Thứ 3, 28/01/2020, 21:38 (GMT+7) Đường dây nóng : (024) 39364407(116) - 091.2011.882
Luận điệu chống phá trên “thế giới ảo”

Luận điệu chống phá trên “thế giới ảo”

21/12/2019 - 13:51

Cuộc cách mạng khoa học lần thứ tư, không chỉ tạo ra “một thế giới phẳng”, xóa bỏ mọi ngăn cách về không gian của xã hội con người mà nó còn tạo ra một “thế giới ảo”, nơi tạo nên sự trộn lẫn trắng đen, thật giả để các thế lực thù địch và các đối tượng phản động lợi dụng.

Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh Phòng, chống sự phá hoại của các thế lực thù địch trong thời gian chuẩn bị đại hội Đảng các cấp Cảnh giác với thủ đoạn phá hoại về mặt tư tưởng của địch

Đấu tranh làm thất bại “diễn biến hòa bình” trên mạng xã hội

Đấu tranh làm thất bại “diễn biến hòa bình” trên mạng xã hội

14/12/2019 - 15:37

Sự bùng nổ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (Industrie 4.0) đã làm cho thế giới có nhiều biến đổi nhanh chóng trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh...

Nâng cao nhận thức, đấu tranh làm thất bại chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch Phối hợp đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” Âm mưu diễn biến hòa bình của địch ở vùng biên cương Tổ quốc

Nhận diện suy thoái tư tưởng trong đời sống hiện nay

Nhận diện suy thoái tư tưởng trong đời sống hiện nay

09/12/2019 - 15:32

Trong Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương 4, khóa XII về “Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” nhấn mạnh đến vấn đề suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Phối hợp đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” Chủ động giúp giới trẻ dân tộc thiểu số phòng chống “diễn biến hòa bình” Phòng chống “diễn biến hòa bình”: Phải hiểu rõ âm mưu, thủ đoạn của địch

Tạo nóng, thổi phồng - “bình cũ, rượu cũ”
Chống diễn biến hòa bình:

Tạo nóng, thổi phồng - “bình cũ, rượu cũ”

02/12/2019 - 18:20

Phải nói rằng, trong thủ đoạn của các thế lực thù địch nhằm từng bước xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, gây mất niềm tin trong đời sống xã hội, làm sai lệch nhận thức chủ trương, quan điểm xây dựng một Chính phủ kiến tạo có rất nhiều...

Một “trò hề” của “Diễn biến hòa bình” Cảnh giác với các “chiêu thức” đầu độc về văn hóa của chiến lược “Diễn biến hòa bình” Phòng chống “diễn biến hòa bình”: Phải hiểu rõ âm mưu, thủ đoạn của địch Một thủ đoạn thâm độc trong chiến lược "diễn biến hòa bình"

Cảnh giác trước các luồng thông tin trên mạng xã hội hiện nay

Cảnh giác trước các luồng thông tin trên mạng xã hội hiện nay

25/11/2019 - 17:28

Phải nói chưa bao giờ, sự tác động và tốc độ lan truyền của các thông tin nhanh như hiện nay. Một thế giới phẳng hiện hữu trên mọi lĩnh vực. Lợi dụng công nghệ thông tin, sự lan truyền nhanh chóng của các trang mạng xã hội, các đối tượng phản động, có tư tưởng chống đối chủ động xác định như một “cửa” tích cực...

Xử lý hiệu quả các tin giả, xấu, độc trên mạng xã hội Cán bộ, sỹ quan trẻ với quản lý, sử dụng Internet và mạng xã hội Cần hết sức tỉnh táo trong thế giới "siêu phẳng"

Khủng hoảng truyền thông và biện pháp ứng xử

Khủng hoảng truyền thông và biện pháp ứng xử

19/11/2019 - 21:28

Từ khi dân chủ cơ sở được mở rộng và triển khai tổ chức thực hiện ở các cấp, lợi dụng quy chế dân chủ, nhất là thời điểm sắp diễn ra các kỳ họp của Quốc hội và Đại hội Đảng các cấp, thì các đơn thư khiếu kiện cũng như nhiều vấn đề nảy sinh trong đời sống xã hội cũng tăng đến “chóng mặt”.

Cán bộ, sỹ quan trẻ với quản lý, sử dụng Internet và mạng xã hội Văn hóa giao thương trên mạng Internet Đấu tranh trên mạng Internet cần thực hiện linh hoạt, đa dạng, kịp thời

Nhận diện và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Nhận diện và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

09/11/2019 - 15:36

Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng Cộng sản Việt Nam, chế độ XHCN ở nước ta là một phương thức đấu tranh trong điều kiện mới; là nhiệm vụ hệ trọng, cấp thiết của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân nói chung, BĐBP nói riêng để bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng ta trong tình hình mới

Chủ động đấu tranh với các quan điểm sai trái trên mạng xã hội Tọa đàm Thanh niên Quân đội tham gia đấu tranh với các quan điểm sai trái trên internet

Thành quả của Cách mạng Tháng Mười Nga vẫn luôn tỏa sáng

Thành quả của Cách mạng Tháng Mười Nga vẫn luôn tỏa sáng

07/11/2019 - 20:45

Dưới sự lãnh đạo của Ðảng Cộng sản (Bôn-sê-vích) Nga, giai cấp công nhân và nhân dân lao động Nga đã làm nên thắng lợi Cách mạng Tháng Mười năm 1917, mở ra bước ngoặt mới trong tiến trình lịch sử nhân loại. Thế nhưng, các thế lực thâm thù với cách mạng vẫn không ngớt xuyên tạc, phủ nhận về Cách mạng Tháng Mười Nga.

Cách mạng Tháng Mười Nga - mốc mới trong lịch sử của nhân loại Nước Nga tôn vinh giá trị trường tồn của Cách mạng Tháng Mười Tầm vóc vĩ đại của Cách mạng Tháng Mười Nga

Báo chí là lực lượng tiên phong chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch

Báo chí là lực lượng tiên phong chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch

22/06/2019 - 14:26

Báo chí giữ vị trí đặc biệt quan trọng, là lực lượng đi đầu trong việc vạch trần bản chất, âm mưu thủ đoạn của địch; định hướng dư luận; đưa tiếng nói, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến mọi người dân, đặc biệt là tầng lớp thanh thiếu niên, đồng bào các dân tộc vùng sâu, vùng xa, nơi biên giới.

Nâng cao nhận thức, đấu tranh làm thất bại chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch Tổng kết nhiệm vụ phòng, chống “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa

Cảnh giác với thủ đoạn phá hoại về mặt tư tưởng của địch

Cảnh giác với thủ đoạn phá hoại về mặt tư tưởng của địch

30/03/2019 - 13:07

Đất nước đang chuyển mình phát triển đi lên sau hơn 30 năm đổi mới. Một nước Việt Nam độc lập, hòa bình, ổn định và phát triển là điều mà các thế lực phản động và thù địch không mong muốn. Chính vì vậy, chúng đã, đang và sẽ tiếp tục chống phá công cuộc đổi mới của Đảng, Nhà nước ta.

Nâng cao nhận thức, đấu tranh làm thất bại chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch Tổng kết nhiệm vụ phòng, chống “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa Phối hợp đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”

Xem thêm
Liên kết hữu ích