Chủ nhật, 19/08/2018, 14:38 (GMT+7) Đường dây nóng : (024) 39364407(116) - 091.2011.882
Quan liêu, tham ô, lãng phí là tội ác

Quan liêu, tham ô, lãng phí là tội ác

31/07/2018 - 4:20

“Quan liêu, tham ô, lãng phí là tội ác. Phải tẩy sạch nó để thực hiện cần kiệm liêm chính, để đẩy mạnh thi đua sản xuất và tiết kiệm, để đưa kháng chiến đến thắng lợi, kiến quốc đến thành công, để xây dựng thuần phong mỹ tục trong toàn dân, toàn quốc.

“Tệ tham ô, lãng phí, quan liêu là cái xấu xa...” Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong BĐBP: Những tín hiệu tích cực

Xin chỉ thị trước khi làm, gửi báo cáo khi làm xong

Xin chỉ thị trước khi làm, gửi báo cáo khi làm xong

30/07/2018 - 7:35

“Xin chỉ thị trước khi làm, gửi báo cáo khi làm xong – là một điều rất cần thiết, để làm cho chính sách của Chính phủ và Đoàn thể thấu suốt từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên”.

Tưởng nhớ đến những người con dũng cảm của Tổ quốc

Tưởng nhớ đến những người con dũng cảm của Tổ quốc

27/07/2018 - 10:30

“Càng tưởng nhớ đến những người con dũng cảm của Tổ quốc, thì mọi người càng phải thêm hăng hái thi đua làm trọn nhiệm vụ tổng động viên, để chuẩn bị đầy đủ, để chuyển mạnh sang tổng phản công, để tranh lại độc lập và thống nhất cho Tổ quốc”.

Một cuộc chiến tranh muốn thắng lợi, cần phải có hai lực lượng chính: Quân sự và Chính trị

Một cuộc chiến tranh muốn thắng lợi, cần phải có hai lực lượng chính: Quân sự và Chính trị

25/07/2018 - 6:50

“Cũng như chim muốn bay cần phải có hai cánh; một cuộc chiến tranh muốn thắng lợi, cần phải có hai lực lượng chính: quân sự và chính trị”. Đây là lời dạy trên của Chủ tịch Hồ Chí Minh được trích trong báo cáo “Tình hình thế giới và trong nước tháng 6 và tháng 7 năm 1949” tại phiên họp Hội đồng Chính phủ ngày 25-7-1949.

“Tệ tham ô, lãng phí, quan liêu là cái xấu xa...”

“Tệ tham ô, lãng phí, quan liêu là cái xấu xa...”

24/07/2018 - 6:50

Trong bài nói chuyện tại Hội nghị Cán bộ cao cấp của Đảng và Nhà nước vào tháng 7-1962, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Tệ tham ô, lãng phí, quan liêu là cái xấu xa do xã hội cũ để lại, như cái ung nhọt còn sót lại trên thân thể của người khổng lồ...."

Xem thêm