Thứ 2, 19/11/2018, 01:23 (GMT+7) Đường dây nóng : (024) 39364407(116) - 091.2011.882
“Phải luôn thi đua học tập và công tác, mở rộng tự phê bình và phê bình để tiến bộ mãi..."

“Phải luôn thi đua học tập và công tác, mở rộng tự phê bình và phê bình để tiến bộ mãi..."

11/11/2018 - 17:20

“Phải luôn thi đua học tập và công tác, mở rộng tự phê bình và phê bình để tiến bộ mãi, để làm cho bộ đội ta càng thêm hùng mạnh, chính quyền ta càng thêm vững chắc”.

Phê bình và tự phê bình cần thiết như người ta cần không khí để sống Kiểm điểm tự phê bình và phê bình gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII

Hun đúc đạo đức của người quân nhân cách mạng

Hun đúc đạo đức của người quân nhân cách mạng

09/11/2018 - 14:13

“…Phải ra sức thi đua/Luyện tập thân thể cho mạnh mẽ/Nghiên cứu kỹ thuật cho thông thạo/Trau dồi tinh thần cho vững chắc/Hun đúc đạo đức của người quân nhân cách mạng cho vững vàng”.

Xem thêm