Thứ 4, 13/11/2019, 22:05 (GMT+7) Đường dây nóng : (024) 39364407(116) - 091.2011.882

Tập huấn công tác thông tin đối ngoại

28/10/2014 - 8:47

Biên phòng - Ngày 27-10, tại TP Ðà Nẵng, Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị tập huấn về công tác thông tin đối ngoại cho gần 200 cán bộ của các cơ quan báo chí, đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Sở Thông tin và Truyền thông 15 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên và các ban, ngành liên quan.

599x397_08-06-08_a1.jpg
Đồng chí Phạm Văn Linh phát biểu tại hội nghị tập huấn.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe các báo cáo chuyên đề về công tác thông tin đối ngoại; thông tin tuyên truyền đối ngoại và quản lý phóng viên nước ngoài tại Việt Nam; Chương trình hành động của Chính phủ về thông tin đối ngoại giai đoạn 2013-2020 và một số hướng dẫn đối với đội ngũ phóng viên, biên tập viên, phát thanh viên các cơ quan báo chí; tình hình triển khai thực hiện các cam kết về bảo đảm quyền con người ở Việt Nam; tình hình Biển Ðông và một số lưu ý trong công tác tuyên truyền hiện nay; một số vấn đề pháp lý trong công tác tuyên truyền về biển, đảo; kinh nghiệm triển khai thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại của một số cơ quan thông tấn, báo chí...

08-06-08_a2.jpg
Toàn cảnh hội nghị.
 
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Văn Linh, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó trưởng Ban Thường trực chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại nhấn mạnh vai trò quan trọng của công tác tuyên truyền, thông tin đối ngoại trong giai đoạn hiện nay.

Bên cạnh đó, các cơ quan báo chí cần tiếp tục tham gia tích cực và có hiệu quả trong việc tuyên truyền, thông tin về chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, những thành tựu của công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế của nước ta.

Thông qua hoạt động này để tạo dựng hình ảnh đất nước ra bên ngoài; đồng thời tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế đối với sự nghiệp đấu tranh bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, biển đảo của Tổ quốc; đấu tranh chống các quan điểm sai trái, lợi dụng về dân chủ, nhân quyền, tôn giáo, dân tộc của các thế lực thù địch để chống phá Đảng, Nhà nước…

Trúc Hà