường hợp); công tác rà soát, kiểm tra thủ tục nâng lương, chuyển nhóm ngạch lương không đúng với chất lượng bằng cấp; duy trì nền nếp, chất lượng kiểm tra trang bị kỹ thuật ở một số đơn vị chưa thường xuyên; đăng ký quản lý nguồn dự bị động viên chưa nền nếp, công tác huấn luyện quân dự bị động viên có nơi còn xem nhẹ...

Về phương hướng trong thời gian tới, Trung tướng Phạm Hồng Hương đề nghị các đơn vị tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, trong đó triển khai thực hiện Nghị quyết của Quân ủy Trung ương, Kế hoạch của Bộ Quốc phòng triển khai thực hiện Kết luận số 16-KL/TW ngày 7-7-2017 của Bộ Chính trị về việc điều chỉnh tổ chức Quân đội đến năm 2021 và những năm tiếp theo; Đề án cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Quân đội đến năm 2020; Đề án tổ chức lực lượng BĐBP đã được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phê duyệt; triển khai thực hiện Quy hoạch trang bị kỹ thuật của QĐND Việt Nam đến năm 2025 và những năm tiếp theo đã được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phê duyệt...

Hoa Hạ