Chủ nhật, 22/07/2018, 17:16 (GMT+7) Đường dây nóng : (024) 39364407(116) - 091.2011.882
Đến ngày thắng lợi, nhân dân ta sẽ xây dựng lại đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn

Đến ngày thắng lợi, nhân dân ta sẽ xây dựng lại đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn

17/07/2018 - 15:25

Chiến tranh có thể kéo dài 5 năm, 10 năm, 20 năm hoặc lâu hơn nữa, Hà Nội, Hải Phòng và một số thành phố, xí nghiệp có thể bị tàn phá, song nhân dân Việt Nam quyết không sợ! Không có gì quý hơn độc lập tự do. Đến ngày thắng lợi, nhân dân ta sẽ xây dựng lại đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn!”.

Việt Nam sẵn sàng hoan nghênh những người lỡ đi lầm đường mà biết trở về với Tổ quốc

Việt Nam sẵn sàng hoan nghênh những người lỡ đi lầm đường mà biết trở về với Tổ quốc

16/07/2018 - 15:25

"Những người lỡ đi lầm đường mà biết trở về với Tổ quốc thì dân Việt Nam sẵn sàng hoan nghênh". Đó là sự khẳng định của Chủ tịch Hồ Chí Minh về truyền thống khoan dung, độ lượng của dân tộc Việt Nam, khi Người trả lời phỏng vấn của một nhà báo nước ngoài ngày 16-7-1947.

“Chỉ có những kẻ ngồi không mới không có sai lầm mà thôi”

“Vào Đảng, vào Đoàn không phải để làm “quan” cách mạng...”

“Vào Đảng, vào Đoàn không phải để làm “quan” cách mạng...”

16/07/2018 - 6:29

“Vào Đảng, vào Đoàn không phải để làm “quan” cách mạng, hay là để nói chính trị suông. Tất cả đảng viên, đoàn viên phải ra sức tăng gia sản xuất, thực hành các chính sách của Đảng và Chính phủ” -Là lời huấn thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh được trích trong bài: “Nói chuyện tại hội nghị sản xuất tỉnh Sơn Tây” tháng 7-1958.

“Đảng mạnh là do Chi bộ tốt. Chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt” "Thanh niên phải xung phong làm gương mẫu”... “Mỗi chi bộ của Đảng phải là một hạt nhân lãnh đạo quần chúng ở cơ sở”

Phải lấy việc làm thực tế mà hướng dẫn nhân dân

Phải lấy việc làm thực tế mà hướng dẫn nhân dân

15/07/2018 - 17:28

“Phải lấy việc làm thực tế mà hướng dẫn nhân dân ta xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh”. Đây là lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh được trích trong bài: “Quốc hội ta vĩ đại thật”, đăng trên báo Nhân dân, số ra ngày 10 tháng 7 năm 1960.

Dạy một cách thiết thực, lý luận gắn chặt với thực hành “Quần chúng chỉ quý mến những người có tư cách, đạo đức”

Trong công việc cách mạng, công việc kháng chiến kiến quốc, không có việc sang, việc hèn

Trong công việc cách mạng, công việc kháng chiến kiến quốc, không có việc sang, việc hèn

15/07/2018 - 17:22

“Trong công việc cách mạng, công việc kháng chiến kiến quốc, không có việc sang, việc hèn, mọi việc đều quan trọng. Mọi người phải làm tròn nhiệm vụ của mình”. Đó là lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh được trích trong bài “Phải chữa cái bệnh cấp bậc”, đăng trên Báo Sự thật, số ra ngày 15-7-1950.

Công trạng của cá nhân chủ yếu là nhờ tập thể mà có Mỗi chiến sỹ đều phải nghiên cứu, học tập, luôn luôn cầu tiến bộ

Không chỉ học ở trường, học trong sách, mà còn cần học trong công tác phục vụ nhân dân

Không chỉ học ở trường, học trong sách, mà còn cần học trong công tác phục vụ nhân dân

14/07/2018 - 17:25

“Học trò chẳng những học ở trường, học trong sách, mà còn cần học trong công tác phục vụ nhân dân một cách thực tế nữa”. Đó là lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh được trích trong bài “Kết hợp học với hành”, đăng trên Báo Nhân Dân, số ra ngày 14-7-1955.

“Học với hành phải đi đôi" Dạy một cách thiết thực, lý luận gắn chặt với thực hành

Anh hùng, chiến sĩ thi đua là những người tiên phong trong sản xuất, gương mẫu về đạo đức

Anh hùng, chiến sĩ thi đua là những người tiên phong trong sản xuất, gương mẫu về đạo đức

11/07/2018 - 15:05

“Anh hùng, chiến sĩ thi đua đã là những người tiên phong trong sản xuất, mà cũng là gương mẫu về đạo đức cách mạng. Họ đặt lợi ích chung của dân tộc trên lợi ích riêng của cá nhân”, kết luận nêu trên của Chủ tịch Hồ Chí Minh được trích trong bài: “Lời chào mừng Đại hội anh hùng và chiến sĩ thi đua toàn quốc lần thứ II”

"Đạo đức cách mạng là đạo đức tập thể, nó phải đánh thắng và tiêu diệt chủ nghĩa cá nhân"

Xem thêm