Chủ nhật, 22/04/2018, 09:34 (GMT+7) Đường dây nóng : (024) 39364407(116) - 091.2011.882
“Anh hùng là những người đầy tớ thật trung thành của nhân dân, của giai cấp"

“Anh hùng là những người đầy tớ thật trung thành của nhân dân, của giai cấp"

17/04/2018 - 14:50

Đó là lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bài viết “Ai là Anh hùng?”, bút danh C.B, đăng trên Báo Nhân Dân số 54, ngày 17-4-1952. Đây là thời điểm cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân ta liên tiếp giành được nhiều thắng lợi trên chiến trường, xuất hiện nhiều tấm gương anh hùng, dũng cảm trong chiến đấu.

“Không động viên được dân thì kế hoạch hay mấy cũng hỏng” Phải cố gắng thực hiện cho kỳ được: Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư

“Đường lối chính trị đúng thì những việc khác mới đúng được”

“Đường lối chính trị đúng thì những việc khác mới đúng được”

16/04/2018 - 14:55

Trong sự nghiệp cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi báo chí và đội ngũ người làm báo là một bộ phận của sự nghiệp cách mạng, là vũ khí sắc bén trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc và xây dựng cuộc sống mới cho nhân dân.

Báo chí cách mạng luôn vì lợi ích của đất nước và nhân dân Kho tư liệu quý về Bác Hồ với báo chí cách mạng Việt Nam

"Muốn cải tạo xã hội thì lòng mình phải cải tạo…”

"Muốn cải tạo xã hội thì lòng mình phải cải tạo…”

12/04/2018 - 8:25

"Muốn cải tạo xã hội thì lòng mình phải cải tạo. Nếu lòng mình không cải tạo thì đừng nói đến cải tạo xã hội…". Đó là lời huấn thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại lớp chỉnh đốn Đảng Trung ương khóa III tổ chức tháng 4 năm 1953.

“…Chi bộ là một tổ chức lãnh đạo chính trị, chứ không phải là một tổ chức hành chính” “Mỗi chi bộ của Đảng phải là một hạt nhân lãnh đạo quần chúng ở cơ sở”

“…Chi bộ là một tổ chức lãnh đạo chính trị, chứ không phải là một tổ chức hành chính”

“…Chi bộ là một tổ chức lãnh đạo chính trị, chứ không phải là một tổ chức hành chính”

10/04/2018 - 13:45

Nội dung này được trích trong bài viết “Nhiệm vụ của chi bộ ở các cơ quan” của Chủ tịch Hồ Chí Minh đăng trên báo Nhân dân số 176 ra từ ngày 6-10/4/1954, nêu lên nhiệm vụ phát huy vai trò “chi bộ phải là động lực của mỗi cơ quan” để đẩy mạnh kháng chiến và cải cách ruộng đất thắng lợi.

“Mỗi chi bộ của Đảng phải là một hạt nhân lãnh đạo quần chúng ở cơ sở” Không thể phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội

“Chỉ có những kẻ ngồi không mới không có sai lầm mà thôi”

“Chỉ có những kẻ ngồi không mới không có sai lầm mà thôi”

09/04/2018 - 10:05

“… Bất cứ một người lao động nào, dù thông minh đến đâu, đôi lúc cũng có thể sai lầm. Chỉ có những kẻ ngồi không mới không có sai lầm mà thôi. Nhưng làm việc mà có sai lầm còn hơn là sợ sai lầm mà khoanh tay ngồi không…”

"Thanh niên phải xung phong làm gương mẫu”... "Trí thức đáng trọng là trí thức hết lòng phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân”

"Thanh niên phải xung phong làm gương mẫu”...

"Thanh niên phải xung phong làm gương mẫu”...

08/04/2018 - 10:25

Sinh thời, Bác Hồ luôn dành tình cảm đặc biệt và sự quan tâm ân cần đến sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ Việt Nam. Bác dành rất nhiều tâm huyết cho việc tổ chức, dẫn dắt các thế hệ thanh niên đến với cách mạng, tham gia vào quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc…

“Là chủ của tương lai, thanh niên không thể không có lý tưởng cao cả”

Xem thêm