Thứ 6, 18/10/2019, 10:39 (GMT+7) Đường dây nóng : (024) 39364407(116) - 091.2011.882
Từ mơ hồ đến ảo tưởng

Từ mơ hồ đến ảo tưởng

23/09/2018 - 18:17

Trong một xã hội mà việc tiếp cận thông tin một cách nhanh chóng và đa chiều như ngày nay, mỗi người luôn bị “bủa vây” bởi nhiều luồng thông tin cũng như những quan điểm, tư tưởng khác nhau về các vấn đề của xã hội và đời sống.

Căn nguyên của sự suy thoái

Căn nguyên của sự suy thoái

09/09/2018 - 3:40

Nói về những biểu hiện tiêu cực, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, Khóa XII của Đảng đã chỉ rõ: “Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên suy thoái phẩm chất, đạo đức, lối sống…”.

Lòng yêu nước và sự ngụy tạo

Lòng yêu nước và sự ngụy tạo

03/09/2018 - 8:45

Những ngày tháng Tám lịch sử này, nhân dân Việt Nam dù ở bất cứ nơi đâu cũng đều hân hoan hướng về ngày Tết Độc lập. Mỗi khi nói đến nền độc lập của quốc gia, dân tộc bao giờ cũng đánh thức trong mỗi chúng ta một niềm cảm xúc kỳ lạ; nó vừa thiêng liêng, sâu thẳm, mênh mang nhưng cũng rất hiện hữu. Có thể khẳng định, tu

Sự thật về cái gọi là “Nhà nước Khmer Krom”

Sự thật về cái gọi là “Nhà nước Khmer Krom”

11/07/2018 - 10:03

Thời gian gần đây, Tổ chức “Liên đoàn Khmers Kampuchea Krom - KKK - KKF” (Mỹ) triệt để lợi dụng việc tham gia các “diễn đàn” quốc tế, tiếp xúc các chính khách gia tăng các hoạt động tuyên truyền, xuyên tạc, vu cáo chống phá Việt Nam.

Chủ động đấu tranh với các quan điểm sai trái trên mạng xã hội

Chủ động đấu tranh với các quan điểm sai trái trên mạng xã hội

30/06/2018 - 14:55

Mới đây, Cục Tuyên huấn, Ban Thanh niên Quân đội và Viện Khoa học và công nghệ Quân sự đã tổ chức buổi tọa đàm “Thanh niên Quân đội tham gia đấu tranh với các quan điểm sai trái trên internet, mạng xã hội”.

Bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trên không gian mạng Hoạt động của mạng xã hội phải tuân thủ pháp luật Việt Nam Gặp nạn vì tin bạn qua mạng xã hội Cảnh giác với tính hai mặt của mạng xã hội Cần là người "thông thái" khi sử dụng mạng xã hội

Đấu tranh làm thất bại âm mưu lợi dụng tôn giáo để phá hoại của các thế lực thù địch

Đấu tranh làm thất bại âm mưu lợi dụng tôn giáo để phá hoại của các thế lực thù địch

05/05/2018 - 17:07

Trong lịch sử nước ta, vấn đề tôn giáo đã từng bị chủ nghĩa đế quốc tìm cách triệt để lợi dụng để phục vụ cho âm mưu xâm lược và chống phá cách mạng Việt Nam. Hiện nay, trong âm mưu “Diễn biến hòa bình” chống phá sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, các thế lực phản động và thù địch vẫn triệt để lợi dụng tôn giáo như

Tăng khả năng “miễn dịch” với “diễn biến hòa bình” ở vùng dân tộc thiểu số

Tăng khả năng “miễn dịch” với “diễn biến hòa bình” ở vùng dân tộc thiểu số

21/03/2018 - 22:09

Trong quá trình thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” ở Việt Nam, các thế lực thù địch, phản động ra sức đẩy mạnh thực hiện “chuyển hóa” trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hoá-xã hội, quốc phòng-an ninh.

Giúp giới trẻ dân tộc thiểu số chủ động phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” Chủ động giúp giới trẻ dân tộc thiểu số phòng chống “diễn biến hòa bình”

Những trò hề chính trị rẻ tiền núp sau “mặt nạ tâm huyết”

Những trò hề chính trị rẻ tiền núp sau “mặt nạ tâm huyết”

09/03/2018 - 14:15

Còn nhớ, thời gian trước, trong và sau Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 6 (khóa XII) diễn ra, rất nhiều đối tượng tự xưng là “cấp tiến”, “nhà đấu tranh”, “nhà bất đồng chính kiến”, “nhà báo độc lập”... ra sức hô hào, cổ vũ cho “môi trường xã hội dân sự” ở Việt Nam, kêu gọi tự do sáng tác, tự do ngôn luận.

Làm thất bại âm mưu phá hoại của địch đối với lực lượng vũ trang trên trận địa tư tưởng Làm thất bại mưu đồ "phi chính trị hóa" Quân đội và Công an của các thế lực thù địch

Xem thêm
Liên kết hữu ích