Chủ nhật, 26/01/2020, 01:27 (GMT+7) Đường dây nóng : (024) 39364407(116) - 091.2011.882

Thủ tướng chỉ đạo tổng kết thực hiện Pháp lệnh Bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự

05/12/2017 - 16:10

Biên phòng - Thủ tướng Chính phủ vừa ký Chỉ thị số 43/CT-TTg ngày 4-12-2017 về việc tổng kết 24 năm thực hiện Pháp lệnh Bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự (1994-2018 ) trên phạm vi toàn quốc.

img-8874
Buổi chào cờ tại một đơn vị BĐBP Nam Định. Ảnh: Bích Nguyên

Thủ tướng yêu cầu đánh giá đầy đủ, khách quan những kết quả đạt được và những hạn chế, bất cập, chồng chéo làm rõ nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo có liên quan đến nhiệm vụ bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự. Tổ chức tổng kết đúng kế hoạch, tiết kiệm, tránh lãng phí.

Nội dung tổng kết bao gồm: Đánh giá công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của các bộ, ngành, địa phương cho cán bộ, chiến sĩ và quần chúng nhân dân. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Pháp lệnh (bao gồm cả Quy chế bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự kèm theo Nghị định 04/NĐ-CP ngày 16-1-1995) theo thẩm quyền, chức trách, nhiệm vụ của từng bộ, ngành và UBND các cấp. Công tác phối hợp giữa các bộ, ngành, UBND các cấp với Bộ Quốc phòng, các đơn vị quân đội trong thực hiện Pháp lệnh đối với việc xây dựng, xét duyệt các quy hoạch và cấp phép xây dựng các dự án, công trình phát triển kinh tế - xã hội liên quan đến công trình quốc phòng và khu quân sự.

Bên cạnh đó, tổng hợp, đánh giá trình hình xâm hại đến công trình quốc phòng và khu quân sự ở từng địa phương, đơn vị; các công trình, dự án có yếu tố nước ngoài có ảnh hưởng đến công trình quốc phòng và khu quân sự. Đề xuất những chủ trương, giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự trong thời gian tới; kiến nghị, đề xuất những nội dung sửa đổi, bổ sung trong xây dựng dự án Luật Bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành.

Chỉ thị nêu rõ, Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tổng kết Pháp lệnh; xây dựng kế hoạch hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện chỉ thị này. Tổng hợp và báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20-9-2018.

Ngọc Lan

Liên kết hữu ích