Thứ 4, 26/02/2020, 08:37 (GMT+7) Đường dây nóng : (024) 39364407(116) - 091.2011.882
Đảng ủy Công tyTNHH Một thành viên Trường Thành :

Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở

07/10/2013 - 11:05

Biên phòng - Ngày 7-10, tại Hà Nội, Đoàn kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) sau kiểm điểm tự phê bình, phê bình do Thiếu tướng Nguyễn Tiến Thắng, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị BĐBP, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy BĐBP làm trưởng đoàn đã làm việc với Đảng ủy Công ty TNHH Một thành viên Trường Thành BĐBP.

 87anh-1.gif
Thiếu tướng Nguyễn Tiến Thắng phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Đại tá Tô Văn Dũng, Bí thư Đảng ủy Công ty TNHH MTV Trường Thành BĐBP đã báo cáo kết quả triển khai kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) chặt chẽ, nghiêm túc, sáng tạo theo đúng tinh thần chỉ đạo của Đảng ủy Công ty.  Do vậy, việc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau đợt kiểm điểm tự phê bình và phê bình của đảng ủy đến nay đã đạt được kết quả bước đầu tích cực, nổi bật là: Bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng có bước chuyển biến tiến bộ, tư tưởng trung bình chủ nghĩa, làm việc cầm chừng, ngại đấu tranh phê bình, tự phê bình cơ bản đã được khắc phục. Công tác cán bộ đã có những đổi mới mang tính đột phá, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tạo được sự chuyển biến rõ nét; thực hiện nghiêm quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo, quy trình công tác của cấp ủy đảng các cấp; chất lượng sinh hoạt đảng, nhất là sinh hoạt lãnh đạo của các cấp ủy, chi bộ được nâng lên...

Là một đơn vị kinh doanh hoạch toán theo cơ chế thị trường nên có nhiều tác động của mặt trái cơ chế thị trường, xong Đảng ủy Công ty đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, làm cho Đảng viên, cán bộ, công nhân viên nhận thức đúng đắn về chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc khắc phục hạn chế, khuyết điểm của các cấp ủy Đảng, cán bộ chủ trì, thực hiện tốt quy chế giám sát, lắng nghe tiếp thu ý kiến phản biện của quần chúng trong quá trình khắc phục những khuyết điểm sau kiểm điểm gắn với việc “Học tập và làm việc theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và lời dạy của Bác Hồ đối với BĐBP”, cuộc vận động “Phát huy truyền thống, giữ vững kỹ cương, sống có tình thương, đề cao trách nhiệm”.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thiếu tướng Nguyễn Tiến Thắng ghi nhận và đánh giá cao những chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng Công ty TNHH MTV Trường Thành và những kết quả bước đầu đạt được trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị. Để tiếp tục đưa Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị vào cuộc sống, Thiếu tướng Nguyễn Tiến Thắng đề nghị cấp ủy  Công ty cần chủ động dự báo, kịp thời định hướng và chỉ đạo giải quyết những vấn đề nảy sinh về tư tưởng, làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên… tiếp tục thực hiện linh hoạt, sáng tạo việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động; chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và Chỉ thị 03 của Bộ Chính tri.

Lê Đồng