Thứ 7, 14/12/2019, 21:10 (GMT+7) Đường dây nóng : (024) 39364407(116) - 091.2011.882
Ủy ban Dân tộc:

Tổng kết công tác dân tộc năm 2013 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2014

16/01/2014 - 10:00

Biên phòng - Chiều 15-1, tại  Hà Nội, cơ quan Ủy ban Dân tộc (UBDT) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác dân tộc năm 2013 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2014. Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Tấn Dũng dự và chỉ đạo hội nghị. 

549x332_img_1558-1.JPG
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại hội nghị.
Theo báo cáo tại hội nghị, công tác dân tộc năm 2013 ở Trung ương và địa phương có nhiều chuyển biến rõ nét và kết quả nổi bật, trong đó tập trung tăng cường thể chế về công tác dân tộc, cụ thể: trọng tâm là rà soát, sửa đổi, bổ sung ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính phê duyệt các chính sách dân tộc, khắc phục tình trạng gián đoạn, ngắn hạn của chính sách, thể hiện sự đổi mới tư duy về xây dựng chính sách dân tộc; ban hành các văn bản hướng dẫn các chính sách mới, có sự tham gia tích cực của các Bộ, ngành, địa phương, sát thực tế hơn, phù hợp hơn với điều kiện vùng dân tộc.

Thực hiện tốt công tác chỉ đạo hướng dẫn hướng dẫn và tổ chức thực hiện hiệu quả các chính sách dân tộc trên cả nước; công tác thông tin, tuyên truyền và phổ biến giáo dục pháp luật  cho đồng bào DTTS được tăng cường; hợp tác quốc tế về công tác dân tộc tiếp tục được đẩy mạnh; thực hiện tốt, hiệu quả công tác kiện toàn, tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc, năng lực đội ngũ cán bộ từng bước được nâng lên. Công tác dân tộc năm 2013 đã góp phần quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu chung về phát triển kinh tế - xã hội, đồng bào các dân tộc đoàn kết, tin tưởng vào đường lối đổi mới, thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nâng cao cảnh giác trước mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch.

Bên cạnh những thành tựu đã đạt được, vùng dân tộc và miền núi vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức và nhiều vấn đề bức xúc cần được tiếp tục giải quyết trong giai đoạn hiện nay như: Kinh tế chậm phát triển so với tiềm năng của vùng và chưa vững chắc; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thiếu và yếu, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển. Hiện còn 188 xã chưa có đường ô tô đến trung tâm xã, 535 xã chưa có đường nhựa đến trung tâm xã, 580.000 hộ, 8.100 thôn, bản chưa có điện lưới quốc gia; 304 xã đặc biệt khó khăn chưa đủ lớp học kiên cố, 15.930 thôn, bản chưa có nhà trẻ mẫu giáo; 758 xã chưa có nhà văn hoá; đời sống của đồng bào vùng dân tộc và miền núi còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo lớn nhất cả nước.

Công tác xoá đói, giảm nghèo tuy có tiến bộ, song tỷ lệ hộ nghèo vẫn còn rất cao, giảm nghèo chưa bền vững; chênh lệch mức sống giữa vùng đồng bào dân tộc thiểu số với mặt bằng chung cả nước chậm được thu hẹp; chất lượng giáo dục và nguồn nhân lực vùng dân tộc và miền núi hạn chế; tình trạng du canh du cư, di cư tự do, chặt phá rừng, khiếu kiện tranh chấp đất đai, hoạt động tôn giáo trái pháp luật vẫn còn diễn biến phức tạp, tạo ra một số vụ việc nổi cộm ở vùng Tây Nguyên, Tây Bắc, Tây Nam Bộ…; việc phối hợp tham mưu bố trí vốn ngân sách Trung ương thực hiện chính sách dân tộc còn thấp so với kế hoạch; một số Bộ, ngành chưa thực sự quyết liệt trong việc thực hiện Nghị định 05/2011/NĐ-CP về công tác dân tộc; việc xây dựng tổ chức, bộ máy và cán bộ làm công tác dân tộc ở một số địa phương chưa được quan tâm đúng mức; một bộ phận đồng bào chưa cố gắng vươn lên thoát nghèo, còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại.
450x295_img_1604-1.JPG
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trao phần thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dân tộc.

Các đại biểu cũng tham dự hội nghị cho rằng phương hướng công tác dân tộc năm 2014 là  cần triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ trọng tâm để góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu về phát triển kinh tế - xã hội của Quốc hội đề ra, trọng tâm là đẩy mạnh công tác giảm nghèo, ổn định dân cư, giải quyết những bức xúc trong đời sống nhân dân, tuyên truyền vận động, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng dân tộc,tiếp tục kiện toàn tổ chức, bộ máy, nâng cao năng lực cán bộ làm công tác dân tộc các cấp. 

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao sự nỗ lực, phấn đấu của UBDT, các Bộ ngành, cùng đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc từ Trung ương tới địa phương trong việc thực hiện công tác dân tộc, triển khai các chính sách dân tộc, góp phần xoá đói, giảm nghèo, phát triển vùng dân tộc thiểu số; cùng ngăn chặn âm mưu chống phá của các thế lực thù địch; những mục tiêu, chỉ tiêu mà Đảng, Chính phủ đề ra về cơ bản đã được thực hiện, tăng trưởng kinh tế năm sau cao hơn năm trước.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu, trong năm 2014, UBDT cùng các Bộ, ngành phải có trách nhiệm thực hiện tốt công tác dân tộc, chính sách dân tộc theo chức năng, nhiệm vụ của Bộ mình; xác định công tác dân tộc là đường lối, chiến lược của Đảng và Nhà nước, là một nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên; thanh tra, kiểm tra thường xuyên việc thực hiện các chính sách dân tộc; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác dân tộc; đề cao trách nhiệm, nhận thức của các Bộ, ngành từ Trung ương đến địa phương, ban hành thể chế, chính sách dân tộc để đưa chính sách đạt hiệu quả thiết thực, đi vào cuộc sống; huy động tăng thêm nguồn lực, bố trí tốt nguồn lực cho các chính sách đã ban hành để giảm nghèo đạt hiệu quả cao hơn, giúp nâng cao đời sống cho đồng bào dân tộc.

Ghi nhận những kết quả đạt được trong năm 2013, tại Hội nghị, Thủ tướng Chính Phủ đã trao Huân chương Lao động của Chủ tịch nước và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể và các cá nhân đã có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác dân tộc.

Bình Minh