Thứ 2, 30/03/2020, 03:19 (GMT+7) Đường dây nóng : (024) 39364407(116) - 091.2011.882
Nhận diện âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội trước thềm Đại hội Đảng các cấp

Nhận diện âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội trước thềm Đại hội Đảng các cấp

15/02/2020 - 9:58

Mục tiêu của chúng là làm thay đổi bản chất giai cấp công nhân của quân đội nhằm vô hiệu hóa quân đội; biến quân đội không còn là quân đội kiểu mới của giai cấp công nhân, quân đội của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

Chủ động đấu tranh với các thủ đoạn chống phá trong dịp đại hội Đảng các cấp Đấu tranh làm thất bại “diễn biến hòa bình” trên mạng xã hội Âm mưu diễn biến hòa bình của địch ở vùng biên cương Tổ quốc

Chủ động đấu tranh với các thủ đoạn chống phá trong dịp đại hội Đảng các cấp

Chủ động đấu tranh với các thủ đoạn chống phá trong dịp đại hội Đảng các cấp

12/02/2020 - 14:17

Trong dòng chảy đoàn kết và thống nhất vẫn có những đối tượng cố tình công kích, chống phá với nhiều chiêu bài thủ đoạn khác nhau. Nhận diện và đấu tranh với những thủ đoạn của các thế lực phản động, cơ hội chính trị... trước thềm đại hội Đảng là việc làm hết sức quan trọng hiện nay.

Ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” Chủ động đấu tranh với các quan điểm sai trái trên mạng xã hội Tăng khả năng “miễn dịch” với “diễn biến hòa bình” ở vùng dân tộc thiểu số

Tung hỏa mù, thủ đoạn mới trên thế giới ảo

Tung hỏa mù, thủ đoạn mới trên thế giới ảo

05/01/2020 - 9:29

Các thế lực thù địch, phản động đã hình thành nhóm tổ chức cầm đầu khiếu kiện, chỉ đạo tập trung đông người, phản đối chủ đầu tư, chính quyền, dựng lều lán, có hành động quá khích ngăn cản việc thi công dự án, chống đối lực lượng chức năng.

Luận điệu chống phá trên “thế giới ảo” Báo chí là lực lượng tiên phong chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch Hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước trên không gian mạng diễn biến phức tạp

Nói quá, khuếch trương - “trò” cũ soạn lại

Nói quá, khuếch trương - “trò” cũ soạn lại

28/12/2019 - 16:29

Trong thời gian gần đây, trên các trang mạng của một số phần tử, cơ hội chính trị, người đọc thường bắt gặp giọng điệu rêu rao nào là đã thành lập tổ chức này, đã có nhóm nọ. Thực ra, đây chỉ là trò cũ soạn lại mà từ xa xưa đã “chỉ mặt, điểm tên” là nói quá, khuếch trương.

Phối hợp đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” Giúp giới trẻ dân tộc thiểu số chủ động phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” Phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” phải chăng là trạng thái phòng vệ tưởng tượng

Luận điệu chống phá trên “thế giới ảo”

Luận điệu chống phá trên “thế giới ảo”

21/12/2019 - 13:51

Cuộc cách mạng khoa học lần thứ tư, không chỉ tạo ra “một thế giới phẳng”, xóa bỏ mọi ngăn cách về không gian của xã hội con người mà nó còn tạo ra một “thế giới ảo”, nơi tạo nên sự trộn lẫn trắng đen, thật giả để các thế lực thù địch và các đối tượng phản động lợi dụng.

Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh Phòng, chống sự phá hoại của các thế lực thù địch trong thời gian chuẩn bị đại hội Đảng các cấp Cảnh giác với thủ đoạn phá hoại về mặt tư tưởng của địch

Đấu tranh làm thất bại “diễn biến hòa bình” trên mạng xã hội

Đấu tranh làm thất bại “diễn biến hòa bình” trên mạng xã hội

14/12/2019 - 15:37

Sự bùng nổ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (Industrie 4.0) đã làm cho thế giới có nhiều biến đổi nhanh chóng trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh...

Nâng cao nhận thức, đấu tranh làm thất bại chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch Phối hợp đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” Âm mưu diễn biến hòa bình của địch ở vùng biên cương Tổ quốc

Nhận diện suy thoái tư tưởng trong đời sống hiện nay

Nhận diện suy thoái tư tưởng trong đời sống hiện nay

09/12/2019 - 15:32

Trong Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương 4, khóa XII về “Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” nhấn mạnh đến vấn đề suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Phối hợp đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” Chủ động giúp giới trẻ dân tộc thiểu số phòng chống “diễn biến hòa bình” Phòng chống “diễn biến hòa bình”: Phải hiểu rõ âm mưu, thủ đoạn của địch

Tạo nóng, thổi phồng - “bình cũ, rượu cũ”
Chống diễn biến hòa bình:

Tạo nóng, thổi phồng - “bình cũ, rượu cũ”

02/12/2019 - 18:20

Phải nói rằng, trong thủ đoạn của các thế lực thù địch nhằm từng bước xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, gây mất niềm tin trong đời sống xã hội, làm sai lệch nhận thức chủ trương, quan điểm xây dựng một Chính phủ kiến tạo có rất nhiều...

Một “trò hề” của “Diễn biến hòa bình” Cảnh giác với các “chiêu thức” đầu độc về văn hóa của chiến lược “Diễn biến hòa bình” Phòng chống “diễn biến hòa bình”: Phải hiểu rõ âm mưu, thủ đoạn của địch Một thủ đoạn thâm độc trong chiến lược "diễn biến hòa bình"

Xem thêm
Liên kết hữu ích