Thứ 2, 15/10/2018, 18:36 (GMT+7) Đường dây nóng : (024) 39364407(116) - 091.2011.882
“Việc nước và việc nhà bao giờ cũng đi đôi với nhau”

“Việc nước và việc nhà bao giờ cũng đi đôi với nhau”

13/10/2018 - 13:45

“Việc nước và việc nhà bao giờ cũng đi đôi với nhau” - Đây là lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh được trích trong “Thư gửi các giới công thương Việt Nam”, ký tên Hồ Chí Minh, đăng trên báo Cứu quốc, số 66, ngày 13-10-1945.

“Sao cho được lòng dân”

“Sao cho được lòng dân”

12/10/2018 - 10:50

“Muốn cho dân yêu, muốn được lòng dân, việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân phải hết sức tránh”- Đó là lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bài viết “Sao cho được lòng dân”, với bút danh Chiến Thắng, đăng trên Báo Cứu quốc, số 65, ra ngày 12-10-1945.

Khắc ghi lời dạy của Bác Hồ trong mọi việc làm Mãi khắc sâu lời Bác Hồ dạy Vững bước đi lên theo lời dạy Bác Hồ

"Khuyết điểm nặng nhất của cán bộ và nhân dân là chủ quan"

"Khuyết điểm nặng nhất của cán bộ và nhân dân là chủ quan"

11/10/2018 - 9:02

“Khuyết điểm nặng nhất của cán bộ và nhân dân là chủ quan”- Đây là lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh được trích trong bài viết “Phải thi đua chống hạn, diệt sâu, để nắm chắc vụ mùa thắng lợi”, bút danh Trần Lực, đăng trên Báo Nhân dân, số 1672, ngày 11-10-1958.

Khắc ghi lời dạy của Bác Hồ trong mọi việc làm Mãi khắc sâu lời Bác Hồ dạy Nhớ lời Bác dạy về công tác dân vận

Quan điểm “thêm bạn, bớt thù” trong đối ngoại của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Quan điểm “thêm bạn, bớt thù” trong đối ngoại của Chủ tịch Hồ Chí Minh

09/10/2018 - 15:08

“Chúng ta phải hết sức khôn khéo, đứng trước bất kỳ kẻ thù nào, người cách mạng cũng phải hiểu rõ chúng là ai; mạnh yếu chỗ nào, tranh thủ và cô lập ai?…”- Đây là lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi trả lời các vấn đề đối ngoại của chính phủ mới với Đoàn đại biểu công nhân Thành Hoàng Diệu ngày 9-10-1945...

Nhớ lời Bác dạy về công tác dân vận Khắc sâu lời Bác dạy Theo lời Bác dạy

Phải chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, cân nhắc cán bộ miền núi

Phải chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, cân nhắc cán bộ miền núi

08/10/2018 - 8:25

“Phải chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, cân nhắc cán bộ miền núi” - là lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong buổi nói chuyện tại Hội nghị tổng kết cuộc vận động hợp tác hóa nông nghiệp, phát triển sản xuất, kết hợp hoàn thành cải cách dân chủ ở miền núi ngày 8-10-1961, được báo Nhân dân, đăng số 2757, ngày 9-10-1961.

Vững bước đi lên theo lời dạy Bác Hồ Nhớ lời Bác dạy về công tác dân vận Khắc sâu lời Bác dạy

“Cán bộ chăm chỉ làm việc chưa đủ, cần phải biết làm việc cho có phương pháp...”

“Cán bộ chăm chỉ làm việc chưa đủ, cần phải biết làm việc cho có phương pháp...”

04/10/2018 - 14:25

Đây là lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bài viết “Thiếu óc tổ chức - một khuyết điểm lớn trong các Ủy ban nhân dân”, bút danh Chiến Thắng, đăng trên Báo Cứu quốc, số 58, ngày 4 tháng 10 năm 1945.

Bài học về giữ vững bản lĩnh cán bộ “Mong cán bộ ta cẩn thận từng lời nói, từng việc làm...” “...Phải trau dồi đạo đức cách mạng, khiêm tốn, giản dị, gần gũi quần chúng và gương mẫu về mọi mặt”

Xem thêm