Thứ 2, 06/04/2020, 05:07 (GMT+7) Đường dây nóng : (024) 39364407(116) - 091.2011.882

Tạo ra phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, ANBG quốc gia sâu rộng trên cả nước

30/09/2015 - 14:59

Biên phòng - Ngày 30-9, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Chỉ thị 01 của Thủ tướng Chính phủ “về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, ANBG quốc gia trong tình hình mới”. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo các Bộ, ngành, đoàn thể TƯ và 52 điểm cầu hội nghị trực tuyến tại các Bộ Tư lệnh Quân khu, Bộ Tư lệnh BĐBP và 44 tỉnh, thành có biên giới, bờ biển. Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên TƯ Đảng, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị.

14-42-48_dsc_0123.jpg
Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ chủ trì Hội nghị. Ảnh: Tuấn Long

Thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP, Thiếu tướng Lê Thái Ngọc, Phó Chính ủy BĐBP báo cáo kết quả thực hiện “Phong trào quần chúng tự quản đường biên, mốc quốc giới và giữ gìn ANTT ở khu vực biên giới” từ năm 2003 đến nay.

Báo cáo nhấn mạnh: Phong trào đã khẳng định chủ trương đúng đắn xây dựng nền Quốc phòng toàn dân và An ninh nhân dân vững chắc. Cụ thể hóa quan điểm quần chúng và phương châm toàn dân, toàn diện của Đảng ta trong xây dựng, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, ANBG quốc gia. Đồng thời, khẳng định vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, các lực lượng, các cấp, các ngành và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong nhiệm vụ bảo vệ biên giới.

Kết quả của phong trào đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của quần chúng tham gia bảo vệ biên giới; tăng cường đoàn kết các dân tộc, đoàn kết với nhân dân các nước láng giềng, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, cùng phát triển.

Những hoạt động thực tiễn từ phong trào quần chúng trên các tuyến biên giới, biển đảo và kết quả tổ chức phong trào quần chúng tham gia tự quản đường biên, mốc giới của BĐBP hơn 20 năm qua là cơ sở thực tiễn để Bộ Quốc phòng tham mưu, đề xuất Thủ tướng Chính phủ ra Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 9-1-2015.

Trên tinh thần Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, ngày 13-8-2015, Bộ Quốc phòng đã ban hành Hướng dẫn số 7210/HD-BQP nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các ngành, các lực lượng và toàn dân, tạo ra phong trào sâu rộng trên cả nước dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, thống nhất, tập trung của cấp ủy, điều hành của chính quyền trong tham gia quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, ANBG quốc gia, xây dựng khu vực biên giới hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác và ngày càng phát triển.

Theo đó, Bộ Quốc phòng yêu cầu: Các địa phương, đơn vị tổ chức quán triệt, triển khai cần vận dụng linh hoạt, đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung; phát huy tối đa vai trò trách nhiệm của các tập thể, hộ gia đình và cá nhân trong tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, ANBG quốc gia. Quá trình thực hiện phải xây dựng kế hoạch cụ thể, sát đúng với tình hình thực tiễn địa bàn; tổ chức triển khai đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tránh lãng phí; không phô trương, hình thức.

Thảo luận, đóng góp ý kiến vào Hướng dẫn của Bộ Quốc phòng, lãnh đạo các Bộ, ngành, đơn vị, địa phương thống nhất quan điểm: Biên giới quốc gia có vị trí chiến lược quan trọng về kinh tế, chính trị, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ biên giới quốc gia, giữ vững ANCT, TTATXH ở khu vực biên giới là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, các lực lượng vũ trang, các cấp, các ngành mà trực tiếp là cấp ủy, chính quyền và nhân dân khu vực biên giới.

Việc Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 01/CT-TTg là một chủ trương đúng đắn, kịp thời và có ý nghĩa chiến lược trước mắt và lâu dài trong thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Những nội dung trong Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và Hướng dẫn của Bộ Quốc phòng đã giải quyết, khắc phục được những hạn chế, bất cập trong tổ chức phong trào quần chúng tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, ANBG quốc gia trong giai đoạn trước đây.

Đồng thời, là cơ sở pháp lý, chỗ dựa vững chắc cho các cấp, các ngành, các lực lượng, các địa phương triển khai thực hiện hiệu quả các phong trào quần chúng trên các tuyến biên giới, biển đảo.

600x343_14-42-48_dsc_0126.jpg
 Trung tướng Võ Trọng Việt, Tư lệnh BĐBP phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Tuấn Long
 
Kết luận Hội nghị, Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ ghi nhận những ý kiến của các đại biểu kiến nghị lên Bộ Quốc phòng và Chính phủ. Đồng chí yêu cầu, các đơn vị trong toàn quân khẩn trương quán triệt, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị 01 của Thủ tướng Chính phủ theo Hướng dẫn của Bộ Quốc phòng.

Trong đó, Bộ Tư lệnh BĐBP là cơ quan thường trực giúp Bộ Quốc phòng thực hiện các chức năng, nhiệm vụ sau: Chủ trì phối hợp với Ban thường trực Ủy ban TƯMTTQ Việt Nam và các Bộ, ban, ngành liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị, định kỳ 6 tháng báo cáo Bộ Quốc phòng kết quả thực hiện và những vấn đề vướng mắc, phát sinh, đề xuất biện pháp giải quyết. Chủ trì phối hợp với Bộ Công an xây dựng qui chế phối hợp trong công tác xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” ở khu vực biên giới.

Chủ trì phối hợp với Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam, UBND các tỉnh có biên giới tổ chức các đợt tập huấn, bồi dưỡng, tọa đàm đối với cán bộ nòng cốt của phong trào và tiến hành các hoạt động giao lưu, trao đổi để chia sẻ kinh nghiệm, nhân rộng mô hình. Chủ trì, phối hợp tổ chức các hoạt động giao lưu hữu nghị giữa các lực lượng vũ trang các nước có chung đường biên giới. Chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành liên quan thành lập các đoàn kiểm tra, đôn đốc việc triển khai. 10 năm một lần phối hợp với TƯ MTTQ Việt Nam tổ chức tổng kết việc triển khai cho tập thể, hộ gia đình và cá nhân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, ANBG quốc gia trên phạm vi toàn quốc.

Bộ Quốc phòng đề nghị UBND các tỉnh, thành có biên giới, bờ biển chỉ đạo trực tiếp, toàn diện việc tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị tại địa phương theo qui định của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của các cơ quan chức năng ở TƯ; giao Bộ Chỉ huy BĐBP các tỉnh, thành là cơ quan thường trực giúp UBND tỉnh, thành theo dõi, đôn đốc thực hiện Chỉ thị trong địa bàn tỉnh, thành.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị, địa phương phản ánh kịp thời về Bộ Quốc phòng (Bộ Tư lệnh BĐBP) để tổng hợp, nghiên cứu và hướng dẫn bổ sung.
H.L