Thứ 6, 28/02/2020, 21:52 (GMT+7) Đường dây nóng : (024) 39364407(116) - 091.2011.882
Quảng Nam:

Tổng kết 15 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

06/09/2016 - 18:37

Biên phòng - Sáng 6-9, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

m5qz172psu-52849_9156035486060249_DSC07370
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Đình Tăng

Qua 15 năm thực hiện, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã đạt nhiều kết quả có ý nghĩa quan trọng, góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của tỉnh. Phong trào đến nay đã thực sự đi vào cuộc sống, trở thành phong trào thi đua yêu nước rộng lớn, có sức lan tỏa trong các tầng lớp nhân dân, mạng lại những thành tựu to lớn, toàn diện và sâu sắc về nhiều mặt của đời sống kinh tế, xã hội ở địa phương; thể hiện sự đúng đắn về chủ trương của Đảng và Nhà nước trong việc xây dựng, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc.

Toàn tỉnh đến nay đã có 29 phường, thị trấn đăng ký xây dựng phường - thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị. Qua kiểm tra có 15/37 phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị (chiếm 40,54%); 14.567 lượt cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được công nhận đạt chuẩn văn hóa; có 3.023 tộc họ, trong đó có 3.337 tộc họ có nhà thờ hoặc từ đường, 1.645 tộc họ huy động động “Quỹ khuyến học” với tổng số tiền trên 21 tỷ đồng, kịp thời hỗ trợ phát thưởng cho gần 40.000 học sinh, sinh viên học giỏi; con em các gia tộc xa quê đóng góp phần 10 tỷ đồng vào “Quỹ vì người nghèo”, hỗ trợ xây dựng gần 200 nhà Đại đoàn kết; hơn 89.200 đám cưới thực hiện theo nếp sống văn hóa mới, lành mạnh, hiệu quả, tiết kiệm; 582 hộ gia đình văn hóa tiêu biểu được tỉnh tuyên dương, khen thưởng, đặc biệt trong đó có 40 gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc được tuyên dương tại Hội nghị biểu dương các gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc toàn quốc lần thứu I (2007) và lần thứ II (2013) tại Hà Nội…

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự cũng đã tán thành phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu trong công tác xây dựng phong trào TDĐKXDĐSVH trên địa bàn tỉnh Quảng Nam trong thời gian tới. Trong đó, khẳng định mục tiêu chung trong giai đoạn 2016-2020 là tiếp tục phát triển phong trào thực chất, hiệu quả và bền vững. Chú trọng nâng cao chất lượng gia đình văn hóa, thôn, khối phố văn hóa, tộc họ văn hóa, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa; thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, tang, lễ hội; bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc, đẩy lùi các tệ nạn xã hội, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tạo chuyển biến tích cực trong xây dựng con người về đạo đức, nhân cách, lối sống, trí tuệ và năng lực làm việc…

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã quyết định tặng Bằng khen cho 2 xã, 12 thôn-khối phố, 11 tộc họ, 12 cơ quan, đơn vị, 24 gia đình và 3 tập thể, 27 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong việc triển khai, thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH trên địa bàn tỉnh trong những năm qua.

Trúc Hà - Đình Tăng

Liên kết hữu ích