Thứ 4, 20/06/2018, 02:42 (GMT+7) Đường dây nóng : (024) 39364407(116) - 091.2011.882
Tiết kiệm, không được lãng phí trong việc sử dụng vũ khí trang bị

Tiết kiệm, không được lãng phí trong việc sử dụng vũ khí trang bị

27/05/2018 - 9:19

“Phải giáo dục bộ đội giữ gìn tốt vũ khí trang bị, tiết kiệm từng viên đạn, từng hạt gạo, không được để lãng phí”. Đó là lời căn dặn của Bác Hồ trong thư gửi lớp chỉnh huấn cán bộ trung, cao cấp cơ quan Bộ Quốc phòng, các quân khu, quân chủng, binh chủng, sư đoàn do Tổng cục Chính trị tổ chức họp tháng 5-1969.

“Học với hành phải đi đôi"

“Học với hành phải đi đôi"

25/05/2018 - 10:02

“Học với hành phải đi đôi. Học mà không hành thì học vô ích. Hành mà không học thì hành không trôi chảy”. Đây là lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về mối quan hệ giữa học và hành tại Hội nghị toàn quốc lần thứ nhất về công tác huấn luyện và học tập vào tháng 5 năm 1950.

"Việc gì cũng phải có lãnh đạo thì mới thành công”

"Việc gì cũng phải có lãnh đạo thì mới thành công”

17/05/2018 - 8:03

Đó là lời huấn thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Hội nghị đổi công toàn quốc năm 1955. Đây là thời kỳ phong trào tổ đổi công phát triển mạnh, rất cần có sự tổng kết, trao đổi kinh nghiệm giữa các khu, tỉnh, huyện, xã, các tổ trưởng tổ đổi công trên toàn miền Bắc và một số địa phương ở miền Nam.

Không ai có thể phủ định bản chất cách mạng, khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin “Về lãnh đạo, cán bộ phải thật sự đoàn kết, nhất trí, phải đi sâu đi sát…”

Chúng ta không nên vì thắng mà kiêu, không nên chủ quan khinh địch

Chúng ta không nên vì thắng mà kiêu, không nên chủ quan khinh địch

08/05/2018 - 8:05

“Thắng lợi tuy lớn nhưng mới là bắt đầu. Chúng ta không nên vì thắng mà kiêu, không nên chủ quan khinh địch”. Trích trong thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh viết ngày 8-5-1954 khen ngợi bộ đội, dân công, thanh niên xung phong và đồng bào Tây Bắc đã chiến thắng vẻ vang ở Điện Biên Phủ.

Không học nhân dân là một thiếu sót rất lớn

Không học nhân dân là một thiếu sót rất lớn

06/05/2018 - 9:20

“Học ở trường, học ở sách vở, học lẫn nhau và học nhân dân, không học nhân dân là một thiếu sót rất lớn”, đó là lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Hội nghị toàn quốc lần thứ nhất về công tác huấn luyện và học tập năm 1950.

Biết võ, biết văn, mới là quân nhân hoàn toàn “Trí tuệ và sáng kiến của quần chúng là vô cùng tận” “Phải coi nhân tố con người là vấn đề số một”

Xem thêm