Thứ 6, 22/02/2019, 07:56 (GMT+7) Đường dây nóng : (024) 39364407(116) - 091.2011.882
"...Chúng ta phải đoàn kết chặt chẽ và kháng chiến mạnh mẽ lên mãi để phá âm mưu của giặc"

"...Chúng ta phải đoàn kết chặt chẽ và kháng chiến mạnh mẽ lên mãi để phá âm mưu của giặc"

23/11/2018 - 9:00

“… Noi gương oanh liệt của Khởi nghĩa Nam bộ, chúng ta phải đoàn kết chặt chẽ và kháng chiến mạnh mẽ lên mãi để phá âm mưu của giặc: lấy chiến tranh nuôi chiến tranh, dùng người Việt đánh người Việt, đánh đuổi quân xâm lược ra khỏi đất nước, giành độc lập và thống nhất thực sự cho Tổ quốc”.

"... Toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đoàn kết chặt chẽ xung quanh Trung ương” “… Đã tự kiêu, tự ái thì không thể đoàn kết. Không đoàn kết tức là cô độc..."

“… Kháng chiến của ta nhất định thắng lợi, nhưng phải trường kỳ, gian khổ, tự lực cánh sinh.”

“… Kháng chiến của ta nhất định thắng lợi, nhưng phải trường kỳ, gian khổ, tự lực cánh sinh.”

21/11/2018 - 14:15

“… Kháng chiến của ta nhất định thắng lợi, nhưng phải trường kỳ, gian khổ, tự lực cánh sinh.” Lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh viết trong “Thư gửi quân và dân Tây Bắc”, ngày 21 tháng 11 năm 1953, Báo Nhân dân, số 149, từ ngày 21 đến 25 tháng 11 năm 1953.

"... Toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đoàn kết chặt chẽ xung quanh Trung ương” “Cán bộ và chiến sĩ đoàn kết chặt chẽ, thì chúng ta nhất định vượt được khó khăn..." Quân sự mà không có chính trị như cây không có gốc...

"Rất mong các đồng chí chiến sĩ và cán bộ ta hết sức cẩn trọng trong mọi cử chỉ..."

"Rất mong các đồng chí chiến sĩ và cán bộ ta hết sức cẩn trọng trong mọi cử chỉ..."

20/11/2018 - 10:30

“… Rất mong các đồng chí chiến sĩ và cán bộ ta hết sức cẩn trọng trong mọi cử chỉ, để cho thế giới đều thấy rằng “Quân đội Cụ Hồ có khác!”. Lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh được trích trong bài viết “Nhân dân với Quân đội”, đăng trên Báo Nhân dân, số 267, ra ngày 19-11-1954.

Sức mạnh đoàn kết của quân và dân ta chiến thắng mọi kẻ thù “Cán bộ và chiến sĩ đoàn kết chặt chẽ, thì chúng ta nhất định vượt được khó khăn..."

"... Toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đoàn kết chặt chẽ xung quanh Trung ương”

"... Toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đoàn kết chặt chẽ xung quanh Trung ương”

20/11/2018 - 8:37

“Đoàn kết là sức mạnh. Toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đoàn kết chặt chẽ xung quanh Trung ương”. Đây là lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh được trích trong bài nói chuyện tại “Hội nghị cán bộ trung, cao cấp Quân đội”, tháng 11-1956.

“… Chớ nên cái gì tốt thì dành cho mình, xấu để cho người khác” “Địch công thành, ta công tâm, phải lấy được lòng dân” “Đã gọi là đoàn kết thì phải giúp đỡ nhau như anh em trong nhà”

“… Muốn có hòa bình thật sự thì phải có độc lập thật sự...”

“… Muốn có hòa bình thật sự thì phải có độc lập thật sự...”

18/11/2018 - 9:10

Đây là lời khẳng định của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong nội dung trả lời phỏng vấn nhà báo Phêlích Gơrin (nhà báo người Anh), ngày 18 tháng 11 năm 1965, để giải thích về lập trường của Việt Nam trước đề nghị thương lượng của phía Mỹ; Báo Nhân dân đăng trên số 4266, ngày 9 tháng 12 năm 1965.

"Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập" Giá trị lịch sử của Tuyên ngôn độc lập năm 1945

Xem thêm
Liên kết hữu ích