Thứ 5, 21/11/2019, 23:39 (GMT+7) Đường dây nóng : (024) 39364407(116) - 091.2011.882

Tham mưu, đề xuất nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng đơn vị chính quy trong BĐBP

28/02/2014 - 15:36

Biên phòng - Trong những năm qua, thực hiện chủ trương của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp triển khai quyết liệt và đã tạo được những chuyển biến quan trọng trên nhiều mặt. 

Từ năm 2009, sau tổng kết 20 năm lãnh đạo nhiệm vụ huấn luyện (1990-2009) và tổng kết 10 năm (1999-2008) thực hiện Chỉ thị 917 của Bộ Quốc phòng về xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện (VMTD), công tác tham mưu đề xuất về nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng đơn vị chính quy trong BĐBP đã rút ra được nhiều bài học kinh nghiệm, có ý nghĩa quan trọng cả về lý luận và thực tiễn trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, xây dựng đơn vị chính quy của toàn lực lượng.

l7p9_4-1.JPG
BĐBP Đắk Lắk huấn luyện sẵn sàng chiến đấu. Ảnh: Lê Hữu
Hiện nay, yêu cầu nhiệm vụ trên các tuyến biên giới ngày càng cao, những kết quả đạt được trong huấn luyện, xây dựng đơn vị chính quy trong toàn lực lượng chưa đồng đều, chưa ngang tầm nhiệm vụ. Vì vậy, việc tham mưu, đề xuất đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu và xây dựng đơn vị chính quy, VMTD, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới là hết sức cần thiết, có ý nghĩa thực tiễn cả trước mắt và lâu dài.

Nhận thức rõ vai trò quan trọng của công tác huấn luyện và xây dựng chính quy, trong những năm qua, Đảng ủy Bộ Tham mưu luôn chủ động bám sát tình hình trong từng giai đoạn để tập trung lãnh đạo, tham mưu, đề xuất, chỉ đạo hướng dẫn các đơn vị trong toàn lực lượng không ngừng nghiên cứu, đổi mới, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện và xây dựng đơn vị chính quy, VMTD.

Trước yêu cầu nhiệm vụ công tác biên phòng ngày càng cao, để từng bước xây dựng lực lượng BĐBP vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, đòi hỏi cấp ủy, chỉ huy các đơn vị phải đổi mới, tạo bước đột phá mạnh mẽ, toàn diện về mọi mặt, trọng tâm là nâng cao chất lượng huấn luyện và xây dựng chính quy, trong đó, cần tập trung làm tốt một số vấn đề cơ bản sau:

1. Tập trung chỉ đạo quyết liệt, có hiệu quả "Năm huấn luyện, điều lệnh, kỷ cương" và "Ngày Điều lệnh" trong toàn lực lượng. Trước mắt, tổ chức tọa đàm, thảo luận, trao đổi kỹ, tạo nên sự thống nhất chung trong nhận thức và các bước tiến hành tổ chức thực hiện đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm nhiệm vụ huấn luyện năm 2014, theo đúng phương châm huấn luyện trong Nghị quyết 454-NQ/ĐU của Đảng ủy BĐBP về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo, mang lại hiệu quả thiết thực.

2. Nghiên cứu xây dựng Đề án đổi mới nội dung, chương trình và phương pháp huấn luyện. Trong đó, coi trọng gắn kết giữa chương trình huấn luyện chiến sĩ mới, chương trình huấn luyện cơ bản với các chương trình đào tạo từng bậc học trong các nhà trường; kết hợp huấn luyện toàn diện với chuyên sâu theo nhiệm vụ, huấn luyện kỹ các biện pháp công tác biên phòng gắn nội dung huấn luyện với yêu cầu thực tiễn cả trước mắt và lâu dài.

3. Huấn luyện kịp thời những nội dung mới theo yêu cầu nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới và nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện theo phương án, kế hoạch chiến đấu bảo vệ đồn, huấn luyện hỏa lực, chiến thuật. Huấn luyện chuyên môn nghiệp vụ gắn với bồi dưỡng những kiến thức về kinh tế - xã hội, pháp luật và ngoại ngữ; huấn luyện các phương án phòng thủ gắn với yêu cầu phát triển kinh tế của địa phương, thực hiện đồng bộ giữa yêu cầu quốc phòng với an ninh, đối ngoại và quốc phòng, an ninh với kinh tế. Tiếp tục nghiên cứu, huấn luyện thử nghiệm, mở rộng khả năng sử dụng chó nghiệp vụ trong các nhiệm vụ; nghiên cứu và từng bước khôi phục huấn luyện các phương tiện truyền thống đặc biệt phục vụ cho nhiệm vụ công tác biên phòng (huấn luyện ngựa tuần tra, chim bồ câu nghiệp vụ...).

4. Điều chỉnh, bổ sung lại hệ thống giáo trình, tài liệu huấn luyện; xây dựng, củng cố hệ thống trường bắn, thao trường theo mẫu thiết kế năm 2012 của Bộ Tổng Tham mưu đáp ứng yêu cầu cơ bản cho nhiệm vụ huấn luyện. Nghiên cứu, đề xuất mô hình tổ chức huấn luyện chiến sĩ mới; tổ chức huấn luyện, quản lý, sử dụng chó nghiệp vụ tập trung theo từng cụm, khu vực. Kết hợp tốt giữa thực hiện nhiệm vụ chính trị thường xuyên với nhiệm vụ huấn luyện; giữa huấn luyện chiến đấu với huấn luyện chiến dịch; giữa nội dung huấn luyện phục vụ cho yêu cầu nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới, xây dựng thế trận biên phòng với nội dung huấn luyện bảo đảm cho yêu cầu sẵn sàng chiến đấu.

5. Tăng cường sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra của các cấp, bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị, đổi mới các hoạt động hội thi, hội thao hằng năm ở từng cấp, từng đơn vị. Năm 2014, tập trung chỉ đạo tổ chức tốt hội thi cán bộ huấn luyện điều lệnh và hội thao võ thuật toàn lực lượng; tiếp tục huấn luyện, diễn tập hoạt động tác chiến của đồn biên phòng trong khu vực phòng thủ địa phương, diễn tập chiến đấu bảo vệ đồn để hoàn thiện cả về lý luận và cơ chế chỉ huy chỉ đạo đối với đồn biên phòng trong các hoạt động tác chiến.

6. Kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với rèn luyện kỷ luật, chấp hành điều lệnh và xây dựng đơn vị chính quy; thực hiện nghiêm túc quy định "Ngày Điều lệnh" gắn duy trì chấp hành điều lệnh, xây dựng chính quy thường xuyên ngay trong từng nội dung huấn luyện, trong sinh hoạt, công tác hằng ngày. Tập trung nghiên cứu đầu tư chỉ huy, chỉ đạo, cơ sở vật chất, nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành huấn luyện đối với từng loại hình đơn vị. Tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện các tiêu chí về xây dựng chính quy, VMTD phù hợp với đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ của BĐBP.

7. Huấn luyện nâng cao thể lực, tăng cường sức khỏe, bền bỉ, dẻo dai cho bộ đội, kết hợp huấn luyện theo chương trình cơ bản, nhất là các nội dung về bơi lội, chạy vũ trang, võ thuật với tổ chức các hoạt động thể dục thể thao phong trào sâu rộng ở từng đơn vị và trong phạm vi toàn lực lượng.

Đại tá Trịnh Hoàng Hiệp, Phó Tham mưu trưởng BĐBP