Chủ nhật, 29/03/2020, 07:28 (GMT+7) Đường dây nóng : (024) 39364407(116) - 091.2011.882

Tạo sự chuyển biến về ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật

09/09/2015 - 15:30

Biên phòng - Đó là một trong những đánh giá của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sau 2 năm thực hiện Đề án Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2014.

15-26-39_p10305361.jpg
Cán bộ Đồn BP Bản Lầu, BĐBP Lào Cai, TTPBPL cho đồng bào DTTS trên địa bàn. Ảnh: CTV

Trong năm 2013-2014, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN-PTNT) tiếp tục chủ trì tổ chức thực hiện đề án “Tuyên truyền phổ biến pháp luật” (TTPBPL) và Tiểu đề án 1 “TTPBPL về nông nghiệp và phát triển nông thôn cho người dân nông thôn”. Ủy ban Dân tộc chủ trì tổ chức triển khai thực hiện Tiểu Đề án 2 “TTPBPL cho đồng bào dân tộc thiểu số” (DTTS).

Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì tổ chức triển khai thực hiện Tiểu Đề án 3 “Huy động sự tham gia của nông dân trong công tác tuyên truyền, phổ biến và vận động chấp hành pháp luật ở nông thôn”. Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam chủ trì tổ chức triển khai thực hiện Tiểu đề án 4 “TTPBPL cho phụ nữ nông dân và phụ nữ dân tộc thiểu số”.

Theo báo cáo của Bộ NN-PTNT, trong hai năm qua, các cơ quan trong Đề án tiếp tục rà soát, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ thực hiện công tác TTPBPL cho người dân nông thôn và đồng bào DTTS. Đồng thời, mở các lớp tập huấn đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ TTPBPL, cung cấp tài liệu và các kiến thức pháp luật có liên quan cho đội ngũ cán bộ tại trung ương và các sở, ban, ngành của các địa phương làm công tác TTPBPL.

Kết quả, ở cấp Trung ương, đã tổ chức được 39 lớp, đào tạo cho 2.347 lượt người. Ở địa phương, tổ chức được 9.957 lớp, đào tạo cho 632.087 lượt người. Thông qua hoạt động này, đội ngũ cán bộ làm công tác TTPBPL cho người dân nông thôn và đồng bào DTTS từ Trung ương đến địa phương được kiện toàn và ngày càng được củng cố và nâng cao chất lượng về chuyên môn, nghiệp vụ.

Đề án đã tập trung phổ biến các quy định pháp luật có tính thời sự, liên quan mật thiết đến đời sống của cán bộ và người dân nông thôn và đồng bào DTTS phù hợp với từng đối tượng, địa bàn. Các quy định này được định hướng tuyên truyền đúng đắn, phù hợp, bám sát các chủ trương, chính sách của Đảng, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương.

Theo đó, các nội dung được tuyên truyền tới người dân gồm: Các quy định pháp luật về NN-PTNT; các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc và một số văn bản pháp luật thiết thực với đời sống của đồng bào như: Luật Khiếu nại, tố cáo; Luật Đất đai; Luật Hôn nhân và Gia đình; Phòng chống bạo lực gia đình; Bình đẳng giới, bảo vệ và phát triển rừng, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Biên giới quốc gia; Luật phòng chống ma túy...

Bên cạnh đó, người dân cũng được phổ biến các quy định của pháp luật về bình đẳng giới, phòng chống tội phạm, buôn bán phụ nữ, trẻ em và các quy định khác có liên quan đến quyền, nghĩa vụ của phụ nữ nông thôn và phụ nữ DTTS phù hợp với từng đối tượng, địa bàn.

Ở trung ương, các cơ quan trong đề án đã chủ động triển khai rà soát, chỉnh lý các tài liệu hiện có, biên soạn mới và phát hành 51.612 sổ tay và 12.500 sách hỏi đáp, 35.000 tờ gấp pháp luật để TTPBPL cho người dân nông thôn và đồng bào DTTS. Bên cạnh đó, đề án đã xây dựng và phát sóng các chương trình cổ động, bản tin trên đài truyền hình và đài tiếng nói, xây dựng chuyên mục riêng biệt TTPBPL trên các tờ báo trung ương và địa phương.

Để TTPBPL một cách sinh động và hiệu quả hơn cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số DTTS, Đề án đã sử dụng hình thức tuyên truyền thông qua tổ chức thi tìm hiểu pháp luật. Bên cạnh các hình thức trên, đề án còn sử dụng nhiều hình thức khác để TTPBPL một cách sinh động và hiệu quả cho người dân nông thôn và đồng bào DTTS như: tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn, trợ giúp lưu động cho người dân nông thôn và đồng bào DTTS.

Thông qua hoạt động của đề án, công tác TTPBPL của các cấp hội, chính quyền cơ sở được nâng cao một bước về phương thức tổ chức và kỹ năng tuyên truyền của các tuyên truyền viên. Bước đầu đã thực hiện được chủ trương xã hội hóa công tác TTPBPL, huy động được kinh phí từ các doanh nghiệp và người dân cho công tác này. Người dân nông thôn và đồng bào DTTS đã được nâng cao hơn về trình độ hiểu biết pháp luật, có sự chuyển biến về ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật, từng bước hình thành nếp sống và làm việc theo pháp luật.

Bên cạnh kết quả đã đạt được, Bộ NN-PTNT cũng đánh giá hoạt động của đề án triển khai chưa được đồng đều. Nhiều nội dung của đề án chưa được thực hiện do không có kinh phí. Chưa xây dựng được kế hoạch phối hợp thực hiện đề án, do vậy khó khăn trong việc đánh giá kết quả, tiến độ thực hiện chung của đề án.

Nhằm khắc phục những hạn chế này, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, sẽ tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa các hình thức phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào DTTS. Đồng thời, rà soát, đánh giá, nhân rộng các mô hình phổ biến pháp luật có hiệu quả; xây dựng và hướng dẫn các địa phương xây dựng tài liệu tuyên truyền phù hợp với các nhóm đối tượng được phổ biến.
Bích Nguyên