Thứ 6, 20/10/2017, 22:53 (GMT+7) Đường dây nóng : (024) 39364407(116) - 091.2011.882

Thông báo nhanh kết quả hội nghị Ban chấp hành trung ương lần thứ 7

18/05/2013 - 15:01

Biên phòng - Ngày 18-5, tại TP Hồ Chí Minh, Trung tướng Võ Trọng Việt, Ủy viên Trung ương Đản, Tư lệnh BĐBP đã chủ trì buổi họp và thông báo nhanh kết quả Hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ 7 (Khoá XI) cho gần 250 cán bộ, Đảng viên của cơ quan Thường trực Bộ Tư lệnh BĐBP và sỹ quan chủ chốt của BĐBP thành phố Hồ Chí Minh, các đơn vị BĐBP trực thuộc phía Nam.

 927fff.gif
Trung tướng Võ Trọng Việt thông báo nhanh kết quả hội nghị.

Đồng chí Tư lệnh đã phổ biến những nội dung chủ yếu của Hội nghị lần thứ 7, khẳng định đây là những vấn đề rất quan trọng đối với sự phát triển bền vững của đất nước trước mắt cũng như lâu dài. Đồng chí cũng phân tích sâu các nội dung Ban chấp hành Trung ương thảo luận như:  Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở; tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; dự thảo sửa đổi Hiến Pháp năm 1992; Sơ kết một năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt nhiệm kỳ 2016-2021 và các nhiệm kỳ tiếp theo; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; Vấn đề tiền lương, trợ cấp xã hội…   

Trung tướng Võ Trọng Việt lưu ý, từ kết qủa Hội nghị lần thứ 7, các đơn vị cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, đơn vị quyết tâm thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Kết luận của Hội nghị Trung ương 7 (khoá XI). Đặc biệt là quan tâm, thực hiện tốt công tác dân vận trong tình hình mới, góp phần vào việc bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, giữ gìn an ninh trật tự trong tình hình mới.

Đăng Bảy