Thứ 4, 23/05/2018, 08:54 (GMT+7) Đường dây nóng : (024) 39364407(116) - 091.2011.882

Gắn bó máu thịt với nhân dân

17/04/2017 | 15:41

Cùng với việc bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, những năm qua, BĐBP tỉnh Điện Biên luôn chú trọng và đẩy mạnh công tác tham mưu, đề xuất với các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương triển khai các chương trình giúp dân, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao dân trí, phát triển dân sinh. Đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào từ đó ngày càng được cải thiện. Hệ thống chính trị ở cơ sở được quan tâm xây dựng, củng cố. Trách nhiệm của nhân dân đối với công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới được nâng lên. Nhân dân tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đăng Bảy (Thực hiện)

Xem thêm: