Thứ 4, 22/11/2017, 21:28 (GMT+7) Đường dây nóng : (024) 39364407(116) - 091.2011.882
Giúp giới trẻ dân tộc thiểu số chủ động phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”

Giúp giới trẻ dân tộc thiểu số chủ động phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”

31/10/2017 - 18:00

Thanh niên là người các dân tộc thiểu số (DTTS) ở nước ta hiện có khoảng 3,7 triệu người, sinh sống chủ yếu ở miền núi, vùng sâu, vùng xa, đời sống kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, trình độ dân trí còn hạn chế.

Chủ động giúp giới trẻ dân tộc thiểu số phòng chống “diễn biến hòa bình”

Những “con bài” nguy hiểm lợi dụng các vấn đề về nhân quyền

Những “con bài” nguy hiểm lợi dụng các vấn đề về nhân quyền

24/10/2017 - 5:46

Thời gian qua, trong khi dư luận quốc tế đánh giá cao những thành tựu về nhân quyền mà Việt Nam đã đạt được thì không ít kẻ phản động, cơ hội chính trị thông qua các trang mạng xã hội lại lu loa, vu cáo, xuyên tạc, bóp méo tình hình nhân quyền ở nước ta.

Một sự xuyên tạc trắng trợn Phòng chống ảnh hưởng của các loại “văn hóa đen” Nấc thang mới của luận điệu sai trái, xuyên tạc

Một sự xuyên tạc trắng trợn

Một sự xuyên tạc trắng trợn

15/10/2017 - 15:31

Thời gian qua, triệt để áp dụng chiến lược “Diễn biến hòa bình”, các thế lực thù địch phản động và những phần tử cơ hội chính trị luôn đặt trọng tâm và chĩa mũi nhọn vào chống phá Đảng và Nhà nước Việt Nam với mọi thủ đoạn tinh vi, thâm độc.

Phòng chống “diễn biến hòa bình”: Phải hiểu rõ âm mưu, thủ đoạn của địch Một thủ đoạn thâm độc trong chiến lược "diễn biến hòa bình" Nấc thang mới của luận điệu sai trái, xuyên tạc

Cảnh giác với những thông tin bịa đặt trên môi trường mạng

Cảnh giác với những thông tin bịa đặt trên môi trường mạng

06/09/2017 - 21:33

Một trong những vấn đề mà người dùng mạng Internet cần lưu tâm, cảnh giác hiện nay là tình trạng các thông tin bịa đặt ngày càng xuất hiện nhiều với mức độ ngày càng nghiêm trọng.

Phòng chống “diễn biến hòa bình”: Phải hiểu rõ âm mưu, thủ đoạn của địch Cảnh giác trước thủ đoạn mới của các thế lực thù địch và phản động

Cần phê phán những thiên kiến lệch lạc về Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9

Cần phê phán những thiên kiến lệch lạc về Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9

29/08/2017 - 22:06

Ngày 2-9-1945, đã đi vào lịch sử như một dấu son chói lọi nhất trong hành trình hơn bốn nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, thể hiện sự thắng lợi của ý chí độc lập, tự do của nhân dân ta.

Vạch trần những luận điệu xuyên tạc bản chất và ý nghĩa của Cách mạng Tháng Tám Vai trò của Đảng trong Cách mạng Tháng Tám

Cảnh báo xung đột văn hóa ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số theo đạo Tin lành

Cảnh báo xung đột văn hóa ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số theo đạo Tin lành

22/08/2017 - 18:51

Trước năm 1987, trên địa bàn tỉnh Điện Biên không có hoạt động của các tôn giáo, không có cơ sở thờ tự tôn giáo, không có chức sắc tôn giáo. Cuộc sống của 19 dân tộc anh em sinh sống tại Điện Biên rất yên bình.

Cảnh báo xung đột văn hóa ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số theo đạo Tin lành

Vạch trần những luận điệu xuyên tạc bản chất và ý nghĩa của Cách mạng Tháng Tám

Vạch trần những luận điệu xuyên tạc bản chất và ý nghĩa của Cách mạng Tháng Tám

15/08/2017 - 21:49

Cuộc Tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám năm 1945 được các sử gia trong nước và quốc tế đánh giá là một đóng góp lịch sử có ý nghĩa cực kỳ to lớn, bởi đã hình thành nên một Nhà nước kiểu mới gắn bó mật thiết với nhân dân, mang tính nhân dân, do Đảng Cộng sản lãnh đạo.

Vẫn vẹn nguyên tinh thần Cách mạng Tháng Tám Bài học thời cơ của Cách mạng Tháng Tám với công cuộc đẩy mạnh hội nhập quốc tế Vai trò của Đảng trong Cách mạng Tháng Tám Cách mạng tháng Tám và bài học phát huy sức mạnh đại đoàn kết

Vạch trần luận điệu đòi thực hiện “đa nguyên, đa đảng”

Vạch trần luận điệu đòi thực hiện “đa nguyên, đa đảng”

07/08/2017 - 15:37

Trong thời gian qua, nhằm mục tiêu xóa bỏ vai trò, sứ mệnh lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, các thế lực thù địch, cơ hội chính trị tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động chống phá bằng việc đưa ra nhiều luận điểm phi lý, trong đó có việc thực hiện “đa nguyên, đa đảng”.

Sự lãnh đạo độc tôn của Đảng Cộng sản với vấn đề đa nguyên, đa Đảng

Xem thêm