Thứ 4, 23/05/2018, 09:18 (GMT+7) Đường dây nóng : (024) 39364407(116) - 091.2011.882

Tập trung thực hiện thắng lợi Nghị quyết TƯ 4

16/08/2012 - 15:57

Biên phòng - Do làm tốt công tác quán triệt, phát huy vai trò trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, cấp ủy, chi bộ Đảng và các tổ chức quần chúng trong thực hiện Nghị quyết TƯ 4, Đảng ủy Trung tâm Huấn luyện BĐBP đã tạo được khí thế sôi nổi của toàn đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; mối quan hệ giữa cấp ủy, chỉ huy và đảng viên, quần chúng ngày càng khăng khít. Phóng viên báo Biên phòng đã có cuộc phỏng vấn Thượng tá Trần Tùng Thanh, Bí thư Đảng ủy Trung tâm Huấn luyện BĐBP về vấn đề này.

 8347.gif
Thượng tá Trần Tùng Thanh
PV: Đồng chí có thể chia sẻ với bạn đọc báo Biên phòng kết quả ban đầu trong triển khai thực hiện Nghị quyết TƯ 4 của đơn vị?

Thượng tá Trần Tùng Thanh: Sau khi được quán triệt Nghị quyết TƯ 4, Thường vụ Đảng ủy Trung tâm Huấn luyện BĐBP đã ra nghị quyết, hướng dẫn việc triển khai thực hiện. Dựa vào các nhóm giải pháp quan trọng của Nghị quyết TƯ 4, căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị, trong kế hoạch, hướng dẫn thực hiện Nghị quyết, chúng tôi tập trung vào một số nhóm giải pháp cơ bản như: Tự phê bình và phê bình, nêu cao tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ là cấp ủy, chỉ huy và đảng viên; tiếp theo là nhóm giải pháp tổ chức, cán bộ và sinh hoạt Đảng. Đây là những nhóm giải pháp vừa cơ bản vừa cấp thiết, đồng thời, là khâu mấu chốt nhất nhằm bắt bệnh, kê đơn để tẩy trừ những căn bệnh yếu kém trong Đảng hiện nay.

Xác định rõ, nếu làm tốt công tác tự phê bình, phê bình thì những hạn chế, yếu kém, khuyết điểm của mỗi cấp ủy, tổ chức Đảng và từng cán bộ, đảng viên trong đơn vị sẽ được phát hiện, từ đó tạo được chuyển biến thực sự rõ nét trong toàn Đảng bộ nên Đảng ủy Trung tâm đã bám sát văn bản hướng dẫn của trên để hướng dẫn kiểm điểm tập thể, cá nhân, nêu cao tinh thần trách nhiệm và bản lĩnh chính trị, tính tiền phong, gương mẫu của lãnh đạo, chỉ huy Trung tâm, các cấp ủy, tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ chủ chốt của đơn vị. Dự kiến khoảng tháng 10, chúng tôi sẽ tổ chức lấy ý kiến các tổ chức quần chúng đóng góp cho cấp ủy, chỉ huy và cán bộ lãnh đạo...

Trong nhóm giải pháp tổ chức, cán bộ và sinh hoạt Đảng, mặc dù đơn vị chỉ có nhiệm vụ giới thiệu nhân sự nằm trong quy hoạch để báo cáo cấp trên quy hoạch, bổ nhiệm, nhưng xác định đây cũng là vấn đề "nóng", do vậy trong quá trình kiểm điểm, chúng tôi cũng sẽ thảo luận rất kỹ để các đảng viên, tổ chức quần chúng xem xét quy trình quy hoạch, đào tạo đề nghị cấp trên bổ nhiệm nhằm đảm bảo công bằng, dân chủ, tránh hiện tượng bè cánh, cá nhân. Hiện nay, chúng tôi đang tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục khơi dậy ý thức, trách nhiệm của các đảng viên, các tổ chức quần chúng trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ, tự phê bình và phê bình và giải quyết tốt mối quan hệ giữa cấp ủy, người chỉ huy, giữa người chỉ huy với chính trị viên, chính ủy...

Có thể nói, sau gần nửa năm triển khai quyết liệt các biện pháp để thực hiện Nghị quyết TƯ 4, đến nay, hầu hết các cán bộ, đảng viên Trung tâm Huấn luyện BĐBP đều tin tưởng vào sự lãnh đạo và đường lối đổi mới của Đảng, Nhà nước; tin tưởng vào sự thành công của Nghị quyết TƯ 4 . Toàn đơn vị tích cực thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

PV: Để khơi dậy được tính tự giác, sự trung thực của các cán bộ, đảng viên trong phê bình và tự phê bình, Đảng bộ Trung tâm đã có biện pháp gì, thưa đồng chí?

Thượng tá Trần Tùng Thanh: Chúng tôi xác định rằng, để thực hiện tốt nhóm giải pháp về tự phê bình và phê bình, nêu cao tính tiền phong, gương mẫu của cấp trên thì phải khơi dậy được tính tự giác, trung thực của cán bộ, đảng viên trong đơn vị, đây là nút thắt của mọi vấn đề phức tạp nảy sinh. Do vậy, trong quá trình hướng dẫn cho các tổ chức Đảng, tổ chức quần chúng đóng góp ý kiến cho cấp ủy, đảng viên, chúng tôi đều phân tích làm rõ, đưa ra những dẫn chứng cụ thể. Qua đó, Đảng bộ đã động viên, khuyến khích được các đảng viên, quần chúng, từ người lãnh đạo cao nhất đến người chiến sĩ của đơn vị tích cực tham gia đóng góp ý kiến cho cấp ủy, đồng chí, đồng đội mình, giúp họ kịp thời sửa chữa khuyết điểm, hạn chế, tránh vi phạm pháp luật, kỷ luật quân đội...

PV: Từ những kết quả mà Đảng bộ đã "gặt hái' được trong thực hiện Nghị quyết TƯ 4, đồng chí có thể chia sẻ kinh nghiệm với các đơn vị bạn?

Thượng tá Trần Tùng Thanh: Qua triển khai thực hiện Nghị quyết TƯ 4, chúng tôi rút ra một số kinh nghiệm, biện pháp sau: Một là, tập trung quán triệt, giáo dục, tạo chuyển biến căn bản về nhận thức, động cơ, thái độ, trách nhiệm của mỗi cấp ủy, tổ chức Đảng, của từng cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ đối với tự phê bình, phê bình. Thực tiễn chứng minh, nhận thức luôn là cơ sở tiền đề của hành động, chỉ trên cơ sở nhận thức đúng mới có động cơ, thái độ hành động đúng đắn và mới có trách nhiệm cao đối với công việc. Trong tự phê bình, phê bình, vấn đề quán triệt, giáo dục để tạo chuyển biến căn bản về nhận thức, động cơ, thái độ trách nhiệm của toàn Đảng bộ, của từng cán bộ, đảng viên là vấn đề căn bản, giữ vai trò quan trọng hàng đầu, có ý nghĩa quyết định đối với việc xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh đơn vị vững mạnh toàn diện.

Tuy nhiên, tự phê bình, phê bình như thế nào cho đúng, để đem lại hiệu quả thiết thực, tạo nên chuyển biến thực sự trong toàn Đảng bộ, trong mỗi tổ chức Đảng và trong bản thân từng cán bộ, đảng viên thì không phải nơi nào, lúc nào cũng có thể làm được. Tình trạng khá phổ biến hiện nay ở các cấp là tự phê bình, phê bình chỉ thiên nói về mặt ưu điểm, thành tựu, né tránh mặt hạn chế, khuyết điểm, yếu kém, nếu có thì cũng chỉ là những yếu kém chung chung do khách quan đem lại.

Vì vậy, để thực hiện tốt tự phê bình, phê bình trong toàn Đảng bộ Trung tâm theo đúng tinh thần Nghị quyết TƯ 4, Thường vụ Đảng ủy Trung tâm đã đặt lên hàng đầu việc quán triệt, giáo dục nhằm tạo sự chuyển biến thực sự trong nhận thức, động cơ, thái độ trách nhiệm của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, từng cán bộ, đảng viên đối với tự phê bình, phê bình. Phải làm cho mỗi tổ chức Đảng, mỗi cán bộ, Đảng viên ý thức sâu sắc được tự phê bình, phê bình là khâu mấu chốt, là vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay. Đồng thời, xây dựng cho mỗi cấp ủy, tổ chức Đảng, từng cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ chủ trì, chủ chốt có động cơ, thái độ, tinh thần trách nhiệm đúng đắn, kiên quyết đấu tranh khắc phục thái độ dĩ hòa vi quý, hoặc tô hồng thành tích, giấu giếm khuyết điểm và mọi biểu hiện cơ hội, thực dụng trong tự phê bình, phê bình.

Hai là, phát huy tính tiền phong, gương mẫu của cấp ủy cấp trên đối với cấp dưới và vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ chủ trì, chủ chốt trong tự phê bình, phê bình. Thực tế cho thấy, khi cấp trên thực sự có thái độ chân thành, cầu thị trong tự phê bình và phê bình, thì cấp dưới mới mạnh dạn, thẳng thắn trong đóng góp phê bình cấp trên, phê bình đồng chí, đồng đội và tự phê bình. Ngược lại, nếu cấp trên tỏ ra khó chịu khi nghe những ý kiến phê bình khuyết điểm, thì cấp dưới dù có tự phê bình, phê bình cũng chỉ làm qua loa cho xong chuyện, trong hội họp thì không góp ý kiến nhưng lại bình phẩm phê phán bên ngoài về phẩm chất, nhân cách của cấp trên theo lối "ngồi lê đôi mách".

Ba là, tự phê bình, phê bình phải toàn diện nhưng có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào nhiệm vụ trọng tâm, khâu yếu, mặt yếu, nhất là những lĩnh vực nhạy cảm dễ nảy sinh sai lầm, khuyết điểm như: Thực hiện dân chủ; quản lý nội bộ; công tác quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ; công tác tuyển nhận thanh niên nhập ngũ; công tác tài chính... Trong từng vấn đề cần làm rõ cả ưu điểm, khuyết điểm, quy rõ vai trò, trách nhiệm cá nhân các cấp ủy viên, cán bộ chủ trì, chủ chốt các cấp đối với từng lĩnh vực; nhất là việc rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, nói đi đôi với làm và năng lực giải quyết những vấn đề bức xúc đặt ra trong lĩnh vực được phân công phụ trách.

Bốn là, mở rộng dân chủ nội bộ, có cơ chế, chính sách bảo vệ và khuyến khích quần chúng, cán bộ, đảng viên trung thực, dũng cảm, dám nói thẳng, nói thật, mạnh dạn đấu tranh trong tự phê bình, phê bình. Muốn tự phê bình, phê bình đạt hiệu quả như mong muốn cần phải coi trọng đề cao và mở rộng dân chủ, đảm bảo cho mọi quần chúng, cán bộ, đảng viên có cơ hội tham gia, đóng góp ý kiến với lãnh đạo, chỉ huy các cấp về các vấn đề xây dựng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, về phê bình đóng góp ý kiến cho đội ngũ cán bộ, đảng viên các cấp.

Năm là, xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện tự phê bình, phê bình chặt chẽ và thường xuyên coi trọng sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm trong suốt quá trình thực hiện để kịp thời chấn chỉnh, uốn nắn khuyết điểm, hạn chế nhằm bảo đảm cho tự phê bình, phê bình thực sự đi vào chiều sâu, có nền nếp và đạt được mục tiêu đề ra. Đối với những trường hợp nhạy cảm hoặc cán bộ có khuyết điểm cần phải chỉ đạo, gợi ý để tự phê bình, phê bình thì các cấp cần phải tiến hành chặt chẽ, kết hợp cả công tác tư tưởng và tổ chức, đồng thời cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực để tự phê bình, phê bình, góp ý chính xác đúng người, đúng việc.

PV: Xin cảm ơn đồng chí!

Hoa Hạ (Thực hiện)